ŞİİR - SANAT

Mum Alırlar Mum Satarlar

Gezdim pazar-ı eyvahı; Gam alırlar, gam satarlar. Köle edip padişahı, Nam alırlar, nam satarlar. ‘Az olsa da gönül kârım,’ Sakın deme: ‘Bahtiyarım.’ Burda geçmez çeyrek, yarım; Tam alırlar, tam satarlar. Âh yayını germek için, Vah okuyla vur...


Ereriz Bir Gün

Kelime okuyla anlam yayını Sükûtun üstüne gereriz bir gün Hazan yaprağında bahar ayını Yılların bahtına sereriz bir gün   Saatler tükenir mana çözülür Mekânın sırtında zaman yüzülür Uykunun bağında gözler süzülür Beklenen vuslata ereriz bir g...


Ağlar mısın Gözlerim?

Gafilâne hayat sürdüm dünyada, Günahıma ağlar mısın gözlerim? Dayanamaz oldum her gün feryada, Günahıma ağlar mısın gözlerim?   Nimetlere şükrü eda etmedim, Zorda kalmışlara hemen yetmedim, Şürba kandı sekrân, bense tatmadım, Günahıma ağlar m...


O’na Gider Bu Cân O’na!..

Tâ Elest’ten menzil menzil; O’na gider, bu cân O’na!.. Dosdoğru ol, Hakk’a eğil; O’na gider, bu cân O’na!..   Aklım acîz her bir işe; Seyr u sülûk düştü başa!.. Gerek var mı bu telâşa? O’na gider, bu cân O’na!..   Hani Halîl, Mûsâ, Hârûn? ...


Yalın Yürek

Pervaz vurup aşk yurduna Düşenlere selam olsun. Hasret içre döne döne Pişenlere selam olsun.   Yakıp gönül ocağını, Alıp sevgi sancağını, Bismillah’la kin dağını Aşanlara selam olsun.   Sabır taşı soylu mihenk, Azim gerek, iman gerek. Hak...


Küfre Düşürme

Çaresiz kullarız, günah selinde, Rabbim son nefeste, küfre düşürme… Her kulun kaderi, senin elinde, Rabbim son nefeste, küfre düşürme…   Kalbler sağırlaştı, girmiyor kelâm, Tıkandı kanallar, gelmiyor ilham, Karardı simalar, bozuldu kıvam, Rab...


Pınar Yürek

Baykuş olan viraneye, Bülbül olan güle gelsin. Gönül dönsün pervaneye, İsm-i Sübhan dile gelsin.   Ahir zaman, öyle yaman, Cazibesi akla ziyan. Soylu gerçeği arayan, Nura giden yola gelsin.   Gözü gönlü tok olanlar, İçi dışı pâk olanlar, ...


Gönüllerde

 Aşk dergâhı yolumuz Pirimiz gönüllerde Kem söylemez dilimiz Yerimiz gönüllerde   Dünyalık gözümüz yok Hesabsız sözümüz yok Yara var, tuzumuz yok Varımız gönüllerde   Çiçek koksun hoş olsun Şu yürekler kuş olsun Varsın kovan boş olsun Ar...


Bu Aşk...

Edep dergâhında, gam ocağında; Yüreği ateşe seriştir bu aşk!.. İbrahim misâli can durağında; Gülünü bıçağa veriştir bu aşk!..   Gâh içli sadâdır neyde, nâlede; Gâh nûrdur bir ömrü yakan şu’lede!.. Eyyûb’un sabrıyla dolan çilede; Bir nefsi, ne...


Bayram

Bayram Bir ses geliyor top sesi hep aldanırım Bir çok acı tatlı ben de bayram tanırım Bayram ne şeker ne koç ne süs püsle olur Bayramsa eğer annesiz olmaz sanırım.   İnsan İster beşer olsun ismin ister Adem Tasnife dilim varmaz insansın madem...