HABÎBULLÂH'IN İZİNDE

O’nu Rabbi Terbiye Etti, Hukukunu da Rabbi Beyan Etti

Gördüğümüz ve göremediğimiz bütün âlemlerin yaratıcısı olan Allahu zülcelâl vel kemal Hazretleri insanı başıboş bırakmamış, yüce zâtı ile insan arasındaki ilişkinin kendi muradı çerçevesinde devamı için peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk pe...


Hakk’a Vâsıl Olmanın Yolu

İnsanların maddî-mânevi büyük problemlerle boğuşup, probleminin çözüleceği yufka, şefkatli, merhametli bir sığınak aradığı zamanlarda, bu nebevi ahlâkı bir hayat ölçüsü haline getirebilen mü’minler, hem Hakk’ın rızasını kazanmış olacak, hem de Nebile


Ümmete Adanmış Bir Hayat

Hak Teâlâ’nın mümtaz özellikleri ile vasfettiği Nebiler Serveri’nin bütün hayatı âdeta ümmetine adanmış bir hayattır. O bu adanmışlığın en güzel örneklerini bizzat yaşayarak ortaya koymuş, ümmetinin her ferdinin de bu hissiyat içinde olması için uyar


Mü’min Yüreğin İki Tecellisi: Cemal ve Celal

Mü’min kalbi Allah için sevdiği, yaratılan her şeyi Yaratan’dan ötürü hoş gördüğü gibi, din düşmanlarına da Allah için buğz eder. Allah’a ve O’nun dostlarına olan muhabbeti kadar O’nun düşmanlarına da nefret duyar. Bu nefret, gücünü, mü’minin Allah’a


Allah’ın Vaadi Haktır ve Yakındır

Allah Rasûlü’nün mübarek ve mesut zamanında O’nu, ashabını ve sonraki zamanlarda ise o kutlu izde yürüyen mü’minleri görünür ve görünmez orduları ile teyit eden yüce Rabbimiz umulur ki bu zamanda Sevgili Rasûlünün ümmetinden yüce dergahına el açıp ya


Hangi Çarşının Müşterisiyiz?

Bugün hepimize düşen öncelikle hangi çarşı ve pazarın müşterisi olduğumuzun farkında olmak, sonra elimiz, dilimiz ve sâhip olduğumuz bütün imkânlarla yeryüzündeki her zulme mani olmaya çalışmak, gücümüzün yetmediği durumlarda duamız ile mazlumların y


İnsanı ve Toplumları Değerli Kılan

Üsâme b. Zeyd (r.a.) siyah tenli, babası kölelikten âzâd edilmiş bir kimse idi. Câhiliye döneminde insanlar kölelikten âzâd edilen kimselere ve çocuklarına insan nazarıyla bakmazlardı. Ama Rasûlullah (s.a.v.) Üsâme’yi çok severdi ve onu kendi devesin


Ebedî Saâdeti Kazanmanın Yolu

İhsan hayatın bütün alanlarında ilâhî bir kamera altında yaşadığını hissedercesine Cenab-ı Hakk’ın her halimize vâkıf ve nâzır olduğu duygusunun kalbe yerleşmesidir. Şüphesiz bu ulvî duygu insana hayatı çok dikkatli yaşamayı, özellikle öte hayatı hep


En Mesud Âile

Hazreti Âdem ve Havva vâlidemiz arasında bir nikâhla, cennette başlayan aile hayatı insan neslinin, Yüce Rabbin yarattığı fıtrat üzere devamını temin eden temel müessesedir. Bütün dinlerin ve o dinleri tebliğ eden peygamberlerin ortak mesajı da, bu f...


O’nun Ahlâkı Pek Güzeldir

Cebrâil’i ilk gördüğünde kendisine bir zarar geleceğinden endişelenen Allah Resûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem-’i tesellî ederken Hazret-i Hatice annemizin tarihi şâhidliği hem Hazret-i Peygamber’in ahlâkî özelliklerini beyan etmekte, hem de bütün z