HABÎBULLÂH'IN İZİNDE

Kur'an'la Öğüt Ver

“Kimin kalbini Allah Kur’an'la süslemiş, onu kâfir iken İslam’a ulaştırmış ise, o da Kur’an’ı diğer sözlere tercih eylemiş ise işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah’ın kitabı sözlerin en güzeli ve en beliğîdir. Öyleyse Allah’ın sevdiğini sev


Kur’ân’ı Tefekkür İçin Kalp Huzuru

Yüce kelâmın doğru anlaşılabilmesi için özellikle Kur’an-ı kerim belirli esasları önümüze koymakta, ilâhî kelamın âyetlerini özellikle kalbî bir huzurla okuyup anlama gayreti içinde olan ilim ehli büyükler de bu esasları Kur’an’ın insanı götürdüğü do


Ders Kitapları Kur’an Muallim ve Mürebbileri Resûlullah

Ders kitapları Kur’an, muallim ve mürebbileri bizzat Rasûl-i ekrem –sallallâhu aleyhi ve sellem- olan ashab-ı kiram, her ayeti gökten sunulan ilahi bir sofra olarak kabul ediyor, ilahi ölçütleri anında hayata geçirirken, mal ve can emânetlerini de ka


Haramın Cezası Helalin Hesabı Vardır

Allah Teâlâ’nın; kulları için lütfettiği her türlü nimet ve imkânın mübah olanları istifademize sunulmuş, israfa düşmemek, diğergam olmak ve infak emirleri ile de bir denge sağlanmıştır. Özellikle selef-i salihin olarak ifade edilen İslam büyüklerini


Zaaflara Karşı Sığınak: Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol

İnsandaki, bazen hakikati gizlemek, bazen onu eğip bükerek olduğundan farklı bir şekilde ifâde ederek Hak’tan sapmak, insanın ya bizzat kendi içindeki bir zaaftan veya dışarıdaki bir tesirden kaynaklanır. İçteki zaaf mal, mevkî, haksız itibar düşkünl


Allah, Rasûlü’nün Nimetini Tamamlayacaktır

“Fâtıma, Allah (c.c) babanı öyle bir dinle gönderdi ki Allah bu dini yeryüzündeki bütün evlere ve çadırlara ulaştıracak, kabul edenlere izzet bahşedecek, onunla mücadele edenleri ise zillete düşürecektir! Öyle ki bu din, gecenin kapladığı bütün bölge


Sâdık ve Emîn

Şüphesiz, sıdkı öğrenmek için de sâdıklarla beraber olmak gerekiyor. Bu beraberlik de sadakat ve samimiyetle devam ettikçe insan bir süreç içinde onların yanında güzel pâyelere nâil olabilecek ve nebevi ahlâktan nasibini çoğaltacaktır.


Peygamber Duasıyla Yüzü Ağaranlar

Gözlerimizin ve gönüllerimizin olumsuzluklarla kirletildiği günümüzde Müslümanlara düşen en önemli ve öncelikli vazife, Allah Rasûlü’nün çağlara şifa veren “örnek hayatını” öncelikle aile içinde nesillerimize öğretmek olmalıdır.


Muhammed’ül Emîn’e Teslim Olanın Korkusu Olmaz

Korku, bunalım ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak ancak Muhammed’ü-l Emîn Efendimize tam teslim olarak güven ve huzur bulabiliriz. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselam Peygamberliğini insanlara duyurmadan evvel Muhammed’ü-l Emîn olarak bilin


Hudeybiye Kahramanı Ebû Cendel İbni Süheyl radıyallahu anh

O, Mekke’de müşrik bir aile ortamında doğup büyüdü. Babası Süheyl ibni Amr, Kureyş’in ileri gelenlerinden idi. Bedir Gazvesinden önce (2/624) İslâm’la şereflendi. İslâm’ın nuruyla gönlünü aydınlattı. Dört sene gibi uzun bir müddet Rasûlullah sallall...