HABÎBULLÂH'IN İZİNDE

Kulluk Mevsimlik İşçilik Değildir

Yüce Rabbimiz, kendisine itaat ve kullukta son nefesimize kadar sebatkâr olmamızı emrediyor. İnsan kulluğu mevsimlik işçilik derecesine düşürmemeli, alıp verdiği her nefeste ve her mekânda Rabbinin kendisi ile beraber, O’na şah damarından daha yakın


Kulluğun Her Yönüyle Cem Olduğu Bir Ay

Allah Rasûlü’nün Ramazan gündemi Receb ayı başında Ramazan’a kavuşma duası ile başlar, Şaban’da oruçları ve Berat Gecesi müjdeleri ile yoğunlaşırdı. Ramazan’ın girmesi ile birlikte oruçları, Cebrail ile mukabeleleri, teravihleri, rahmet saçan bulutla


Es-Sâdık el-Emin

Sıdk; sözün öze ve haberin kendisinden haber verilen şeye mutabık, uygun olmasıdır. Övülen bu güzel hal sadece sözde değil, niyet, irade, azim ve amellerde de olur ki her biri özelde ayrı ayrı kişilik hususiyetlerine tekabül eder.


Ümitlerimizde de Endişelerimizde de Hep Hakkın Rızası

Ümitlerimizin Hakk’ın rızasına uygun bir muhtevada olmasına dikkat ederken, korku ve endişelerimiz bizi Yüce Rabbimize olan îman, tevekkül ve teslimiyetimizi zedeleyecek bir duruma düşürmemelidir.


Sıkıntılardan Çıkış Yolu: Habib-i Zişan’a İttibâ

İmkânların daraldığı zor zamanların bedelini sadece imkânı olmayanlar ödememelidir. İmkânı geniş olanlar hem ellerinden geleni yapmalı hem de “imkânım var, her şeyi elde edebilirim” fikr-i fâsidinden kurtulmalıdır. İsraf, gösteriş ve şımarıklıktan uz


Önce Tevbe Sonra Salih Çevre

İyiye, doğruya ve güzele ulaşmak isteyen birinin, ilk olarak samimi bir şekilde tevbe etmesi ve içinde yaşadığı kötü çevreyi mutlaka terk etmesi gerekir. Güzel, temiz ve mutlu bir hayatı kucaklayıp ömür boyu bahtiyar yaşamanın ikinci şartı ise iyi ki


Likâullah Çaba İster

Dünyayı âhirete tercih ederek sadece dünya öncelikle bir hayat yaşayanların sonunda yaşayacakları pişmanlıklar bütün tafsilatıyla anlatılırken dünyayı bir vasıta ve imkân olarak görüp âhiret öncelikli hayat yaşayanların ise nâil olacakları ebedî mutl


Allah Rasûlü’nün Cemaat Hassasiyeti

Allah Rasûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir taraftan ashabını/ümmetini mutlaka cemaate/camiye teşvik etmiş, diğer taraftan da fıkhî mazeretler olmadan cemaate katılmayan mü’minleri de ağır müeyyidelerle inzâr etmiş/korkutmuştur. Efendimi


Sohbetler: Velilerin Manevi Dershanesi

Sohbetler, dikkat edilirse ana kaynak (Kur’an) ve Allah Rasûlü ile bağ kurabilme yolu, sadece bir bilgi nakli değil, kalblerin buluşması vasıtasıdır. Kalbler açılabilirse Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den akıp gelen feyz-i ilahi, silsile yo


Kur'an'la Öğüt Ver

“Kimin kalbini Allah Kur’an'la süslemiş, onu kâfir iken İslam’a ulaştırmış ise, o da Kur’an’ı diğer sözlere tercih eylemiş ise işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah’ın kitabı sözlerin en güzeli ve en beliğîdir. Öyleyse Allah’ın sevdiğini sev