HABÎBULLÂH'IN İZİNDE

Önce Tevbe Sonra Salih Çevre

İyiye, doğruya ve güzele ulaşmak isteyen birinin, ilk olarak samimi bir şekilde tevbe etmesi ve içinde yaşadığı kötü çevreyi mutlaka terk etmesi gerekir. Güzel, temiz ve mutlu bir hayatı kucaklayıp ömür boyu bahtiyar yaşamanın ikinci şartı ise iyi ki


Likâullah Çaba İster

Dünyayı âhirete tercih ederek sadece dünya öncelikle bir hayat yaşayanların sonunda yaşayacakları pişmanlıklar bütün tafsilatıyla anlatılırken dünyayı bir vasıta ve imkân olarak görüp âhiret öncelikli hayat yaşayanların ise nâil olacakları ebedî mutl


Allah Rasûlü’nün Cemaat Hassasiyeti

Allah Rasûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir taraftan ashabını/ümmetini mutlaka cemaate/camiye teşvik etmiş, diğer taraftan da fıkhî mazeretler olmadan cemaate katılmayan mü’minleri de ağır müeyyidelerle inzâr etmiş/korkutmuştur. Efendimi


Sohbetler: Velilerin Manevi Dershanesi

Sohbetler, dikkat edilirse ana kaynak (Kur’an) ve Allah Rasûlü ile bağ kurabilme yolu, sadece bir bilgi nakli değil, kalblerin buluşması vasıtasıdır. Kalbler açılabilirse Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den akıp gelen feyz-i ilahi, silsile yo


Kur'an'la Öğüt Ver

“Kimin kalbini Allah Kur’an'la süslemiş, onu kâfir iken İslam’a ulaştırmış ise, o da Kur’an’ı diğer sözlere tercih eylemiş ise işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah’ın kitabı sözlerin en güzeli ve en beliğîdir. Öyleyse Allah’ın sevdiğini sev


Kur’ân’ı Tefekkür İçin Kalp Huzuru

Yüce kelâmın doğru anlaşılabilmesi için özellikle Kur’an-ı kerim belirli esasları önümüze koymakta, ilâhî kelamın âyetlerini özellikle kalbî bir huzurla okuyup anlama gayreti içinde olan ilim ehli büyükler de bu esasları Kur’an’ın insanı götürdüğü do


Ders Kitapları Kur’an Muallim ve Mürebbileri Resûlullah

Ders kitapları Kur’an, muallim ve mürebbileri bizzat Rasûl-i ekrem –sallallâhu aleyhi ve sellem- olan ashab-ı kiram, her ayeti gökten sunulan ilahi bir sofra olarak kabul ediyor, ilahi ölçütleri anında hayata geçirirken, mal ve can emânetlerini de ka


Haramın Cezası Helalin Hesabı Vardır

Allah Teâlâ’nın; kulları için lütfettiği her türlü nimet ve imkânın mübah olanları istifademize sunulmuş, israfa düşmemek, diğergam olmak ve infak emirleri ile de bir denge sağlanmıştır. Özellikle selef-i salihin olarak ifade edilen İslam büyüklerini


Zaaflara Karşı Sığınak: Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol

İnsandaki, bazen hakikati gizlemek, bazen onu eğip bükerek olduğundan farklı bir şekilde ifâde ederek Hak’tan sapmak, insanın ya bizzat kendi içindeki bir zaaftan veya dışarıdaki bir tesirden kaynaklanır. İçteki zaaf mal, mevkî, haksız itibar düşkünl


Allah, Rasûlü’nün Nimetini Tamamlayacaktır

“Fâtıma, Allah (c.c) babanı öyle bir dinle gönderdi ki Allah bu dini yeryüzündeki bütün evlere ve çadırlara ulaştıracak, kabul edenlere izzet bahşedecek, onunla mücadele edenleri ise zillete düşürecektir! Öyle ki bu din, gecenin kapladığı bütün bölge