İBRET-İ TARİH

Mehmet Güleryüz Ağabey ile… -3- Cami Parasının Yarısını Bulun Gerisini Melekler Yapar

1994 bir kış günü her taraf kar, bir sohbetten çıktık. Karşımızda “Yunus Emre Camii’ne yardım edin” yazıyordu. Beş altı sene olmuş, temelde kalmışlar. Önünde kocaman bir bulvar açılınca cami yüze çıkmış. Uzun uğraşılardan sonra cami derneği vakfımıza


Hazreti Ali (r.a)’nin Ağabeyi

AKÎL İBNİ EBÎ TÂLİB (radıyallahu anh) Akîl ibni Ebî Tâlib radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Ben seni iki cihetten seviyorum” iltifatına mazhar bir sahabi!... Fahr-i Kâinat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in...


Uhud’da Okçuların Kumandanı Abdullah İbni Cübeyr Radıyallahu Anh

Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Uhud’da Ayneyn tepesindeki okçuların başına tayin ettiği komutan!.. İki Cihan Güneşi Efendimiz’le İkinci Akabe biatında buluşup biat eden bir bahtiyar!.. Birinc...


Hallâc ile Es’ad Efendi Hazretlerinin Son Çileleri -2-

Eskiden beri idam mahkûmlarının ahirete geçiş kapısı olarak darağacının ne mânâya geldiğini düşünürken daima Hallâc-ı Mansur (ks) (ö. 309/922) ve Es’ad-ı Erbilî Hazretlerini (ö. 1931) referans alırım. Adi suçluların idamında darağacının ifâde ettiği


Tebük’le İmtihan Olan Kâ’b İbni Mâlik -radıyallahu anh-

Kâ’b ibni Mâlik radıyallahu anh Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç büyük şâirinden biri!... Tebük Seferine katılmadığı için Efendimiz tarafından çetin bir imtihana tabi tutulan ve ashab-ı kiram ile konuşmasına izin verilmeyen bir ...


İstanbul’un Fethinden Dersler

Yine bir Fetih ayına ulaştık. Varlığımızı çepeçevre kuşatan İstanbul’un diri ruhu varlığımıza derin manalar katıyor ve gönendiriyor. Kaç yüzyıl oldu? O büyük fetih katıralarımızı süslerken yüreğimiz Kızılelma hayalleriyle ötelere daha da ötelere gi...


Çanakkale Ruhundan Yansımalar

BİR ÖMÜR VEFÂ Balıkesir’de hiç evlenmemiş ve «Yedi Bekârlar» ismiyle anılmakta olan hanımlardan birisi berber Hayri Bey’in halası, bir gün vefât eder. Cenâzesinde birkaç akrabanın dışında kimse yoktur. Kılınan cenâze namazından sonra mevtâyı takip e...


“Yetiş Ya Muhammed, Kitabın Gitti!”

Harpler ile dolu tarihimizde büyük bedellerle kazanılmış zaferler de mevcuttur. Bunlardan birisi de Çanakkale Zaferi’dir. II. Viyana Bozgunu’ndan sonra başlayan geri çekiliş ile beraber Osmanlı Devleti, Balkan Harbi’yle de kendi tebaaları tarafından


Oğlum Yanındaki Kabre Koyalar

Osmanlı Devleti sultanları arasında yer alan II. Murat her ne kadar meşakkatli ve başarılı bir saltanat sürse de hayatına dair pek fazla detay bilinmez....


Bağdat Gibi Diyar Olmaz

Bağdat; Dicle nehrinin her iki yakasında da sınırları olan, Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur döneminde kurulmuş bir şehirdir. Abbasi Hanedanının başa geçmesinden 1258 yılında Moğolların batı kolu İlhanlılar tarafından yıkılmasına kadar hilafetin b