İBRET-İ TARİH

“Yetiş Ya Muhammed, Kitabın Gitti!”

Harpler ile dolu tarihimizde büyük bedellerle kazanılmış zaferler de mevcuttur. Bunlardan birisi de Çanakkale Zaferi’dir. II. Viyana Bozgunu’ndan sonra başlayan geri çekiliş ile beraber Osmanlı Devleti, Balkan Harbi’yle de kendi tebaaları tarafından


Oğlum Yanındaki Kabre Koyalar

Osmanlı Devleti sultanları arasında yer alan II. Murat her ne kadar meşakkatli ve başarılı bir saltanat sürse de hayatına dair pek fazla detay bilinmez....


Bağdat Gibi Diyar Olmaz

Bağdat; Dicle nehrinin her iki yakasında da sınırları olan, Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur döneminde kurulmuş bir şehirdir. Abbasi Hanedanının başa geçmesinden 1258 yılında Moğolların batı kolu İlhanlılar tarafından yıkılmasına kadar hilafetin b


Milli Mücadele’nin Manevi Lideri

Merhum Mehmet Akif, Devlet-i Aliyye’nin son dönemlerinde yaşamış ve Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş bir isimdir. Mehmet Akif, 1873 yılında Fatih’te dünyaya gelir.


Osman Nuri Paşa’nın Destanı

Osmanlı Devleti; Türk-İslam devlet geleneğinin zirvesi mesabesindedir. Yetiştirdiği hükümdarlar, alimler, komutanlar ile tüm bakiyelerine büyük birikim ve hatıralar bırakmıştır. Her biri alanında kahraman olarak nitelendirilecek bu insan kaynağı içer


Sen Bizi Kimle Sanırdın?

Osmanlı Devleti padişahları arasında farklı bir yeri olan isimlerin başında I. Selim, nam-ı diğer Yavuz gelir. Babası Sultan II. Beyazıt’ın sekiz erkek evladından birisidir.


İbret-i Tarih - Ağustos 2019

Alparslan’ın Kardeşi ve Amcası ile İmtihanı Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarını Türklere tamamen açan Sultan Alparslan, Oğuzların Kınık boyu mensubudur. Babası, Çağrı Bey’dir. Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti’...


İbret-i Tarih - Temmuz 2019

Bir kara devleti olarak kurulan Osmanlı, zaman içerisinde denizlerde de hâkimiyetini tesis edecektir. Asya’dan gelen Osmanoğullarının denizcilikle ilgili bir bilgisi ve tecrübesi yoktur.