İLİMDEN TEFEKKÜRE

ÖRNEK KUL-SON RESUL’DEN UYARILAR/3

“Allah’a Saygısızlık Etmekten Sakın” ya da Temiz Kalma Projesi Müslümanlar olarak bizlerin hem madden hem manen temiz kalmak, kirlenmemek gibi temel bir görev ve hedefimiz vardır. Ancak insan olmamız dolayısıyla da hiç günah işlememek veya hata etme...


Parmaklarımız: Biyolojik Kimliğimiz

İnsanoğlunun vücut yapısı, duyu organları, değerlendirme ve kontrol sistemleri senkronize çalışacak şekilde yaratılmıştır. Görme, işitme, dokunma, tat ve koku alma organlarımız; diğer canlılardan biraz daha farklı bir şekilde, düşünmeye ve sonuç çıka


Gelişen Teknolojinin Yaşamımıza Yansımaları

2000’li yılların başları enformasyon çağının oldukça üst noktalara vardığı devre tekabül etti. İnsanlar günlük hayatta hızlı bir şekilde bilgiye erişebilir oldular. Kütüphaneler cebe girdi; asırlık veya anlık bilgiye erişim imkânı birçok sektörün ana


Bilgi Devrinin Yükselişi

Günümüzde en hızlı üretilen ürün belki de bilgidir. Öyle ki geçen yıla kadar insanoğlunun ürettiği bütün bilgiden daha fazlası son yılda üretilmiştir. Hatta bazı kaynaklar, artık bilginin iki katına çıktığı bu sürenin bir günden daha az olmaya başlad


Kuantum Kainatın Sır Perdesini Aralayacak mı?

Gün geçtikçe yeni bilimsel çalışmalar bize; dünyamızı, kâinatı ve onun büyüklüğünü kavrayışımızda daha önce tasavvur etmekte zorlandığımız yaklaşımların mümkün olabileceğini daha fazla söylüyor. Makro âlemdeki keşifler mikro âlemle ilişkilendirilmeye


Dağları Yerinde Durur mu Sanırsın?

Günümüzde bilim ve teknoloji daha önce görülmemiş bir hızla ilerlemektedir. Öyle ki, optikteki ve elektronikteki gelişmeler sayesinde, artık dünyaya, evrene daha hassas cihazlarla ve farklı gözlerle bakabiliyoruz.


Yapay Zekâ ve Robotlar

Yapay zekâ, bilgisayar biliminin önemli ve güncel bir çalışma alanıdır. İnsanlar gibi çalışan ve tepki veren makineler oluşturmak için, çoğu kez insan zekâsının çalışmasının benzetimi üzerine kurulu bir kavramdır.


Bir Hücreyle Başlayan Serüven

İnsanoğlunun, hem bedeni hem de davranış yapılanmasının şifrelendiği tek bir hücreyle ana rahminde başlayan varoluş serüveni, ilerleyen safhalarda, şimdiye kadar keşfedilmiş ve hala keşfedilmeyi bekleyen binlerce mekanizma üzerinden işlemektedir.


İlimden Tefekküre - Temmuz 2019

Dünyamızdaki Gazların Varoluş Mucizesi Bilindiği üzere havaya nazaran ağır olan gazlar çöker, hafif olan gazlar uçar. Bu yüzden uçan balonlarımızı hafif olan hidrojen ve helyum gibi gazlarla doldururuz. Mutfak tüpleri, havadan ağır bütan ve propan g...


Bu Yıldızlı Gökler Ne Zaman Başladı Dönmeye?

Tarih boyunca insanoğlu gözlemleyebildiği kadarıyla kâinatın varlığı, oluşumu ve büyüklüğü ile ilgili sorular ortaya koymuş ve bunlara yönelik hipotezler geliştirmiştir. Bunlardan yola çıkarak geliştirilen teoriler, zihinlerdeki soruların bir kısmı i