İLİMDEN TEFEKKÜRE

Kuantum Kainatın Sır Perdesini Aralayacak mı?

Gün geçtikçe yeni bilimsel çalışmalar bize; dünyamızı, kâinatı ve onun büyüklüğünü kavrayışımızda daha önce tasavvur etmekte zorlandığımız yaklaşımların mümkün olabileceğini daha fazla söylüyor. Makro âlemdeki keşifler mikro âlemle ilişkilendirilmeye


Dağları Yerinde Durur mu Sanırsın?

Günümüzde bilim ve teknoloji daha önce görülmemiş bir hızla ilerlemektedir. Öyle ki, optikteki ve elektronikteki gelişmeler sayesinde, artık dünyaya, evrene daha hassas cihazlarla ve farklı gözlerle bakabiliyoruz.


Yapay Zekâ ve Robotlar

Yapay zekâ, bilgisayar biliminin önemli ve güncel bir çalışma alanıdır. İnsanlar gibi çalışan ve tepki veren makineler oluşturmak için, çoğu kez insan zekâsının çalışmasının benzetimi üzerine kurulu bir kavramdır.


Bir Hücreyle Başlayan Serüven

İnsanoğlunun, hem bedeni hem de davranış yapılanmasının şifrelendiği tek bir hücreyle ana rahminde başlayan varoluş serüveni, ilerleyen safhalarda, şimdiye kadar keşfedilmiş ve hala keşfedilmeyi bekleyen binlerce mekanizma üzerinden işlemektedir.


İlimden Tefekküre - Temmuz 2019

Dünyamızdaki Gazların Varoluş Mucizesi Bilindiği üzere havaya nazaran ağır olan gazlar çöker, hafif olan gazlar uçar. Bu yüzden uçan balonlarımızı hafif olan hidrojen ve helyum gibi gazlarla doldururuz. Mutfak tüpleri, havadan ağır bütan ve propan g...


Bu Yıldızlı Gökler Ne Zaman Başladı Dönmeye?

Tarih boyunca insanoğlu gözlemleyebildiği kadarıyla kâinatın varlığı, oluşumu ve büyüklüğü ile ilgili sorular ortaya koymuş ve bunlara yönelik hipotezler geliştirmiştir. Bunlardan yola çıkarak geliştirilen teoriler, zihinlerdeki soruların bir kısmı i