İLİMDEN TEFEKKÜRE

Alkali Hidroliz Yöntemi

Hollanda Ulusal Sağlık konseyi, öldükten sonra insan vücudunun alkali hidroliz yoluyla çözülmesini içeren yeni yöntemin yasallaştırılabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.


Kemâl İklimine Doğru...

Recep, Şaban ve Ramazan; geleneğimizde “üç aylar” diye adlandırılır. Bu kutlu gün ve gecelerde yeni bir kemâl iklimine doğru yürüyoruz. Yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen gözyaşlarının günahları silip süpürdüğü bu aylar, Ramazan v...


Her An Diri

Hayatın her alanında kulluk şuuru. Hayatın her alanında, yani “hayat” diye nitelenecek bütün alanlarda. Kulluk, yani Allah Teala ile ilişkimizin niteliği. Şuur, yani derin idrak hali. Yani gaflette bulunmamak, unutmamak, yani farkında olmak. Şuur...


Örnek Kul Son Rasul'den Uyarılar

"Nerede ve nasıl olursa olsun Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakınan kişi günah veya kötülük işleyip kirlenmekten kendisini korumanın yoluna girmiş demektir."


Parmaklarımız: Biyolojik Kimliğimiz

İnsanoğlunun vücut yapısı, duyu organları, değerlendirme ve kontrol sistemleri senkronize çalışacak şekilde yaratılmıştır. Görme, işitme, dokunma, tat ve koku alma organlarımız; diğer canlılardan biraz daha farklı bir şekilde, düşünmeye ve sonuç çıka


Gelişen Teknolojinin Yaşamımıza Yansımaları

2000’li yılların başları enformasyon çağının oldukça üst noktalara vardığı devre tekabül etti. İnsanlar günlük hayatta hızlı bir şekilde bilgiye erişebilir oldular. Kütüphaneler cebe girdi; asırlık veya anlık bilgiye erişim imkânı birçok sektörün ana


Bilgi Devrinin Yükselişi

Günümüzde en hızlı üretilen ürün belki de bilgidir. Öyle ki geçen yıla kadar insanoğlunun ürettiği bütün bilgiden daha fazlası son yılda üretilmiştir. Hatta bazı kaynaklar, artık bilginin iki katına çıktığı bu sürenin bir günden daha az olmaya başlad


Kuantum Kainatın Sır Perdesini Aralayacak mı?

Gün geçtikçe yeni bilimsel çalışmalar bize; dünyamızı, kâinatı ve onun büyüklüğünü kavrayışımızda daha önce tasavvur etmekte zorlandığımız yaklaşımların mümkün olabileceğini daha fazla söylüyor. Makro âlemdeki keşifler mikro âlemle ilişkilendirilmeye


Dağları Yerinde Durur mu Sanırsın?

Günümüzde bilim ve teknoloji daha önce görülmemiş bir hızla ilerlemektedir. Öyle ki, optikteki ve elektronikteki gelişmeler sayesinde, artık dünyaya, evrene daha hassas cihazlarla ve farklı gözlerle bakabiliyoruz.


Yapay Zekâ ve Robotlar

Yapay zekâ, bilgisayar biliminin önemli ve güncel bir çalışma alanıdır. İnsanlar gibi çalışan ve tepki veren makineler oluşturmak için, çoğu kez insan zekâsının çalışmasının benzetimi üzerine kurulu bir kavramdır.