İLİMDEN TEFEKKÜRE

Işığı Bile Yutan Kara Delikler

İki kişinin eline bir çarşaf alıp iyice gerdirdiğini ve üçüncü bir kişinin de bir gülleyi alıp bu gerilmiş çarşafa bıraktığını düşünelim. Gülle, kütlesi oranında gerilmiş çarşafı içe doğru bükecektir. Gezegenler ve yıldızlar da uzayı bu şekilde büküy...


Bağışıklık Sisteminin Covid-19'la Mücadelesi

Bize bahşedilen eşsiz bir savunma sistemine sahibiz. Her gün belki milyonlarca hastalık yapıcı organizmaya maruz kalıyoruz, havadan, yiyecekler ve içeceklerden aldığımız toksik maddeler vücudumuza giriyor ancak tüm bu saldırılar karşı tıkır tıkır işl


İnternetin Hayatımızdaki Yeri

Artık internet araçları arkadaşlarımızın, yakın ilişkide bulunduğumuz kişilerin yerini alıyor. Bir bilgiyi bulmak istediğimizde aklımıza ilk gelen yol internet.


Alkali Hidroliz Yöntemi

Hollanda Ulusal Sağlık konseyi, öldükten sonra insan vücudunun alkali hidroliz yoluyla çözülmesini içeren yeni yöntemin yasallaştırılabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.


Kemâl İklimine Doğru...

Recep, Şaban ve Ramazan; geleneğimizde “üç aylar” diye adlandırılır. Bu kutlu gün ve gecelerde yeni bir kemâl iklimine doğru yürüyoruz. Yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen gözyaşlarının günahları silip süpürdüğü bu aylar, Ramazan v...


Her An Diri

Hayatın her alanında kulluk şuuru. Hayatın her alanında, yani “hayat” diye nitelenecek bütün alanlarda. Kulluk, yani Allah Teala ile ilişkimizin niteliği. Şuur, yani derin idrak hali. Yani gaflette bulunmamak, unutmamak, yani farkında olmak. Şuur...


Örnek Kul Son Rasul'den Uyarılar

"Nerede ve nasıl olursa olsun Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakınan kişi günah veya kötülük işleyip kirlenmekten kendisini korumanın yoluna girmiş demektir."


Parmaklarımız: Biyolojik Kimliğimiz

İnsanoğlunun vücut yapısı, duyu organları, değerlendirme ve kontrol sistemleri senkronize çalışacak şekilde yaratılmıştır. Görme, işitme, dokunma, tat ve koku alma organlarımız; diğer canlılardan biraz daha farklı bir şekilde, düşünmeye ve sonuç çıka


Gelişen Teknolojinin Yaşamımıza Yansımaları

2000’li yılların başları enformasyon çağının oldukça üst noktalara vardığı devre tekabül etti. İnsanlar günlük hayatta hızlı bir şekilde bilgiye erişebilir oldular. Kütüphaneler cebe girdi; asırlık veya anlık bilgiye erişim imkânı birçok sektörün ana


Bilgi Devrinin Yükselişi

Günümüzde en hızlı üretilen ürün belki de bilgidir. Öyle ki geçen yıla kadar insanoğlunun ürettiği bütün bilgiden daha fazlası son yılda üretilmiştir. Hatta bazı kaynaklar, artık bilginin iki katına çıktığı bu sürenin bir günden daha az olmaya başlad