Alkali Hidroliz Yöntemi

Hollanda Ulusal Sağlık konseyi, öldükten sonra insan vücudunun alkali hidroliz yoluyla çözülmesini içeren yeni yöntemin yasallaştırılabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu.

Ölen kişilerin cesetleri bazı yerlerde toprağa gömülürken bazı yerlerde yakılıyor. Son zamanlarda Hollanda da ise başka bir yöntem daha konuşuluyor. Hollanda Ulusal Sağlık konseyi, öldükten sonra insan vücudunun alkali hidroliz yoluyla çözülmesini içeren yeni yöntemin yasallaştırılabileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Ayrıca konsey bu yöntemin ateşle yakılmaya nazaran daha güvenilir ve sürdürülebilir olduğunu belirtiyor. Hollanda İçişleri Bakanı Kasja Ollongren'de cenazelerin alkali hidroliz yoluyla eritilmesini öngören yönteme izin vereceklerini açıkladı.2

 

Peki, nedir bu alkali hidroliz yöntemi?

Alkali ile hidroliz yönteminde, ölmüş kişinin bedeni, çelik bir kaba yerleştirilir. Su ve potasyum hidroksit kullanılarak beden yüksek sıcaklık (yaklaşık 160-170 oC) ve yüksek basınca tabi tutulur. Sonrasında ise (yaklaşık 4 ile 6 saat) insan bedeni organ ve dokularının çözülüp eridiği bir yığın haline gelir.3  Amsterdam yönetimi, işlem sonrası bedenden arta kalanların organik gübre ya da biyogaz yapımında değerlendirilebileceği ifade edildi.2

İslam tarihine bakıldığında Tıp biliminin oldukça önemli bir yeri olduğu görülür. Tıp deyince aklımıza ilk gelen konulardan biri de anatomidir. Anotomi tıp ile direkt ilgili bir alan olmasına karşın İslam bilim tarihi incelendiğinde fazla bir gelişme gösterememiştir. Bunun nedeni ise; insan eşref-i mahlûk olarak kabul edildiği için, insana hürmet ve saygı gereği ölmüş bir insan bedeni inceleme maksadıyla teşrih edilemiyordu, yani vücudu açılıp organları incelenmiyordu. Hatta Tıp tarihçilerine göre Avrupa’da Rönesans’a kadar etkileri devam eden tıp ilminde meşhur olmuş Hipokrat ve Galen gibi bilim adamları bile insan bedeni üzerinde teşrih yapmamışlardır.4 Onlar içinde büyük olasılıkla insan bedeni kutsal kabul ediliyordu. Günümüzde ise, insan bedeninin öldükten sonra kimyasal yollarla eritilip gübre olarak kullanılması tasarlanıyor. Bu haber, bize mevcut sistemin insanı, hayatı, mübarek veya kutsal olanı nasıl değerlendirdiği konusunda bazı fikirler verebilir.

 

Kaynakça

1-https://www.dutchnews.nl/news/2020/11/dutch-set-to-approve-of-cremation-by-water-new-legislation-next-year/

2-https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54973915

3-https://www.verywellhealth.com/what-is-alkaline-hydrolysis-1131908

4-Ahmed CEBBAR, İslam Bilim Tarihi, İslam Coğrafyasının Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar. Söyleşi: Jean Rosmorduc. Küre Yayınları, 2. Baskı sh. 220-221

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle