KURAN

Seherin Işığı Dünyayı Aydınlatabilir

Daha önce Arzuların Terbiyesi başlığıyla ele almış olduğumuz Âl u İmrân Sûresi’ndeki rahmânî davetin sıcaklığına yeniden yüreğimizi açalım istedik. Ki orada, çağrılmakta olduğumuz açık lafızların derûnunda nezih işaretler var. Gül kokulu ayetler bizi...


Kurân-ı Kerîm'in Hidayeti ve İnsanın Durumu

Kur’an-ı Kerim kendisinin insanlığa hidayet rehberi olduğunu gayet mükemmel bir üslupla açık ve kesin bir dille ifade eder. “Bu Kur’an insanları en doğru yola iletir…”1, “Elif. Lâm. Râ. İşte bu, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana i...


Kur’ân’da Lağv (Boş Söz)

Bu yazımızda Kur’ân’ın dikkat çektiği önemli bir kavramdan söz edeceğiz. Müminlerin uzak durması gerektiği boş sözden, faydası olmayan ve önemi haiz bulunmayan lağıv’ı ele alacağız. Zira insanların en fazla vaktini alan, aralarındaki sevginin gelişme...


Güzel Ahlâkın Alâmetleri

“Mü’min, kendisi için sevdiğini kardeşi için de ister,7 komşusu açken tok yatmaz;8 misafirine ikram eder.9 Ve mü’min, bal arısına benzer; temiz olanı yer, temiz işler ortaya koyar;10 sâdıklarla beraber olmaya çalışır;11 boş şeyler konuşmaz,12 insanla


Kur'ân Ayında Kur'ân'ı Anlayarak Okumak

Kur’ân, bütün insanlar için bir hidayet rehberi, apaçık bir ışık, rahmet, şifa ve huzur kaynağıdır. Kur’ân, imanı artıran, koruyan ve inananlara müjde veren bir kitaptır. Aşağıdaki âyetlerde Kur’ân’ın rehberliğine, dünya ve ahreti kuşatan temel özell...


Ey Kur'ân-ı Azîmü'ş-Şân

Ne Büyük Hazinesin Ey Kur’ân! Rasûlullah’ın kalbine inen, gönlünde büyüyen, içini ferahlatan Kelâmullâhsın. Sen Hak’tan gelen hayat düstûru, en güzel rehber, Hakkı bâtıldan ayıran1 Furkansın.2 Âlemlerin Rabbine hamd ile başlar ilk sözün. Biz Rabbim...


Mi’rac Gecesi ve Mü’minin Miracı

İsra ve Mi’rac olayının gerçekleştiği bir ayı yeniden idrak etmenin heyecanını yaşıyoruz. İsrâ, gece yola gitmek, yolculuk etmek veya yürümek anlamında olan Es-sürâ kelimesinden türetilmiştir. Fiil olarak gece yola gitti veya yürüdü anlamında “serâ, ...


Kur’ân Şeref Kaynağıdır

Bütün insanlar için hidayet kaynağı1 olan Kur’ân-ı Kerîm’in indiriliş gayesi, insanların hem dünyevî hem de uhrevî hayatlarını tanzim etmektir. “(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ı (Kur’ân’ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah’ın sana öğrett...


Felâk Sûresi -6

Sûrenin başında, “yarattığı şeylerin şerrinden” buyrularak, sığınılacak bütün her şey topluca ifade edilmiştir. Daha sonra “gâsık” (karanlık gece), “neffâsât” (üfürükçü ve sihirbazlar) ve “hâsid” (hased eden) kimseler özel olarak zikredilerek bunlard


İhlas Süresi

İhlâs Sûresi, Mushaf’taki sıralamada 112.; iniş sırasına göre 22. sûredir. Nâs Sûresi’nden sonra, Necm Sûresi’nden önce Mekke’de inmiştir. Medîne’de indiğine dâir rivâyetler de vardır.