MUSAHABE

Hamd

Peygamber Efendimiz bütün sözlerine, hamd ederek başlamıştır. Biz de Allah’a çokça hamdetmeliyiz, hamdetmek bütün ibâdetlerin sırrıdır. Cenâb-ı Hak hamd edenleri yerde gökte metheder. İbâdetlerin hepsinde hamd vardır, cennete gireceklerin başında da ...


Cenâb-ı Hakk’a Kalb-i Selîm ile Varabilmek

“Ölülerin kabirlerinden kalktıkları o günde mal ve evlâd menfaat vermez; ancak Cenâb-ı Allah’a selâmet- i kalb ile gelen kimse menfaat görür.” (Şuarâ, 88-89) Kalb-i selîm: Kibir, hased, hubb-i mal, hubb-i câh gibi ahlâk-ı zemîmeden temizlenmiş bir k...


Zor Zamanda Mazlumlara Yardım Etmek

Câbir bin Abdullah -radıyallahu anh-’dan rivâyete göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Her kişi -ister zâlim olsun ister mazlûm olsun- müslüman kardeşine yardım etmelidir. Din kardeşi zâlim ise irtikab etmekte ...


Kardeşlik Olan Yerde, Merhamet Vardır

Hak Teâlâ Hazretleri Hucurât sûresinde: “Mü’minler ancak kardeştirler. Onun için (herhangi bir anlaşmazlıkta) kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah’tan korkun ki, rahmete şâyân olasınız.” ( Hucurât Sûresi,10) buyurmuştur. Gerçekten mü’minler ...


Cihâd-ı Asgar, Cihâd-ı Ekber

Allah Teâlâ mü’minlerden canlarını ve mallarını cennet mukâbilinde satın aldı. Ve nefisleri bedelinde cennet verdi. Allah rızâsı için o mü’minler düşmanla mukâtele ederler, katlederler ve kendileri katlolunarak şehid olurlar ve bu mukatele bedelinde ...


Cennet Ehlinin En Büyük Pişmanlığı

Ayet-i kerîmede; “O sâlim akıl sahipleri, öyle insanlardır ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken, Allâh’ı hatırlayıp zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler ve “Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna ...


Mü’minler Arasını Islah

Allah Teâlâ buyurur: “Mü’minler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını ıslâh edin ve Allah Teâlâ tarafından merhamet olunmaklığınız için Allah’ın emrine muhâlefetten korkun.” (Hucurât Sûresi, 10) Yani, bilumum mü’minler livâ-i tevhîd altında i...


Ümmetin Annesinin Aziz Hâtırası

Düzeltme ve özür: Geçtiğimiz ay yayınladığımız Musâhabe’de, teknik bir hata sonucu yazının dipnotları ana metinle karışmıştır. Mânâ bütünlüğünü bozan bu hatadan dolayı okuyucularımızdan özür diliyor, aynı bölümü yeniden yayınlıyoruz.


Ümmetin Annesinin Aziz Hâtırası

Rasûlullah -sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem- Efendimiz’in büyük kerimesi Zeyneb -radıyallahu anha’nın zevci Ebû’l-Âs bin Rebî esir edilince; fidyesinin verilmesi için haber göndererek Zeyneb’in gerdanlığını istemişti ki bu gerdanlık Hz. Hatîce tara...


Hiçbir Ânın Hak’tan Gâfil Geçmesin!

Âyet-i kerîmede:  “Ey îmân edenler! Allâh’ı çok çok zikredin!” (Ahzap Sûresi, 41) Âyet-i kerîmede:  “Zât-ı ulûhiyyetime yemîn ederim ki, Allâh’ın Rasûlü’nde sizin için, Allâh’ı ve âhiret gününü arzulayanlar ve Allâh’ı çok zikredenler için güzel bi...