MUSAHABE

Cennet Ehlinin En Büyük Pişmanlığı

Ayet-i kerîmede; “O sâlim akıl sahipleri, öyle insanlardır ki, ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken, Allâh’ı hatırlayıp zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler ve “Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna ...


Mü’minler Arasını Islah

Allah Teâlâ buyurur: “Mü’minler ancak kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını ıslâh edin ve Allah Teâlâ tarafından merhamet olunmaklığınız için Allah’ın emrine muhâlefetten korkun.” (Hucurât Sûresi, 10) Yani, bilumum mü’minler livâ-i tevhîd altında i...


Ümmetin Annesinin Aziz Hâtırası

Düzeltme ve özür: Geçtiğimiz ay yayınladığımız Musâhabe’de, teknik bir hata sonucu yazının dipnotları ana metinle karışmıştır. Mânâ bütünlüğünü bozan bu hatadan dolayı okuyucularımızdan özür diliyor, aynı bölümü yeniden yayınlıyoruz.


Ümmetin Annesinin Aziz Hâtırası

Rasûlullah -sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem- Efendimiz’in büyük kerimesi Zeyneb -radıyallahu anha’nın zevci Ebû’l-Âs bin Rebî esir edilince; fidyesinin verilmesi için haber göndererek Zeyneb’in gerdanlığını istemişti ki bu gerdanlık Hz. Hatîce tara...


Hiçbir Ânın Hak’tan Gâfil Geçmesin!

Âyet-i kerîmede:  “Ey îmân edenler! Allâh’ı çok çok zikredin!” (Ahzap Sûresi, 41) Âyet-i kerîmede:  “Zât-ı ulûhiyyetime yemîn ederim ki, Allâh’ın Rasûlü’nde sizin için, Allâh’ı ve âhiret gününü arzulayanlar ve Allâh’ı çok zikredenler için güzel bi...


İlâhi Adâlet

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Sûre-i Rahmân nâzil olunca huzurunda bulunan ashâbına hitâben: – Kureyş cemaatine gidip şu sûreyi okuyacak var mıdır, buyurdu. Kureyş’in şerrinden korktukları için ashâb sükût ettiler. Abdullah ibn-i Mes’ûd ...


Cennetten Gelen Koç

Allah Teâlâ buyuruyor: "Vaktaki İbrahim'in oğlu kendisiyle beraber maiyşet işlerinde sa'y edib pederine yardım eder oldu, İbrahim şefkatle oğluna rüyasını anlatmağa başladı: - Ey oğulcuğum, ben rüyada görüyorum ki, Allah teâlâ'ya kurban için ben se...


Allah’ın Rızası İçin En Kârlı Ticaret

«İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, onun şu dünyâ hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve bir de kalbindekinin doğruluğuna Allah’ı şâhid tutar. Düşmanların en azgını olduğu halde bunu yapar. O, bir iş başına geçti mi, yeryüzünde fesâd çıkarmay...


Kardeşimin Derdi, Benim Derdimdir!

Hak Teâlâ Hazretleri Hucurât sûresinde: “Mü’minler ancak kardeştirler. Onun için (her hangi bir anlaşmazlıkta) kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah’tan korkun ki, rahmete şâyân olasınız…” (Hucurât,10) buyurmuştur. Gerçekten mü’minler bir köke,...


Kardeşlik Zor Zamanda Belli Olur

“Mü’minler ancak kardeştirler. Onun için (her hangi bir anlaşmazlıkta) kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah’tan korkun ki, rahmete şâyân olasınız.”(Hucurât Sûresi,10) buyrulmuştur. Gerçekten mü’minler bir köke, bir asla bağlıdırlar ki, o da eb...