MUSAHABE

Zulüm Nasıl Ortadan Kalkar?

 “Siz zalimlere meyletmeyin ki size ateş yapışmasın. Hâlbuki Allah’dan gayri sizin dostunuz yoktur. Binâenaleyh zâlimlere meylederseniz hiçbir kimse tarafından yardım olunmazsınız.” (Hûd,113) Hadîs-i şerîfte: “Zulümden sakınınız. Çünkü o kalpleriniz...


Kur’ân Okumanın Ecri

Enes bin Mâlik -radıyallahu anh- rivâyet eder: Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- Übeyy bin Kâ’b’a hitâben: “Allah bana Beyyine Sûresi’ni muhakkak sana okutmamı emretti.” buyurdu. Bunun üzerine Übeyy: “Ya Rasûlallah Allah benim adımı da açıktan andı...


İhlâsla Okunan Kur’ân’ı Melekler Dinler

İbn-i Ömer -radıyallahu anhümâ-’dan rivâyete göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kur’ân sâhibi (yani hâfızın benzeri) bağlı devenin sâhibinin misâli gibidir. Deve sâhibi devesini gözetlerse tutabilir, mukayyet olmayıp bı...


Mü’minin Bayramı

Allah Teâlâ buyuruyor: “Habibim, kullarım sana Benden sorarlarsa haber ver ki; Ben onlara yakînim. Ben duâ edenin (Beni çağıranın) da’vetine icâbet ederim. O halde onlar da Benim da’vetime icâbet ve Bana îman etsinler. Tâ ki o sâyede doğru yola ulaş...


Hamdetmek Bütün İbâdetlerin Sırrıdır

Peygamber Efendimiz bütün sözlerine, hamdederek başlamıştır. Biz de Allah’a çokça hamdetmeliyiz, hamdetmek bütün ibâdetlerin sırrıdır. Cenâb-ı Hak hamdedenleri yerde gökte metheder. İbâdetlerin hepsinde hamd vardır, cennete gireceklerin başında da “H...


Hayır ve Bereket Kapısı

Oruç, hicret-i nebeviyyeden birkaç sene sonra Şâbân-ı şerîfin üçüncü günü farz kılınmıştır. Cenâb-ı Hak azze ve celle âyet-i kerîmede: “Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için…” buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvve-i şehvâniyesini kırdığı gibi nefsin...


Şaban Ayı ve Berat Gecesi

Ebu Hüreyre rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: Receb şehrullahdır. Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır. ŞA'BAN AYI'NIN FAZİLETİ Hazreti Aişe: "Ya Rasülallah, ben seni Şa'ban'da çok saim görüyorun. Bunu...


Teheccüd Namazının İkramları

Ömer bin el-Hattâb radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘‘Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhâfaza ederse, noksanlıklardan sa


Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır

Duâdan Murad Nedir? Duâ eden kimse kendisinin muhtaç olduğunu ve matlûbunu tahsilden âciz bulunduğunu bilerek Allah Teâlâ hazretlerinden muhtaç olduğu şeyi istemesidir. Bazı kimseler Cenâb-ı Hakk’ın kazâ ve kudretine rızâ gösterip sükût eylemeyi duâ...


Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “(Ya Ekreme’r­rusül!) Muhakkak senin Rabbin bilir ki sen gecenin iki sülüsünden az bir zamanda ve nısfında ve sülüsünde teheccüd için kalkarsın ve seninle beraber ashabından bir cemaat da kalkar. Rabbin Teâlâ bunların he...