SUNUŞ

En Asıl ve Aslî Davamız

İnsanlık doludizgin kıyamete koşuyor. Seller, felaketler, musibetler ve fitneler sanki ahir zaman hükmünü haklı çıkartacak şiddette ve sıklıkta zuhur ediyor. Dahası taşların bağlanıp köpeklerin salındığı bir zaman bu zaman. İyinin iyiliğini yaşaması...


Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir

Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir Ayasofya’da tam yüz sene sonra bir hafızlık icazet programı tertip edildi. Kapağa bu programdan bir fotoğraf koyduk. Objektifin gördükleri hâmil-i Kur’an olarak Hakkın bülbülü olmaya namzet İmam-Hatip Lisesi öğrencile...


Sunuş: Aksâ’da Şükrün Zaferi

Bayram ziyaretine gitmiş hanımının ve iki oğlunun işgalci ve terörist ülkenin bombaları altında şehit oluşunu anlatıyor. Metin ve mert bir tavırla… “Elhamdülillah, şehit oldular” diyor. Yoğun bakımdaki üçüncü oğlundan bahsederken, “o da şehit oldu” d...


Sunuş: Yorulan, Sahabe Nesline Baksın

Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu kuddise sirruh son asrın nezih ve zarif mübelliğlerindendir. Kör tıpa ile engellenmeye çalışılmış bir maneviyat pınarını karınca sabrı ve arı çalışkanlığıyla tekrar akıtmaya muvaffak olmuş, o pınarın can suyu ile bir öm...


Sunuş: Ramazan: Rüşd Eğitimi

Bakara Suresi’nde orucun öncekilere olduğu gibi bize de farz kılındığı ve Ramazan ayında Kur’an’ın indirildiğinden bahseden ayetlerin sonu Rabbimizi yüceltmemiz ve O’na şükretmemiz gerektiği ile biter. Akabinde gelen ayet ise bir dua çağrısıdır: “Kul...


Seher: Dinimiz Diriliğimiz Olsun Diye

Biz bu dünyaya bir kitabı okuyup anlamaya ve onun gösterdiği gibi yaşamaya geldik. Kitabın muallimi Rabbimizdir. Hayat bu kitapla buluşma fırsatı, Rasûlullah Efendimiz bu kitabın fiîlî örneğidir. O’nun ahlâk-ı hamîdesi, Kur’an’ın canlı tefsiri olarak...


Sunuş: Sade Hayat Mü’minin Markasıdır

İman bir nurdur, girdiği sadrı genişletir. Mü’min, nuruyla sekînet ve sükûnetin adresidir. Bakana Allah’ı hatırlatan simasıyla fıtratın sadeliğini yansıtır. Sadelik bu açıdan mü’mine en çok yakışan haldir. İmanda kemal, sadeliğin inkişâfıdır. Sade ya...


Sunuş: Sâlihler Olmadan Dünya Sulha Ermeyecek

Dünya bizlerin hem imkânı hem de imtihanıdır. İmkândır, çünkü ebedi kurtuluş buradaki amellerimize bağlıdır. İmtihandır, çünkü fitnedir; çeldirir, aldatır ve saptırır. Fitneden salim kalmanın yolu dünyadan yüz çevirmektir. Yüz çevirmek, dünyadan elin...


Sunuş: Heyecanını Yaşamadığımızı Kimseye Anlatamayız

Dürüstlük insanın meftun olduğu bir yüceliğin adresidir. Bir tür aynadır, orada herkes erişmek istediği güzelliğin temaşası ile sermest olur. Hırlı hırsız, arlı arsız herkesi kendisine hayran bırakan bir seviye, sözün en doğrusunu söyleyen, sözüne en...


Sunuş

Aziz Okuyucu; Acaba birbirimizle ilişkilerimizde Kur’an’ın ölçülerine ne kadar riayet ediyoruz? Şöyle de soralım: Kur’an’ı okurken oradaki ayetlerin bizim birbirimizle ilişkilerimiz için ölçü niteliği taşıdığının ne kadar farkındayız? İlişkilerim...