SUNUŞ

Sunuş

Aziz Okuyucu Bu sayımızda önünüze Yunus Emre’nin zihinlere kazınmış iki mısraını kapak dosyası olarak sunuyoruz: “Dervişlik olaydı taç ile hırka Biz dahi alırdık otuza kırka.” Yunus Emre, “sehli mümteni” diye nitelenen şiirlerinde “İmkansız kolay...


Sunuş

Aziz Okuyucu, Altınoluk, Mart sayısı ile 30’uncu yılına ayak basıyor. 348 aylık bir yolculuk bu. “Andını hatırla” diye yola çıktık. Bazan Anadolu’da okuyucularımızla buluştuğumuz toplantılarda soruyoruz: İlk sayıdan bu yana hiç aksatmaksızın Altın...


Sunuş

Aziz Okuyucu, Şöyle kalblerimize baksak, kimler sığıyor oraya, kimler dışarda kalıyor? Rasulullah Efendimiz (s.a.v.)’in kalbini görmeye çalışsak, nasıl bir vüs’ate sahip? Allah dostlarının kalbini okumaya çalışsak. Bizim kalblerimize bazan kendi ...


Takdim

Aile Okulumuzu Koruyalım Son dönemde kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet gibi kavramlar üzerinden yürüyen tartışmaları İslam ailesinin içini boşaltmak isteyen mihraklar istismar ediyor. Ailemiz, bizi biz yapan ve geçmişten geleceğe biz olarak taşıya...


Sunuş

Aziz Okuyucu Altınoluk dini, daha özelde tasavvufi muhtevası olan bir dergi. Ekonomi nereye düşüyor bu muhteva çerçevesinde? Elcevap: Tam gündeme düşüyor kaçınılmaz olarak. Kapağımızda “Müslümanın hayatında ekonomi disiplini” gibi bir ifade var. ...


Hayatı Elhamdülillah Yapmak

Bir Hak dostu öğrencisine şu tavsiyede bulunmuş: “Sıcak bir zamanda suyu ılık içersen ağzından kuru bir elhamdülillah sözü çıkar. Ama suyu soğutur da içersen bütün âzâların elhamdülillah der.”


Virüsün Dili Olsaydı...

Merhametin kuruduğu bir zamandayız. İnsan ve fıtrat düşmanları ortalıkta cirit atıyorlar. Bu güruh önce insanı sonra yapay zekâyı ilâhlığa oturttu. Hatta tarihin sonunu ilan edecek kadar haddini aştı.


Takdim

Tevhid, bütün sebepleri tek bir sebebe bağlayabilme iradesidir. Bu iradenin fertteki teza-hürü iman, toplumdaki tezahürü ise mizandır.


Takdim

İslam, selâmet ve sulh nizamıdır. Nizamın tesisi adaletledir. Adalet ise her hususta doğruluğu, düzeni ve dengeyi temin etmeyi gerektirir. Bunun en müşkül tarafını hissiyat oluşturur. Özellikle sevgi ve nefret dengesini kurmak kolay değildir.


Takdim

Rabbimiz kâinattaki her canlıya rızkını takdir etmiştir. İnsan takdir edilen rızkını aramak ve bunun için çalışmakla mükelleftir. İsyan ve masiyet rızkı daraltırken, istiğfar ve sıla-ı rahim rızkı genişletir...