SUNUŞ

Ramazan Müflisi Olmamak İçin

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Kur’an tilavetini dinleyen cinlerin dönüp kendi kavimlerine bu hadiseyi anlatmaları Cin Sûresi’nde ele alınır. Duydukları Kur’an’a hayran kalan cinler onu her hususta doğru yolu gösteren; itikatta, ...


Ramazan’ı Nasıl Razı Edeceğiz?

Adına “göreizm” diyebileceğimiz bir sapkınlık ortalığı kasıp kavuruyor. Kendi zan ve kuruntularını din sananlar bir de bunun kavgasına soyunuyorlar. “Bana göre” diye başlayan, boş konuşmalarla Allah’ın dinini kesip biçmeye çalışıyorlar. Hak din bütün...


Sıdkı Yaşatmak Zorundayız

Rasûlullah Efendimiz vahye ilk muhatap olduğunda “bana kim inanır” diye sormuştu. İlâhî vazife ile ortaya çıkmak bir dürüstlük imtihanına tabi tutulmak demekti. İnsanlar ne söylediğinizi sorgulayacak, dahası şahsiyetiniz tartışmaya açılacaktı. Peygam...


O’nu Tanıyamamaktan Korkalım

Kur’an’ımızda güvenli, huzurlu ve her yerden bol rızık alan bir şehir anlatılır. Ahalisi Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük edince şehir, açlık ve korku felaketi ile karşı karşıya kalır. Nahl Suresi 112. ayette geçen bu örnekte söz konusu felaketin...


Ümidimiz Nebevî Reçetelerdir

Modern cahiliye devrinde yaşıyoruz. İnsanın insanı sömürdüğü, adaletin geri bırakıldığı ve sadece menfaatin ölçü olduğu her dönem cahiliyedir. Cahiliyenin en önemli vasfı hayatı bu dünya ile sınırlamasıdır. Hayatı sadece dünya ile sınırlayanlar ekono...


Sıkıntı Yalnızlık Değil Anlamsızlık Hissi

Hocası kendisine hayran bir şekilde nazar eden öğrencisine şu soruyu sordu: “Benim her şeyi bildiğimi mi düşünüyorsun?” Öğrencisi aklından geçenin ifşasının verdiği tatlı bir mahcubiyetle başını salladı. Hocası gülümseyerek öğrencisini şöyle tashih e...


Biz Dünya İle Yetinemeyiz

Biz Dünya İle Yetinemeyiz Hz. Ebubekir radıyallahu anh’ın hilafeti döneminde Tuleyha isimli birisi Peygamberlik iddiasında bulundu. Topladığı çapulcu güruhu ile isyana kalkışan Tuleyha’nın üzerine, Halife çoğu sahabeden müteşekkil bir ordu gönderdi....


Cami İstikametin Adresidir

Bir şehrin İslam şehri oluşunun göstergesi minareleri, beş vakit okunan ezanları ve cemaati ile camileridir. Camiler ne kadar hareketli ise şehir o kadar diri, camiler ne kadar bereketli ise şehir o kadar nasiplidir. Cami; heyecan ve aksiyonun kaynağ...


Sohbet: Berekete Vesile, Âfete Perde

Cennet, gözün görmediği, kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyecek nimet, lütuf ve ikramın olduğu bir saadet yurdudur. Rabbimizin mü’min kullarına hazırladığı o selamet beldesine girmeye hak kazanacak nefis itminana ermiş nefistir. Ayette o nefse şö...


En Asıl ve Aslî Davamız

İnsanlık doludizgin kıyamete koşuyor. Seller, felaketler, musibetler ve fitneler sanki ahir zaman hükmünü haklı çıkartacak şiddette ve sıklıkta zuhur ediyor. Dahası taşların bağlanıp köpeklerin salındığı bir zaman bu zaman. İyinin iyiliğini yaşaması...