ALTINOLUK TARİHİNDEN

Altınoluk Tarihinden

Kur’an’da Gece İbadeti SAYI | 1995 Kasım Ahmet Coşkun Kuran-ı Kerîm’de gece ile ilgili ayet sayısı 90’ın üstündedir. Bu ayetler muhtelif sürelere serpiştirilmiş halde bulunmaktadır. Günlük Kur’an-ı Kerîm okuma alışkanlığı olan bir kimse, sıkça ...


Altınoluk Tarihinden

DOSTLUK!.. Osman Nûri Topbaş / 188. SAYI | 2001 Ekim Rivayet edildiği üzere birgün Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- hastalanmıştı. Bunu duyan peygamber âşığı Ebû Bekir radıyallâhü anh-, derhâl mübârek hâl ve hatırlarını sormak için ...


Altınoluk Tarihinden

DEPREME DAYANIKLI ADAM 164. SAYI | 1999 Ekim . Mahmut Toptaş 17 Ağustos 1999 günü saat 03.02 de meydana gelen Gölcük Merkezli deprem bölgesine üç gün sonra ulaşan devlet yetkilileri depreme dayanıklı evlerden bahsetmeye başladılar. Jeolog, sismolog...


Kurban Fedakârlıktır ve Aczini İtirâftır

Kurban Fedakârlıktır 402.Sayı | 2019 Ağustos Osman Nûri Topbaş İman, en büyük muhabbettir. Muhabbet ise ispat ve bedel ister. Gerçek bir muhabbetin kantarı da, fedakârlıktır. Yani fedakârlığın kadar muhabbetinde samimîsin demektir. İnsan en büyük ...


Maziden Kudüs/Filistin

KUDÜS EMÂNETI SAYI | Ocak 2018 Adem Ergül  Mescid-i Aksâ, üç büyük mescidden biri olarak, dün olduğu gibi bugün de muvahhid mü’minlere bir Allah emânetidir. Zira ümmet-i Muhammed, bugün için bu vasıfları üzerinde taşıyan bir tek ümmettir. Mesci...


Maziden Bayramlar ve Kadir Gecesi

Ramazan Bayramı ve Edebî Bayramlar 400. Sayı | 2019 Haziran •  Osman Nûri Topbaş Ramazan, bir takvâ mektebi; bayram ise onun mânevî bir şehâdetnâmesidir. Hadîs-i şerîfte buyrulduğu üzere, Ramazân-ı Şerîf’in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Ce...


Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından: Tebessüm

Dinimiz İslam, hayatın her alanına insan fıtratına en uygun ve en çok ihtiyaç duyacağı bütün güzellikleri içinde barındıran en mükemmel din olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz de İslam’ı nasıl yaşamamız gerektiğini örnek hayatıyla en güzel şek...


Altınoluk Tarihinden: Sır “Can”ın Keşfinde

Geçtiğimiz ay vefat eden Psikolog Doğan Cüceloğlu, her kesimden insana ulaşabilmeyi başarmış bir Anadolu insanıydı. Konuşmaları ve kitapları ilgiyle takip edilen bir değerdi. Kendisiyle 2002 yılında yaptığımız uzunca bir mülakattan kısa bir bölümü ye


İslâm’ı Güzel Yaşamak

Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İçinizden, müslümanlığını (ihlas üzere yaşayıp) güzelleştirenin işlediği her iyilik, on mislinden yediyüze kadar katlanmış olarak yazılır. İ...


Altınoluk Tarihinden

Tarih boyunca İslam’a ve İslam’ın temel kaynaklarına saldırılar olagelmiştir. Bunlar dışarıdan düşmanlık yanında, içeriden ilim kisvesi altında, mezhep, hadis ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik farklı bakış açıları, yorumlar, eleştiriler hatta yok saymalar