AYIN SOHBETİ

İhlas ve Hüsn-İ Niyet

Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyuruyor: “İnsanlar, dinde ihlas(lı ibâdet)ten başkasıyla emir olunmadı.” (Beyyine, 5) “Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır.” (Zümer, 3) Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- hadis-i kudsîde Rabbinden ...


Kalbten Yapılan Zikir, Bir Îman ve Aşk Ölçüsüdür

Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyuruyor: – Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun hakkı dar geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşr ederiz. Artık o zaman o: “Rabbim! Beni niçin kör haşrettin? Hâlbuki ben hakîkaten görüyordum.” diyec...


Bedenin Değil, Ruhun Orucu

Oruç Allah Tealâ ve Tekaddes hazretlerinin, kulları üzerine (Ramazan orucu) farz kıldığı mühim bir emridir. Oruç tutmak, kadın, erkek âkil bâlîğ olan, sıhhatli ve akıllı her Müslümana farzdır. Hastalıklı ve şuuru muhtel olanlar müstesnâ, edâ etmeyen ...


Mü’min, Gönlü Geniş İnsandır

Rabbımız zülcelâl velkemâl hazretleri, bazı kullarının sadırlarına, göğüslerine manevî genişlik ihsan eylemiş, onlar bu sayede feraha huzura kavuşmuşlardır. Bazıları da bu âtıfet-i ilâhiyyeye nail olamadıkları için, zamanlarını değerlendirememişler, ...


Allah’ın Va’di, Va’dlerin En Doğrusudur

Hamd, varlıkları yoktan var eden, gecenin içinden gündüzleri çıkaran, ölüleri, mezarlarından kaldırıp dirilten Allah’a mahsustur. Ben şehâdet ederim ki, Allah’dan başka Tanrı yoktur. Yine ben şehâdet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûlü’dür. ...


Mahlûkâta Acımayana Allah (c.c.)’ın Huzurunda Acıma Yoktur

Hasan Basrî hazretleri buyururlardı ki: – Sadık fakirlerle beraber olmakla çok şey öğrendim. Bunlar hikmet cevherleri idi. İlmi olmayan bir kimsenin dünyada da âhirette de hiç kıymeti yoktur. Yumuşak başlı ve merhametli olmayan kimseye de ilmi fâide...


Hased Ateşi Nasıl Söndürülür?

Bilmiş ol ki; hased kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise, ancak ilim ve amel ile tedâvi edilir. Hased hastalığının tadâvisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya, hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilme...


Allah Âşıklarının Süsü İnfak Ve Cömertlik

Bir mü’min cömertlik huyu ile ahirete intikal ederse, Hak celle ve alâ hazretleri nazarındaki kıymetini teemmül edelim de, bu güzel sıfatla sıfatlanmaya say u gayret edelim. Ellerimizde bulunan üç beş kuruşluk dünya malını Rabbimızin razı olacağı yer...


Mürşidin Gönlündeki Mürid

“Mürid” sâdık olan tâlib demektir. Allah Teâlâ’nın sevgisi ile ve O’nun sevgisine kavuşmak arzusu ile yanmaktadır. Bilmediği anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir, uykusu kaçar, gözyaşları dinmez, geçmişteki günahlarını hatırlayarak başını kaldıra...


Gerçek Kerâmet, Kur’an Ahkâmına Uymaktır

Allah Teâlâ hazretleri insanı en güzel şekilde yaratmış, onun için insana âlem-i asgâr denilmiştir. İnsan cismânî ve rûhânî olarak bütün mevcudatın hülâsâsıdır ve bu kâinat manzumesinin içinde sedefin ihtiva ettiği nefis bir inci mesâbesindedir. Cenâ...