AYIN SOHBETİ

Rasûl-i Ekrem ve Çocuklar

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi. Enes b. Mâlik radıyallanu anh buyurur: – Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin torunl...


Hased: İmanın Gözüne Saplanmış Ok

Bilmiş ol ki hased, kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise, ancak ilim ve amel ile tedâvi edilir. Hased hastalığının tedâvisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya, hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilme...


Allâh’ım, Bizi Kendinle Meşgul Et!

Abdülkâdir Geylâni (k.s.) Hazretleri’nin Münâcaatı


Şükür

Allah azze ve celle hazretleri buyurur: “Allah’ın izni olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. Ölüm, zamanı Allah’ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de âhiret nîmetini isterse ona da ondan v...


Hasetçi Allah’ın Nimetine Düşmandır

Übey bin Kâ’b, radıyallahu anh’ın rivâyetine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: ‘‘Kölelerinize Yûsuf Sûresi’ni öğretiniz. Zira herhangi bir Müslüman onu yazıp ehline ve kendi kölesine öğretirse, Allah Teâlâ onun sekerât-ı mevt’ini kola...


Ayet ve Hadislerde Zikrullah-2

Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur: “Rabbınıza gizli ve tevâzû içinde tedarrû ve niyazla duâ edin.” (Âraf Sûresi / 55) “Mü’minlerin kalblerine Allah’ın zikriyle Allah korkusundan dolması zamanı gelmedi mi?” (Hadîd Sûresi / 16) Mahmûd Sâmî ...


Ayet ve Hadislerde Zikrullah

Zikrin fazîletlerini bildiren âyet-i kerîmeler: “Beni zikrediniz, anınız ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın.” (Bakara Sûresi / 152) “Allah’ı çok zikret ve gece gündüz onu tesbih et.” (Âl-i İmran Sûresi / 41) “Allah’ı nefsinde,...


Duâ İbadeti

Ebül Hasan el-Mağribî Şâzelî kuddise sirruh buyurmuşdur ki: – Duâdan yana nasîbin, arzunun yerine geldiği için sevinmek olmasın! Sevdiğine münacaat ettiğin için hoşlan. Taa ki, perdelilerden olmayasın. * Abdülkâdir Geylânî kuddise sirruh buyurur: ...


Salât-ü Selâm Getirmenin Fazîleti

Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Kur’ân-ı Kerim’de buyurur: – «Muhakkak, Allah ve melekleri, peygamber üzerine salât ederler. Ey imân şerefiyle müşerref olan kullarım! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.» (Ahzâb Sûres


Salat-ü Selam Getirmenin Fazîleti

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet eder: Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: - Siz müezzini (ezan okur iken) işittiğiniz zaman, onun dediği gibi söyleyiniz, (sonra) bana salat-ü selam getiriniz. Çünkü kim ki bana bir kez sal...