AYIN SOHBETİ

Gönül Darlığının Sebepleri

Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir, kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın, bilesin ki bunların hiç birisi ile kalmazsın! Şunları bilesin ki bunları gördükten sonra, öyle bir yere gideceksin ki, orada hiç gö


Mürşid-i Kâmile Teslim Olmanın Lüzûmu

Rûzbehan Bakli, Arâisü’l-Beyan’da buyurur: ‘‘Muhakkak Allah Teâlâ ezelî bir sünnet koymuştur ki, onu kimse yerine getirmeden hiç bir kimse Hakk’a vâsıl olamaz. Bu da bir mürşid-i kâmile kalbi bağlamaktır.’’ Bu yolu ancak Allah’ın kendisine, ârif-i...


Allah İçin Sevince

Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- buyurur: “Allah’ı seven ondan başkasını sevmez. Sen Allah’ı sevdiğin zaman, Allah, kalbinden mâsivânın sevgisini giderir. Allah’tan başkasını sevmez olursun. Allah Teâlâ’nın sevgisi kulun kalbinde yer ettiği zaman,...


Gâfil Kalpten Mârifet Çıkmaz

Bahâeddin Nakşibend hazretleri, ehemmiyetine binanen fakir dervişlerin yemeklerini eli ile yapardı. Onların sofralarını bizzat kendisi hazırlardı. Onlar gelip de sofraya oturdukları zaman, huzurlarını korumalarını tavsiye ederdi. Sofraya oturanlardan...


İftar Saatinde Kapınıza Bir Muhtaç Gelse…

Tebük seferinde âsâkir-i islâmiyeye yardım toplamak lâzım geldi. Çünkü mevsimin en sıcak zamanı ve yolculuk mesafesi çok uzundu. Fahr-i kâinât sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gözbebeği, en ziyade sevdiği, muhabbet ettiği ashab-ı kiram hazer...


Gençlik ve Seher Vakti

Muhterem Sâdık Dânâ Üstadımızın 7 Nisan 1996 tarihinde üniversiteli gençlerle yaptığı sohbet Her mü'minin seher vakti kalkıp secde etmesi, ibadet etmesi icab eder. "Çünkü seher vakti Allah ü Teâlâ'nın kullarına bahşettiği en mühim ikramıdır. Bütün H...


Rasûl-i Ekrem ve Çocuklar

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi. Enes b. Mâlik radıyallanu anh buyurur: – Rasûlullah, çocuklara karşı insanların en şefkatlisi idi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin torunl...


Hased: İmanın Gözüne Saplanmış Ok

Bilmiş ol ki hased, kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise, ancak ilim ve amel ile tedâvi edilir. Hased hastalığının tedâvisinde fayda sağlayacak ilim, hem dünya, hem de din bakımından hasedin ilk zararının kendine olacağını bilme...


Allâh’ım, Bizi Kendinle Meşgul Et!

Abdülkâdir Geylâni (k.s.) Hazretleri’nin Münâcaatı


Şükür

Allah azze ve celle hazretleri buyurur: “Allah’ın izni olmadıkça hiç bir kimseye ölmek yoktur. Ölüm, zamanı Allah’ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de âhiret nîmetini isterse ona da ondan v...