AYIN SOHBETİ

Seher Disiplini

Seher vakti gafil zümrenin uyuduğu, gönül sultanlarının samimiyet ve tevazu ile Rablarıyla hemdem oldukları bayramlarıdır. Mânevi terakkiyât, ilerleme vesilesidir. Bu öyle bir vakittir ki feyz-i ilâhî yağmur gibi semâdan nüzul eder. Seherîlerin kalpl...


Mü’minin Orucu

Ramazan orucu Allah Teâlâ hazretlerinin, kulları üzerine farz kıldığı mühim bir emridir. Oruç tutmak, kadın, erkek âkil bâlîğ olan sıhhatli ve akıllı her Müslüman’a farzdır. Hastalıklı ve şuuru muhtel olanlar müstesnâ, edâ etmeyen günahkâr olur. Hast...


Meclislerin En Şereflisi

Atâ anlatıyor: “Bir gün ben ve Ubeyd, Hazreti Âişe radıyallahü anhâ’ya gittik. Bizimle konuştu. Fakat onunla bizim aramızda bir perde vardı. Âişe radıyallahü anhâ buyurdu ki: – Ey Ubeyd, ziyâretimize gelmekten seni ne men ediyor? Ubeyd: – Allah R...


Merhum Üstaz Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’nun Son Günleri

1976 yılının sonbaharı idi. Muhterem Üstaz Hazretleri’nin Erenköyü’ndeki devlethânelerine giderek hem ziyaret etmek hem de, zamanın gönlümüzde yer ettiği keder ve sıkıntıları onun nazar ve sohbetleri sayesinde izâle ederek huzura kavuşmak arzusunu du...


Allah Rasulü’nün Teslimiyeti

ALLAH RASÛLÜ’NÜN TESLİMİYETİ Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in sîreti okunduğu zaman O’nun hayatında en amansız felaketler, en inatçı ve en çetin musîbetlere uğradığı halde ömründe zerre kadar korku, endişe veya ümitsizlik göstermediği görülür. Sevgili Pey...


Önce Kendi Nefsinle Meşgul Ol

Kişinin yaptığı cihad, kalbinin ve imânının kıymet ölçüsüne göre değer kazanır. Kalbi, Cenab-ı Hakk’ın sevgisiyle dolu olursa, sahibini isabetli fiiller işlemeye sevkeder. Ferâseti tezayüd ettiği için her hattu-hareketi isâbetli, yerli yerinde olur. ...


Mârifet Nuru Nedir?

  Cüneyd-i Bağdâdî kuddise sirruh buyurur: – Marifet, yüce Allah’ın ilmi yanında, insanın kendi cehâletini bilmesidir. Abdülkâdir Geylânî kuddise sirruh buyurur:  – Allah’ın kelâmını ve Rasûlullah’ın sünnetini bilen ve onlarla amel eden mürşidler...


Gönül Darlığının Sebepleri

Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir, kendini yok bilirsen, her renge bakarsın, her lezzeti tadarsın, bilesin ki bunların hiç birisi ile kalmazsın! Şunları bilesin ki bunları gördükten sonra, öyle bir yere gideceksin ki, orada hiç gö


Mürşid-i Kâmile Teslim Olmanın Lüzûmu

Rûzbehan Bakli, Arâisü’l-Beyan’da buyurur: ‘‘Muhakkak Allah Teâlâ ezelî bir sünnet koymuştur ki, onu kimse yerine getirmeden hiç bir kimse Hakk’a vâsıl olamaz. Bu da bir mürşid-i kâmile kalbi bağlamaktır.’’ Bu yolu ancak Allah’ın kendisine, ârif-i...


Allah İçin Sevince

Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- buyurur: “Allah’ı seven ondan başkasını sevmez. Sen Allah’ı sevdiğin zaman, Allah, kalbinden mâsivânın sevgisini giderir. Allah’tan başkasını sevmez olursun. Allah Teâlâ’nın sevgisi kulun kalbinde yer ettiği zaman,...