BİR FATİHA

Hüseyin Alpmala Ağabeyin Ardından…

1934 yılında Konya’da doğan Hüseyin Alpmala ağabeyimiz genç yaşında başladığı ayakkabı ustalığı mesleğinin her kademesinde uzun yıllar çalışıp daha sonra toptan ticaretiyle meşgul olmuştur. Ticaretle uğraşırken 1963 yılında Sami Efendi’yle tanışmasın...


“Vakıf İnsan” Ahmet Kocabaş Bey’in Ardından Bâkî Kalan Bu Kubbede Bir Hoş Sadâ İmiş

Bursa Emirsultan eşrafından güzel insan, güzel Müslüman, gönül adamı, hizmet eri, cömert ve mahviyet sahibi Hacı Ahmet Kocabaş ağabeyimiz, çok sevdiği, aşkıyla yandığı Yüce Rabbine, mâşûkuna kavuştu ve şimdi O’nun sonsuz ikramlarına mazhar olmuştur i


Kafkaslardan Bir Kartal Geçti: Hacı Selim Efendi

Bu yıl yaprak dökümü mevsimi çok erken geldi. Kafkaslarda üç dönemi gören “aksakallar” bir bir toprağa düştüler… Zöhrab Dayı, Abdüssamed Baba ve nihayetinde kartal bakışlı Hacı Selim Efendi…


Mehmet Hizbullah Piroğlu

Bağrı yanık derviş bir babadan, genç yaşında öksüz kalmış garip bir anadan dünyaya geldi. Hiç kardeşi yoktu; ancak Cenab-ı Hak kendisini bu tasavvufi yolla tanıştırınca binlerce kardeşe sahip oldu. Hem de vefalı kardeşlere...


Mehmet Parmaksız AĞABEY

Kaleme alınmak istenen yazıların şüphesiz en zoru sevdiğiniz insanların arkasından olandır. 2 Ağustos 2019’da yüce Allah’ın sonsuz rahmetine, sevdiklerinin yanına tevdi edilen Mehmet Parmaksız ağabeyimiz tam bir gönül insanı idi.


Bekli Ağabey Bir Hizmet Aşığıydı

Bir Fatiha / Ahmet Bekli   Merhum Sami Efendimizin ve Musa Efendimizin yetiştirdiği, mümtaz evlatlarından Ahmet BEKLİ ağabeyi 10 Temmuz 2019 günü ebedi istirahatgâhına uğurladık, Cenab-ı Allah mekânını cennet eylesin. Vefatından dört gün önc...


Bir Hoş Sadâ Hacı Hüseyin Kurutaş

Anadolu, ister iklim yönü ile ister insan hazinesi bakımından olsun, kendini gizleyenlerin yurdudur. Mesela, yolu yordamı olmayan bir köye bin bir zahmetle gidersiniz ve giderken ‘insanlar bu köyde nasıl yaşıyorlar’ diye hayret edersiniz. Köye vardığ


Ahmet Cevdet Paşa

27 Mart 1822'de Osmanlı İmparatorluğunun Tuna eyaletinde bulunan Lofça Kasabasında doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Babası Lofça Meclisi azasından İsmail Ağa'dır. İlk tahsilini Lofça Mektebinde yaptı. 17 yaşında tahsilini ilerletmek için İstanbul'a geldi v...


Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat'ta doğdu. Sonra ailece İstanbul'a yerleştiler. Osman Nuri Sıbyan Mektebini, Beşiktaş Askeri Rüştiyesini ve Kuleli Askeri İdadisini bitirdi. 1852'de teğmen olarak okulu bitirdi. Sonra Mekteb-i Erkan-ı Harbiye-i şâhân...


Tahir-ül Mevlevi

1877 Eylülünde bir mübarek Ramazan ayının beşinci günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Elhac Mustafa Safvet Bey, annesi ise Emine Emsal hanımdır. Tahsilini sırasıyla Hekimbaşı Ömer Efendi Mekteb-i İdadisinde, Gülhane Askeri Rüştiyesinde ve Menşe-i ...