GENEL

Yalnızlık: İmtihandan İmkâna

Modern insanın yaşadığı yalnızlık aslında bir anlamsızlık hissidir. İnsan, her şeyi anlamlandıran ana anlamı kaybedince her şeye yabancılaşmıştır. Kendisine yabancılaşmak yalnızlaşmayı getirmiştir. Kendini inkâr edeni Allah kendi başına kalmakla ceza


Yaratılış Ve Gayelilik

Allah, âlemin özüne, mayasına, tohumuna yokluk halinde ve bu mahiyette malikti. Varlık, bu mahiyetten, Allah’ın yaratma kudreti ile gerçekliğe çıkmıştır. Bu gerçekliğe çıkış, beşeri plandaki ölçülere göre yoktan yaratmadır. Yani manevi halden, daha s


Kimya-ı Saadetin Yolu Selamet-i Kimya

Seratonin, Triptofan isimli aminoasitten üretilen bir hormondur. Mutluluk, keyif, zindelik veriyor insana, böylece iştah, uyku düzene giriyor. Eksikliği halinde tam tersi bir durum oluyor ve depresif bir duygudurum ortaya çıkıyor ve karşımızda çökkün


Zihinlere Atılan Nefret Tohumları

Türkiye’de laiklik prensibi hayata geçirilirken modernleşmek ve batılılaşmak için bir lokomotif olarak görülmüştü. Fransız laikliğine benzer tahakkümcü bir surette gerçekleşen bu değişim beraberinde dini kurum ve yapıları zapt u rabt altında tutmayı ...


Hümanist Batı’nın Mültecilerle Hibrit Savaşı

Dünya gündemi açısından tansiyonu yüksek, bol gerilimli bir ayı daha geride bıraktık. Doğu Afrika’dan, Kuzey Afrika’ya, Kafkaslardan Balkanlara, Ortadoğu’dan Asya-Pasifik hattına neredeyse dünya coğrafyasının hemen her noktasında bir paylaşım kavgası


İzi Çok Sonra Fark Edilecek

“Ölüm, bir şan nişanıdır. Ölüm, bir rütbedir. Uyarıcının getirdiği ölüm, bir bağıştır, bir eriştir, bir şehadettir. Ölüm, tabiîliği aşmıştır, yeni bir hayatın ilk ucu olmuştur. Yeni hayatın, geleceğin hayatının gelişi olmuştur.” sözleriyle ölümü gönü...


Filozofların Yeni Tutarsızlıkları-1: Felsefe Hakikat Olamaz

Ezeli ve ebedi olan bir özü, fani olan bir varlık dünyası sunabilir mi? Filozofların en büyük tutarsızlığı burada başlar. Ne tarih, ne antropolojik bilinç, ne sınıf, ne bilim ne de madde hakikati sunabilir. Çünkü bunların hepsi fani olan bir zeminde


Anadolu Kelamını Duyunca

Gönüllere ilham olsun, dilde tatlı kelam olsun, meclisimize gelenlerin yüreğine huzur dolsun! Bu toprağı vatan kılanlara ve bu yurda adını veren analara selam olsun. - Ey azizan! “Gözlerini deryalara salarken/Sevdim seni Anadolu çocuğu./Hak yolunda ...


Altınoluk Tarihinden

İkram Ekonomisi SAYI | 1996 Mart İsmail Lütfi Çakan   Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde sadaka vermeyi ve dilenmemeyi anlatırken şöyle buyurmuştur: “ Üstteki el,...


Kendi Kendisinin Mimarı Olmak

İnsan kendi kalbinde tevhîd Kâbesi’nin temellerini yükselterek kendi mimarı olur. Kendi harem bölgesini kendisinde inşa eder ve kendi zamanına kutsiyet verir. “Semi’allahu li men hamideh-Allah, kendisine hamd edenleri işitir” demekle kendi imamı olur