GENEL

Hakka Tazim Terakki Vesilesidir

Kulluğun en güzel vaziferinden ve göstergelerinden biri olan namaz ibadetine dikkat edilirse, söz ve fiil olarak tümüyle tazim ifadesidir. “Allâhu Ekber” diye tekrar edilen tekbirler, okunan “sübhâneke” duası ve her rekatta tekrarlanan “Fâtiha Sûresi


Kur’ân’ın Hedefi Müttaki Yetiştirmektir

Cenab-ı Hak Kur’an’ın pek çok yerinde, muttakileri sevdiğini onlarla beraber olduğunu, hayırlı sonucun muttakilere ait olduğunu, ancak muttakilerin amellerini kabul edeceğini, Kur’an’ın muttakiler için bir ders ve rehber olduğunu belirtmiş, gerçek an


Dikkatli, Siyâsetli ve İnce Davransın!

Kehf Sûresi 9-26. âyet-i kerîmeleri arasında anlatılan Ashâb-ı Kehf kıssasının bizlere verdiği pek çok mühim dersler vardır. Bu kıssa bize Tevhid inancının şirke, ortaklığa asla tahammülünün olmadığını gösterir. Bir avuç gencin tevhid inançları uğrun...


Tazim Kalplerin Takvâsındandır

Takvâ akıntıya karşı yüzmek, fücur akıntıya tabi olup kör kütükler gibi sürüklenmektir. Takvâ örtünmek, fücur o elbiseyi yırtmaktır. Tercihlerimiz akıbetimizdir. Takvâyı seçenler fıtratlarını muhafaza eder, fücuru seçenler ise fıtratlarını bozarlar.


Yol Almanın Sırrı: Hakk’ı Tazim Nefsi Tahkir

İnsan yaratılış itibarı ile peşin zevkleri elde etmeye düşkün, menfaatini putlaştırmaya yatkın bir varlıktır. Manevi bir terbiye almadığında şu kısacık dünya için yapmayacağı şey yoktur. Böyle bir insan kolaylıkla Allah’a ve Rasûlüne karşı kibirlenir


Kadim Ulemaya Hürmet Vefadır

Hayatını İslam’ı anlamak ve anlatmak üzere teksif eden ve bu uğurda ömrünü tamamlayan kimselerin “kalemine mürekkep yerine ciğerinden kan çekerek “ telif ettikleri eserleri tahkir etmek kadim ulema için güneşi balçıkla sıvamaya benzer. Zararı onlara


Mülkün Sultanlarından Tazim Tabloları

36 Osmanlı padişahının isimlerine göz attığımızda dikkatimizi çeken ilk husus altı tanesinin isminin Mehmed, dört tanesinin Mustafa, üç tanesinin Ahmed ve iki tanesinin ise Mahmud olduğudur. Yani Peygamberin evsafı (vasıfları), sultanların esması (is


Arayış Erbabı Olmak Zorundayız

Bizler ebedîyet için yaratıldık. Bunun anlamı manevî ilerleme için yaratılmış olduğumuzdur. Her bir birey için doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamı öğrenme, eğitim ve tekâmül, manevî gelişim demektir. Bu nedenle her bir insan yaşamında profesyonel b


Müslüman Ölüm İle Barışıktır

İslam şehirleri ölümle barışık insanların yurdudur. Onun için medeniyetimizde bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kabirlerle aramıza mesafe koymak ve araya kocaman duvarlar örmek yoktur. İslam şehirlerinde insanlar bir yerden bir yere giderken mutlak


Zulmün Vebaline Kimler Ortaktır?

Gazze, ümmet-i Muhammed için belki de asrın en büyük imtihanıdır. Öteden beri zulmü, işgali, barbarlığı ve güce tapmayı meslek edinenler, mazlumu ezmeyi marifet sayanların, yapılanlardan, işlenen cinayetlerden ve soykırımından zerre kadar rahatsızlık