GENEL

Ramazan ve Fetih

Arapçada “fetih”, açmak demektir. İlk planda başka ülke topraklarının Müslümanlara açılması akla gelse de asıl fetih gönül ve kafaların İslam’a açılmasıdır. Hudeybiye barış sözleşmesi, İslam’ın rahat bir şekilde yayılmasına, tanınıp kabullenmesine yo...


Islah Edici Ol

En büyük ıslah Allah’a itaatle başlar. Yerin ve göğün ıslahı Allah’a itaatle gerçekleştiği gibi onların ifsâdı, bozulması da küfür, isyan ve mâsiyetlerle olur. Hatta âhiretin ıslahı da itaate bağlıdır. Bu sebeple müfessir Kurtubî dünyanın ıslahın


Namaz Rahmânî Nefes Almaktır

İmanı kalbine yerleşen bir mümin için namaz; O’nun huzurunda Rahmani bir nefes almak, her nefeste O›nunla yeniden dirilmek, tazelenmek demektir. Namaz, böyle bir müminin, hayatın günlük akışı içindeki en şiddetli arzusu, hasreti, özlemi, muhabbeti,


Kalbi Her Gaileden Boş Sûfi

Sadece dillerde ve kulaklarda yer eden bu iki kelime, takva ve Allah korkusu, Muhasibi’nin kalbinde dünyadan daha geniş ve hayattan daha canlı bir yer tutuyordu. Muhasibi’nin kalbi, kendisiyle kabir arasında sadece bir anlık vakit kalmıştır bilinciy


İlim Aklın, İman Gönlün Işığıdır

Dinle ilmin birbirine düşman iki zıt kutup gibi telakki edilmesi, yanlışın temelini oluşturuyor. Âlemi yaratanda, kâinatta cereyan eden tabii kanunları vaz eden de Allah olduğuna göre, aksaksız işleyen bu sistemde her hangi bir tenakuzun söz konusu o


Rahman’ın Has Kulları Kimlerdir?

Rahman’ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler; kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin “Selâmetle!” derler, geçerler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve O’nun huzurunda kıyama durarak geçirirler. Şöyl...


“Dinini Basit Bir Dünyalığa Satar”

Kişinin dinini satışa çıkarması kadar aşağılık bir durum yoktur. Nitekim İmam Malik’e, “aşağılık herif kimdir” diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir: “Dinini sermaye yapıp yiyen kimsedir.”


Dini Satmanın Çeşitleri

Rabbimizin buyurduğu üzere dileyen iman eder dileyen de etmez, ama etmeyenlerin keyfi için dinin ahkâmı değiştirilemez. Abd, kul, Efendisinin iradesine uyan kimse demektir. Allah’a kul olan kendi nefsanî iradesini bırakır da Rabbinin iradesine uy


Allah’ın Âyetleri ve Kalbin Hâlleri

Rahmân’ın âyetleri kulu yüceltmek içindir; düşürmek için değil. Ancak her kim âyetlere iman ve saygı ile yaklaşmaz da onlara tutunarak yücelme yerine, süflî emellerine ulaşma uğruna onları basamak edinecek olursa, böyleleri daha dünyada iken periş


Dininizi Satmayınız

“Ve onlar gibi olmayın ki Allah’ı unutmuşlardır da Allah da onlara kendilerini unutturmuştur, onlar yoldan çıkmış kimselerdir.” (Haşr, 19) Dini satmak, Allah’ı unutmak, dolayısıyla kendini unutmakla cezalandırılmaktır. Bu cezaya müstahak olanlar n


1