GENEL

Ramazan Sonrası Kalıcı Değişimi Nasıl Başaracağız?

Oruç sayesinde nefsimizde bulunan bu dört ana kötülüğü belli oranda alt etmeyi başardık, ama esas mesele şimdi başlıyor, edindiğimiz bu müspet değişimi ne kadar süre devam ettirebileceğiz? Acaba daha bayram namazından çıkar çıkmaz kul olduğumuz unutu


Artık Toprakta Sürünmüyor, Havada Uçuyor

Eski hayatında ipek böceği, basit bir tırtıldı, sürüngendi, dut yaprağı yiyen, toprağa sıkı bağlı, bakış ve hayatı çok dar ve sınırlıydı. Kalitesi düşük bir hayat sürüyordu. Koza Sonrası: Yeni bir dirilişle yine aynı tırtıl, kendi öz malzemesinden


Heyecan İslam’ı Yaşamanın Değeridir

Bayram günü Efendimiz (s.a.v) bayram namazına giderken tekbir getirin buyuruyor. Allahuekber! Allahuekber! Dönerken: Allahuekber! Allahuekber! Camiye giderken kullandığınız sokağı dönerken kullanmayın, başka sokak kullanın buyuruyor. Coşkunuzu dünya


Ham Sorgu Kaos Doğurur

Birkaç yıl önce, 15 yaşlarında başı örtülü bir ergen kız, annesiyle beraber yanıma gelmişlerdi. Annesi çok inançlı ve samimi bir genç kadındı. Çocuğu ile ilgili derin kaygılar taşıyordu. Kızı ateizme kaymıştı ve başını açmak istiyordu. Babaları işsiz...


Düşmanlar Salındı, Savaş Tekrar Başladı

Ramazan sona erdi ve zincire vurulan düşmanlar artık bırakıldı. Son nefesimize kadar devam edecek savaş tekrar başladı. Şeytan ve avenesinin insan türüne açtığı savaşta saldırılar her zaman olduğu gibi yine üç cepheden gelecek. Bu saldırılara nasıl k


Sorumluluk Okulda Değil Ailede Öğrenilir

Anne babanın öğretemediği sorumluluğu hiç kimse ne üstüne alıp öğretir ne de çocuk bunu öğrenir. Onun için el bebek gül bebek büyütülerek ve arkaları toparlanarak büyütülen çocuklardan okuldan da sorumluluk öğrenmeleri beklenilmemelidir.


Hakka Kulluğa, Rasûle Ümmet Olmaya Geldim*

Sami Efendi hazretleri, eserlerinde ve sohbetlerinde, ümmet kavramını anlatırken Bakara Suresi 286. ayet bağlamında, bizden önceki ümmetlere ağır yükler yüklendiğini, ancak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmetine pek çok ilahi lütuflar verildiğini, bunun i


Sâlih Amel Kazandırır

Kaç milyon insan banka kredisi yüzünden perişan olmuştur? Helal olmayan kazançlar yüzünden kaç milyon yuva dağılmış, kaç milyon aile parçalanmıştır? İki kardeşten bir tanesi diğerinden birkaç misli fazla kazandığı halde niçin geçinemiyor? Ötekinin ge


Kur’an Kalbimize İnmeli

‘Onu Rûhu'l-Emîn (Cebrâîl) senin kalbine indirmiştir.’ Böyle bir insan o insandır ki bu iniş ona her şeyi geçen tarifsiz bir sevinç bahşeder. Bunu yaşadığı zaman, gerçekten o kimse kendisine hep canlı ve taptaze olan Kur’ân’ın nazil olduğu kimsedir.


Gölgeyi Avlamak, Rüzgârı Yakalamak

Dünya için verilen bütün savaş ve emeklerin sonucu ağır bir yorgunluk ve derin bir sessizliktir. Her gürültünün sonundaki sessizlik, önceki her şeyin boşluğunu, hiçliğini haykırıyor. Uğruna her şeyi göze aldığımız kazançlar, mallar, köşkler, servetle