GENEL

Oruç Ayı Geldi Kutlu Olsun

Yüce Rabbimiz bazı zaman ve mekânları kullarının affına vesile olsun diye hususi kılmış, bu zamanlarda ve mekânlarda yapılan ibadetleri kat kat fazla mükâfatlandırmıştır. Kâbe-i muazzama, Ravza-i mutahhara mekânlara örnek olduğu gibi, Ramazan ayı, Ka...


Rasûlullah Efendimizin Ramazanı

Ramazan’ın Allah Rasûlü (s.a.v) için çok farklı bir anlamı vardı. Çünkü peygamber olarak seçilişi, âlemlere rahmet olarak gönderilişi ve en azametli kitap olan Kur’ân’ın kendisine verilişi hep bu ayda olmuştu. Bu nimetlere şükredebilmek için Rasûlull


Mehmet Güleryüz Ağabey ile… -2-

Musa efendimiz umreden yeni gelmişlerdi. Ziyarete gittik. Bir ara gözlerini gözlerime dikti ve şunları söyledi: “Hizmet, hizmet, hizmet… ne zamana kadar?” ben içimden dedim ki: “ölünceye kadar.” O yine gözlerini ayırmadan sözlerini şöyle tamamladı: “


İlkbahar Mahşeri

Mahşeri en güzel şekilde canlandıran mevsim ilkbahardır. Sûra üfürülüp insanların kabirlerinden çıkıp toplanma yeri olan mahşerde boy gösterdikleri gibi, bitkilerde topraktan başlarını çıkararak yeryüzü mahşerinde arz-ı endam etmektedirler.


Murakabe: Kalbin Allah İsmine Dalışı

Murakâbe kalbin, zat isminin Allah(c.c) manasına tam bir imânla dalıp kaybolması ve o gaybet dalışı içinde kendini yok yani fanî bilerek buna devam etmesidir. Bu keyfiyet, sonunda O’nu hiçbir zaman bırakmamak hâline dönüşmelidir.


Çelik Karakterli İçtimai Mürşidimiz -1- “AHRARANDI"

Akif gibi bir “çelik karakter”in en çok tenkide uğradığı nokta, bir Müslüman şâir ve mütefekkir olarak saltanat yönetimi ve özellikle Halîfe-i Müslimin, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han’a yönelik değerlendirmeleridir.


Cinsiyetsiz Toplumun Akıbeti

Yıkılmaya çalışılan hududullah, vicdan, aklıselim, edep duvarıdır. Bir grup insan, ideolojileri gereği köşe noktaları ele geçirdikleri için, çoğunluğu hiçe sayarak finans, medya, politika, akademi ve hukuk alanlarındaki tüm nüfuzlarını kullanarak bu


Yıldızların Altında Bir Afrika Gecesi

Dönüşte biz uzak olan köyden geçerken bir grup kadın ve çocuğun önümüzden yürüyüp köye girdiğini gördük. Meğer onlar da bizim programımızdan geliyorlardı. Yürüyerek üç- beş kilometrelik yolu sadece bizi dinlemek için gelmişler gece karanlığında... Gü


Biz Kardeşiz Efendiler

Müslüman’ın acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Bu vatanda yaşayan hiç kimsenin ayağına taş değmesini istemeyiz.


Dünyaya Karşı Oruç: Gariplik

Dünya hayatı bir yolculuktur. Bu geçici âlemde kimse gibi biz de kalıcı değiliz. Seferimiz esas yurdumuza dönmek içindir. Hayat, o esenlik yurduna tekrar liyakat kazanmamız için verilmiştir. Dolayısıyla dünyadaki muvakkat ömrümüzü bir takva mektebi y