KULLUK GÜNDEMİ

Ümmet Hayatının Zararlıları - 2

Kullukta Öncelik Kayması   Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi, Nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Mehmed Âkif Ersoy   Kaliteli ve bilinçli bir dini yaşayış, dinin esaslarını dince belirlenmiş önceliklere, kalite ölçülerine v...


Derinden Derine

Derin derin, ciddî ciddî düşünmek gerekir. Yüzeyselliğin bir ur gibi bütün dünyayı sardığı bir zamanda bu iş belki rağbet görmez ama, problemlerimizi çözmenin başka yolu da yoktur. Derinden düşünmek gerekir. Pansuman tedbirlerle kendimizi aldatmak ...


Kulluk Şuûru İçinde Hayatın Organizasyonu

(Sâhibu’l-Vefâ Mûsâ Efendi Örnekliği) Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de: “İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder”1 buyurur. Bu ifâde, kulluğu hayatın merkezine alamayan ya da kulluğunu muayyen zaman, mekân ya da menfaatlere bağl...


Rabbim Kalplerimizi Kaydırma!

“Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl” (Tirmizi, deavat, 89, 124)


Ramazan Ayında Akraba ve Komşularla İletişim

Ümmet ve toplum olarak, Allah Teâlâ’nın methine layık olan mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de Ramazan ayından başka Allah’ın methine mazhar olan ve ismi açıkça belirtilen başka bir ay yoktur. Bu ayda...


Cennette Cemâlullahı Görenler

Mü’minler cennete girince, herkes hiç şaşırmadan kendi makamını, kendi kürsüsünü bulur ve doğruca oraya gider. Cenâb-ı Hak cennette herkese mutlaka bir kürsü vermiştir. Her mü’min hangi kapıdan gireceğini, hangi yoldan gideceğini, hangi kürsüye otura


İltica Âdâbı

640 senesinde Kudüs’ü fetheden Amr ibni As radıyallâhu anh, Bizans’ın bölgedeki hâkimiyetinin sona ermesi için sıradaki hedefin Mısır olduğunu düşünüyordu. Halife Hz. Ömer radıyallâhu anh’a durumu bildirdi ve ilerlemek için müsaade istedi.


Mânevî Yolda İstenen Nedir?

Manevî yola tâlib olanlarda evvelâ; dürüstlük, tevâzu, engin gönül, mülâyemet, (herkesle) geçimlilik, ihlâs, istikâmet aranır. İkinci olarak da; gayret, samimiyet, fedakârlık aranır. Sözün kısası, mârifetullah tâlibleri aradıkları gönül hoşluğunu anc


Haram Lokma Gözyaşına Engeldir

Ebû Hasan Harakânî -kuddise sirruh- buyurur: – Hep sevindirici şeyleri arama; bazen seni üzecek şeyleri ara ki ağlayasın, gözyaşların görüle. ...


Sufilik O’na Tâbî Olmaktır

Gerçek Allah dostları meşayihe elimizden gelen saygıyı göstermekle beraber, bu işin ticaretini yapan sahtekarlara/müteşeyyihlere karşı da uyanık olmak zorundayız. Bunu yapabilmenin en sağlam yolu ise Peygamber Efendimizi (sav) yakından tanımak, onun