KULLUK GÜNDEMİ

Sâlih Kulların Ramazan-ı Şerif Halleri

Bu ümmetin sâlihlerininin, Ramazan-ı şerifi büyük bir iştiyakıyla beklediklerine dair çok sayıda menakıp anlatılır. Gerçek hayatın âhiret hayatı, hakiki sermayenin de ebediyet sermayesi olduğuna inanan kimse, elbette Hakk’ın rahmet ve ihsanının âdeta


Her Gelen Gidicidir

Bâkî olmanın peşine değil bâki olanın peşine düşmeliyiz. Hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar, hiç yaşamamış gibi ölürler. Her başlangıcın bir sonu vardır. Her gelen gidicidir. Eğer Hak’tan geldiğimizi unutmazsak Hakk’a gideriz…


Çocuklarınız Sizden Daha İyi Olsun

Elimizdeki Mushaf emanetlerini dağıtmak üzere Burkina Faso’da bir köye misafir olacağız bu akşam... Evet, bazı güzellikleri yakinen müşahede etmek için özellikle de akşam... Mısır ve yerel ziraat ürünlerinin olduğu tarlaların arasından akşama doğru k


Günümüzde Tasavvufi Terbiye

Sufiler, temiz gönülleri Rablerine vasıl kılmak için Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinden aldıkları metotlarla insanları terbiye etmeye çalışırlar. Zikir, tefekkür, tezekkür, zühd, sohbet ve hizmet gibi usuller tüm tarikatların ana merk...


Ümmet Hayatının Zararlıları - 2

Kullukta Öncelik Kayması   Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi, Nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Mehmed Âkif Ersoy   Kaliteli ve bilinçli bir dini yaşayış, dinin esaslarını dince belirlenmiş önceliklere, kalite ölçülerine v...


Derinden Derine

Derin derin, ciddî ciddî düşünmek gerekir. Yüzeyselliğin bir ur gibi bütün dünyayı sardığı bir zamanda bu iş belki rağbet görmez ama, problemlerimizi çözmenin başka yolu da yoktur. Derinden düşünmek gerekir. Pansuman tedbirlerle kendimizi aldatmak ...


Kulluk Şuûru İçinde Hayatın Organizasyonu

(Sâhibu’l-Vefâ Mûsâ Efendi Örnekliği) Rabbimiz Kur’ân-ı Kerim’de: “İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder”1 buyurur. Bu ifâde, kulluğu hayatın merkezine alamayan ya da kulluğunu muayyen zaman, mekân ya da menfaatlere bağl...


Rabbim Kalplerimizi Kaydırma!

“Ey kalpleri halden hale değiştiren (Allahım), benim kalbimi dinin üzere sabit kıl” (Tirmizi, deavat, 89, 124)


Ramazan Ayında Akraba ve Komşularla İletişim

Ümmet ve toplum olarak, Allah Teâlâ’nın methine layık olan mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kur’ân-ı Kerim’de Ramazan ayından başka Allah’ın methine mazhar olan ve ismi açıkça belirtilen başka bir ay yoktur. Bu ayda...


Cennette Cemâlullahı Görenler

Mü’minler cennete girince, herkes hiç şaşırmadan kendi makamını, kendi kürsüsünü bulur ve doğruca oraya gider. Cenâb-ı Hak cennette herkese mutlaka bir kürsü vermiştir. Her mü’min hangi kapıdan gireceğini, hangi yoldan gideceğini, hangi kürsüye otura