KULLUK GÜNDEMİ

Haccın Hakikati Tevhide Ermektir

Haccın özü tek bir ruh, tek bir aile, tek bir topluluk, tek bir ümmet hâline gelmektir. Dünyayı terk edip ahiret meydanına girmek, insanlar, milletler, toplumlar, sosyal statüler, rütbeler arasındaki tüm farklılıkları ortadan kaldırmak ve küllî bir m


Tefakkuh: Hayatı Ahiret Merkezli İdrak Etmek

Tefakkuh; Allah’ın rızasını tespit etme ve kazanma melekesidir. Nitekim bu melekeyi elde etmiş olan âlimler peygamberlere varis kabul edilmişlerdir. Peygamberler gümüş ve altın para miras bırakmamış, sadece ve sadece ümmetlerine ilim ve hikmet öğretm


Mümin ‘İşittik ve İtaat Ettik’ Diyendir

Ashâb-ı kirâm, Kur’an’ın açıkladığı yasaklara karşı son derece hassasiyet göstermiş, Allah Teâlâ’nın haramlara dair hükümleri kendilerine ulaşır ulaşmaz daha önce alışık oldukları âdetleri süratle ve tereddüt etmeden terk etme kararlılığını göstermiş


Şevval Ayında Oruç Tutmak

Bir Ramazan’ı daha oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu ayın manevi havası hayatımızın bütün alanlarında yoğun şekilde hissedildi. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız ...


Orucu Taşımak

Rabbim oruçla bir kıvam kazanıp bütün mahlûkata şevkat olabilmeyi ve Ramazanı-ı şerif ayında elde ettiğimiz işar ve diğerkâmlık gibi içtimai meziyetleri bütün ömrümüzde taşıyabilmeyi ve bu ayın hürmetine cehennemden azat olmayı bütün ümmet-i Muhammed


Gayret ve Heyecanımızı Yönetmeliyiz

Ramazan ayında yüce rabbimiz şeytanları zincirleyerek hepimize büyük ikramda bulundu, manevi cezbe ve heyecanımız son derece arttı. Namazlarımızı vaktinde kılmaya, Kuran-ı Kerimi hatim etmeye, infaklarda bulunmaya çalıştık. Eğer bu amellere Ramazan a


Sâlih Kulların Ramazan-ı Şerif Halleri

Bu ümmetin sâlihlerininin, Ramazan-ı şerifi büyük bir iştiyakıyla beklediklerine dair çok sayıda menakıp anlatılır. Gerçek hayatın âhiret hayatı, hakiki sermayenin de ebediyet sermayesi olduğuna inanan kimse, elbette Hakk’ın rahmet ve ihsanının âdeta


Her Gelen Gidicidir

Bâkî olmanın peşine değil bâki olanın peşine düşmeliyiz. Hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar, hiç yaşamamış gibi ölürler. Her başlangıcın bir sonu vardır. Her gelen gidicidir. Eğer Hak’tan geldiğimizi unutmazsak Hakk’a gideriz…


Çocuklarınız Sizden Daha İyi Olsun

Elimizdeki Mushaf emanetlerini dağıtmak üzere Burkina Faso’da bir köye misafir olacağız bu akşam... Evet, bazı güzellikleri yakinen müşahede etmek için özellikle de akşam... Mısır ve yerel ziraat ürünlerinin olduğu tarlaların arasından akşama doğru k


Günümüzde Tasavvufi Terbiye

Sufiler, temiz gönülleri Rablerine vasıl kılmak için Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinden aldıkları metotlarla insanları terbiye etmeye çalışırlar. Zikir, tefekkür, tezekkür, zühd, sohbet ve hizmet gibi usuller tüm tarikatların ana merk...