KULLUK GÜNDEMİ

Şeytanın Tuzakları

Şeytan ateşten yaratılmıştır; isyanı, kötülüğü, şerri ve bilcümle muzır şeyleri temsîl eder. Âdem (a.s.) ile Havva’nın onun iğvâsıyla cennetten çıkarılmalarına, muhtelif sûrelerde farklı yönleriyle temas edilmektedir.1 Söz konusu âyetlerde İblîs’in i...


ÖRNEK KUL-SON RESUL’DEN UYARILAR/3

“Allah’a Saygısızlık Etmekten Sakın” ya da Temiz Kalma Projesi Müslümanlar olarak bizlerin hem madden hem manen temiz kalmak, kirlenmemek gibi temel bir görev ve hedefimiz vardır. Ancak insan olmamız dolayısıyla da hiç günah işlememek veya hata etme...


Müslümanların Dertleriyle Dertlenmek

Sufiler genelde şahsi dindarlıkları ile öne çıkarlar ve siyasi işlerden elden geldikçe uzak durmaya çalışırlar. Halkın idaresini ülil emre bırakmayı ve gerekmedikçe de onların işlerine karışmamayı tercih ederler. Hâlbuki öyle zamanlar gelir ki ümmet ...


Mânevî Yolda İstenen Nedir?

Manevî yola tâlib olanlarda evvelâ; dürüstlük, tevâzu, engin gönül, mülâyemet, (herkesle) geçimlilik, ihlâs, istikâmet aranır. İkinci olarak da; gayret, samimiyet, fedakârlık aranır. Sözün kısası, mârifetullah tâlibleri aradıkları gönül hoşluğunu anc


İltica Âdâbı

640 senesinde Kudüs’ü fetheden Amr ibni As radıyallâhu anh, Bizans’ın bölgedeki hâkimiyetinin sona ermesi için sıradaki hedefin Mısır olduğunu düşünüyordu. Halife Hz. Ömer radıyallâhu anh’a durumu bildirdi ve ilerlemek için müsaade istedi.


Cennette Cemâlullahı Görenler

Mü’minler cennete girince, herkes hiç şaşırmadan kendi makamını, kendi kürsüsünü bulur ve doğruca oraya gider. Cenâb-ı Hak cennette herkese mutlaka bir kürsü vermiştir. Her mü’min hangi kapıdan gireceğini, hangi yoldan gideceğini, hangi kürsüye otura


Haram Lokma Gözyaşına Engeldir

Ebû Hasan Harakânî -kuddise sirruh- buyurur: – Hep sevindirici şeyleri arama; bazen seni üzecek şeyleri ara ki ağlayasın, gözyaşların görüle. ...