KULLUK GÜNDEMİ

Rasûlullah’ı Okumak; O’ndan Okumak ve O’nunla Olmak

İnsanlık tarihi boyunca Allah elçileri farklı şekillerde okunmuştur. İnkârcı okuyuşlar, kibir ve haset gözlüğüyle okuyuşlar, şüpheci okuyuşlar, sıradan okuyuşlar, nefsânî okuyuşlar, münafıkça okuyuşlar olduğu gibi, mü’mince okuyuşlar, sıddîkça okuyuş...


Şeytanın Tuzakları

Şeytan ateşten yaratılmıştır; isyanı, kötülüğü, şerri ve bilcümle muzır şeyleri temsîl eder. Âdem (a.s.) ile Havva’nın onun iğvâsıyla cennetten çıkarılmalarına, muhtelif sûrelerde farklı yönleriyle temas edilmektedir.1 Söz konusu âyetlerde İblîs’in i...


Örnek Kul Son Rasul'den Uyarılar

"Nerede ve nasıl olursa olsun Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakınan kişi günah veya kötülük işleyip kirlenmekten kendisini korumanın yoluna girmiş demektir."


Müslümanların Dertleriyle Dertlenmek

Sufiler genelde şahsi dindarlıkları ile öne çıkarlar ve siyasi işlerden elden geldikçe uzak durmaya çalışırlar. Halkın idaresini ülil emre bırakmayı ve gerekmedikçe de onların işlerine karışmamayı tercih ederler. Hâlbuki öyle zamanlar gelir ki ümmet ...


Oyun İçindeki Oyuna Kanma

Oyun insan neslinin terbiyesinde önemli bir yere sahiptir. Zira insan hayata geldiğinde oyun ile öğrenmeye başlar, bununla beraber çocukluğun bitmesi ile oyun da en aza indirgenmeli, akıl baliğ olan genç daha kutsal vazifelerin peşine düşmelidir. Nef


Mümin Rolü Oynamak

Ilık bir bahar günü. Çay ocağında oturuyoruz. Yanımızdan bir siyasal partinin aracı geçti. “Kadın özgür olursa ulus da özgür olacak” diye seslendi. Kadın özgürlüğü üzerinden ulus inşası, seküler bir ulus inşası söylemi dikkat çekti. Sanki kumaşı müsl...


Nefisle Yol Almak

Mesnevi’de Hazreti Mevlânâ Hz. Ali Efendi­miz’le ilgili şöyle bir kıssa anlatır: “Hz. Ali (r.a.) bir savaş sırasında düşmanı olan adamla epeyce vuruşarak sonunda onu yere yıktı. Tam öldürmek üzereyken, o düşman askeri Hz. Ali’ (r.a.)nin yüzüne tükürd...


Oruç’un Faziletleri

Resûlullah (s.a.v.) buyurur: “Ademoğlunun her amel ve hareketi kendisine âittir, oruç böyle değil. Şüphesiz ki, o benimdir. (Çünkü ben yemem, içmem, beşerî bütün sıfatlardan münezzehim. Hem oruçta riyâ da yoktur.) Binâenaleyh ben onun mükâfatını bol...


Yedi Altın Öğüt

Biz müslümanlar, Hz. Muhammed (s.a.)'in takva yoluyla amel ederek günlük yaşayışımızda: 1- Beraberimizdekilere karşı, uyumlu, olumlu, ılımlı, mütevâzi ve sevecen olmalıyız. Dik kafalı, katı yürekli, olumsuz, bencil, kibirli, asık suratlı ve merhamet...


Paylaşma Erdemi

Yeni başlamış kabul edebileceğimiz 2002-2003 eğitim- öğretim yılı, kendisini iyice  hissettiren kış mevsimi ve içinde bulunduğumuz dinî açıdan duygu, ibadet, ilgi, şefkat ve iyilik yoğun kasım/ramazan günleri paylaşım erdeminin yaygınlaştığı günlerdi...