SİYER

İslâm’ın Sağlam Kulpu’na Sarılmak

Kays bin Ubâd şöy­le anlatır: “Medine Mescid’inde oturuyordum. (Aralarında bulunduğum insanlar içinde Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in ashabından bâzıları da vardı.) O esnâda yüzünde huşû eseri görülen bir zât içeri girdi. Cemaat: «–Bu, Cennet ehlind...


Ümmet-i Muhammed Sünnet-i Muhammed İlişkisi

Ümmet sosyal bir yapı olduğuna göre, onu Yüce Yaratıcının iradesi istikâmetinde şekillendiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sözleri, fiilleri/davranışları ve onayları/takrirleri yani sünnetidir. Daha açıkçası, Ümmet ve Sünnet kavramlarını ...


Rasûlullah’ın Bahreyn Valisi Ebân İbni Said(r.a.)

Ebân ibni Said radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Bahreyn’e tayin edilen bir vali!.. Hudeybiye günü Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hazreti Osman radıyallahu anh’ı evinde misafir eden. Henüz müslüman olmama...


Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Siyer-i Nebî Üzerine...

Siyer-i Nebî Kur’ân’ın Fiilî Tefsiridir ALTINOLUK: Allah Rasûlü (s.a.v.) Efendimiz’in hayatını öğrenmek, bilmek ve oradan dersler çıkarmak, bir müslüman için neden zarurîdir? OSMAN NÛRİ TOPBAŞ: Çünkü müslümanın dünya ve âhiret saâdeti, Rasûlullah ...


Siyer-i Nebî: Ömürlük Müfredat

Rabbimizin insan türündeki harika tecellisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zıtları cem edişindeki ihtişamı ile en düşüğünden en yükseğine, en bilgilisinden en cahiline, en fakirinden en zenginine bütün insanlar için örneklik teşkil edecek muh


Siyer Okumaya Nereden Başlamalı?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnek, en kâmil insan, en büyük rehberdir. O’nun (s.a.v) halinden, davranışlarından, sözlerinden alacağımız en ufak bir hissenin ahirette bizi karşılayacak büyük bir sermaye olacağını biliriz. Nitekim Âl-i ...


Muhammed Emin Yıldırım İle... En Kâmil Siyer Kitabı Kur’ân’dır

Siyer bir ilim dalı olarak değerlendirilmemeli sadece. Bu bir hayat tarzıdır, Peygamberimizin hayata bastığı mühürdür, mirasıdır, örnekliğidir. Ben de bir Müslümansam her an bu örnekliği yeniden yaşama, yeniden yaşatma adına bir gayret göstermek duru


Sufilik O’na Tâbî Olmaktır

Gerçek Allah dostları meşayihe elimizden gelen saygıyı göstermekle beraber, bu işin ticaretini yapan sahtekarlara/müteşeyyihlere karşı da uyanık olmak zorundayız. Bunu yapabilmenin en sağlam yolu ise Peygamber Efendimizi (sav) yakından tanımak, onun


Rasûlullah’ı Okumak; O’ndan Okumak ve O’nunla Olmak

İnsanlık tarihi boyunca Allah elçileri farklı şekillerde okunmuştur. İnkârcı okuyuşlar, kibir ve haset gözlüğüyle okuyuşlar, şüpheci okuyuşlar, sıradan okuyuşlar, nefsânî okuyuşlar, münafıkça okuyuşlar olduğu gibi, mü’mince okuyuşlar, sıddîkça okuyuş...


Ehad'den Ekbere

Kim demiş, "Rengi kara olanın kalbi de karadır" diye?.. Miladi 7. asrın başlarında Mekke'de İslâm ışığıyla aydınlanmış pırıl pırıl bir zenci yürek vardı: Bilal bin Rebâh el-Habeşi... Allah ondan razı olsun... Bilal köle doğmuştu... Umeyye bin Halef'...