SİYER

Ehad'den Ekbere

Kim demiş, "Rengi kara olanın kalbi de karadır" diye?.. Miladi 7. asrın başlarında Mekke'de İslâm ışığıyla aydınlanmış pırıl pırıl bir zenci yürek vardı: Bilal bin Rebâh el-Habeşi... Allah ondan razı olsun... Bilal köle doğmuştu... Umeyye bin Halef'i...


Peygamberimizin Dilinden Ramazan

Aleyhisselatü ve's-selam Efendimiz "Ümmetimin ayı" buyurduğu Ramazan'ı çeşitli yönleri ile tanıtmış bulunmaktadır. Hadis kitaplarımız, O'ndan nakledilen pek çok sözler ve bunların değişik rivayetleri ile doludur. Bu hadislerin hepsini bir makale içi...


Sözlerin En Güzeli

Bundan böyle nasipse "HADÎSLERLE GERÇEKLER" anabaşlığı altında hadis açıklamalarına yer verilecek ve hadislerin seçiminde şöyle bir yol takip edilecektir: Bilindiği gibi örnek kul, son resul Hz. Muhammed Mustafa aleyhi ekmelut-tahaya efendimiz, bir ...


İman ve Sınırı

İman, tevhid gibi tam mücerred bir gerçekten, ahiret hayatı gibi tecrübe edilemez bir aleme kadar uzanan gönüle ait bir kabul yönelişidir. Yani tamamen manevîdir. Böyle olunca, pek tabiî olarak iman'a maddî nitelikli sınırları kabul ettirmek mümkün ...


Hacc-ı Mebrur

Hz. Ebû Hureyre dedi ki; Peygamber sallellahu aleyhi ve sellem'e; - En üstün amel nedir? diye soruldu. - Allah ve Resûlüne inanmaktır, buyurdu. - Sonra nedir? denildi. - Allah yolunda cihad etmektir, cevabını verdi. - Sonra hangisidir, diye sor...


Güçlü Mü'min

HZ. EBÛ HUREYRE, Rasûlullah sallellahu aleyhi sellem'in söyle buyurduğunu haber vermiştir: "Kuvvetli mü'min Allah katında zayıf mü'minden daha hayırlı. (daha üstün) ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayr vardır. Sana yararlı olan...


Müslüman Kimliğinin İki Temeli

Bildirildiğine göre Peygamber Sallallahu aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Size, sıkı sarıldığınız sürece sapıtmayacağınız iki şey bıraktım: Allah'ın kitabı ve Resûlünün sünneti."(1) Veda Haccı ile ilgili rivayetler arasında yer alan hadisimiz, e...


Candan İçre

"Peygamber müminlere öz canlarından daha ileridir." (el-Ahzâb,6) Hz. Ebû Hureyre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu haber vermiştir: "Canım, kudret elinde olan Allah'a and olsun ki hiç biriniz, beni babasından ve çocuğu...


En Üstün İyilik

Hz. Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Nebî sallallahu aleyhi ve Sellem'in huzuruna biri geldi ve: - Ya Rasûlallah, hangi sadaka ecir ve sevap yönünden daha büyüktür, dedi. Hz.Peygamber şöyle buyurdu: - Sadakanın en üstünü, güçlü kuvvetliy...


İnsan Şeytanlar ya da Şeytanlaşmış İnsanlar

Ebû ZERR el-Gıfarî (radıye anhu'1-Barî) hazretlerinden; diyor ki: Rasûlullah'ın mescidde bulunduğu bir sırada mescide girdim ve varıp yanına oturdum. Hz. Peygamber; - Ey Ebû Zerr, cin ve insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın! buyurdu. Ben; - İ...