OKU DÜŞÜN

Murâkabe’ye Dair -2- Murâkabe Nasıl Yapılmalı?

Salikler kalplerini Allah’ın (cc) tecellilerine hazırlar ki biz buna kalbi boşaltmak sıvâyı gönülden silmek diyoruz. O bekleme sırasında Allah’ın (cc) kendilerine habl-ı verid denilen toplardamar (ven)dan daha yakın olduğunu tefekkür ederler. Bu, hal


Erham’ür-Râhîmîn’in Nuru

Allah’ın vahyettiği her bir sözü bir nûr ve bir şifadır. Gerçek miminler derûnî mânâların tadını alıp ilâhî lütuftan gelen enerjinin sonsuz akışına iştirak ederek bu âyetlerin nuruyla aydınlananlardır. Onlar, Allah’ın cemâlinin sonsuz âlemlerine doğr


Nefsime Ramazan Mektubu

Ey nefsim! Önümüz Ramazan. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Bugüne kadar aramızda yıkılan köprüleri onarma fırsatı bu ay. Ben bu vakte kadar yaptığın bütün hainlikleri unutacağım, sen de bu ay vesilesi ile artık adam olmanın yolunu tutacaksın. Eksik


Arz-ı Endam İçin Değil Arz-ı Hâl İçin Geldik

Her şeyin bu kadar göze hitap ettiği ve görünür olduğu hatta olmak zorunda (!) olduğu bir dünyada hiçbir zaman gösterme, teşhir etme kaygısı duymadan sessiz ve derinden akan bir nehir gibi adeta toprağı altından sulayarak gönüllere bahar havası tevzî


Su Gibi Akar Zaman

Barajda toplanan suyu elektriğe çeviriyoruz değil mi? Mademki zamanı durduramıyoruz, önüne sabır ve gayretle bir baraj yapsak… İçini de iyiliklerle doldursak. Elektriğin dünyamızı aydınlattığı gibi biriktirdiğimiz iyilikler hem dünyamızı hem de âhire


Hz.Yusuf ve Hz.Musa -3- (Etno-Psikolojik Bir Karşılaştırma)

Hz. Yusuf (as) köylü-şehirliydi. Hz. Musa (as) ise şehirli-köylüydü… Karakter gelişiminde bu farklı zıt yapıların, tasavvuf dilinde tevhid merkezinde olmak üzere celâl/cemâl, vahdet/kesret kavramlarıyla daha güzel anlatılabileceği kanaatindeyiz. Kemâ


İnsan Yaratıcılığa Soyunursa?

2020 Kimya Nobel ödülü DNA üzerinde hassas bir şekilde değişiklikler yapılmasına imkân veren Crispr-Cas9 teknolojisine verildi. Bu teknik sayesinde araştırmacılar DNA dizilerini kolayca değiştirebilmekte ve bunun sonucunda ilgili genin de işlevi deği...


Kader Bizi Çağırıyor

Bazı konuları akıl terazisinde tartamayız. Çünkü bu terazi o kadar ağırlığı kaldıramaz. Bu konuda ancak iman edip selamette olabiliriz. İnsanlığın kaderine gelince, akıl kardeş çok güzel izah etti. Yaratılan her şey gibi insanlık da bozulabilir


Hz. Yusuf ve Hz. Musa -1- (Etno-Psikolojik Bir Karşılaştırma)

Mısır’ın iki peygamberi Hz. Yusuf (as) ile Hz. Musa’nın (as) üzerinden devirlerindeki Yahudi kişilik profilini okuyup anlamak ve o kişilik yapısının günümüze epigenetik olarak nasıl ve ne ölçüde tevarüs ettiğini ala kaderi’l-istita’a görmek, daha doğ


Ahirete Yakinî İman

Yakinî iman, Kuran ve sünnette bildirilen, Allah’ın zat ve sıfatlarına dinin gayb olarak nitelendirdiği ahiret ahvaline en ufak bir şüphe olmadan inanmaktır. Bunu bir örnek ile anlatırsak Allah Teala Kuran da Rezzâk olduğunu tüm mahlukatının rızkını