KUR'AN AYDINLIĞINDA

Kemâl İklimine Doğru...

Recep, Şaban ve Ramazan; geleneğimizde “üç aylar” diye adlandırılır. Bu kutlu gün ve gecelerde yeni bir kemâl iklimine doğru yürüyoruz. Yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen gözyaşlarının günahları silip süpürdüğü bu aylar, Ramazan v...


Yüce Kitâp'dan “Okuyun” Çağrısı

İlk vahyin “Oku!” emriyle geldiği yüce dînin mensupları için genelde okuma, özelde Kur’ân-ı Kerîm tilâveti olmazsa olmaz şartlardandır. Ve Kitâb-ı İlâhî’nin hususiyeti; kendisini okumaya/dinlemeye davet etmesidir; okumak için gerekli hazırlıkları, ok...


İşte Benim Dosdoğru Yolum

Sırât-ı Müstakîm” (dosdoğru yol) ifadesi Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde geçmektedir. Peki, Yüce Rabbimizin dosdoğru yolu nedir? Müfessirlerimiz, “dosdoğru yol”dan maksadın; Allah’ın yolu, hak yol, mutedil yol, Allah’ın kitabı, îman, islam, islam şe...


Fâtiha Sûresinde Korku ve Ümit Dengesi

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim, kâinatın fihristi ve bütün varlığın istikamet rehberidir. Kur’an, insanlık için yegâne reçete ve tek kılavuzdur. Kur’ân-ı Kerim’deki sûrelerin ve her sûrede geçen ayetlerin hatta her kelimenin sıralama şekli bir hikmete...


Kullukta Tevhid Hassasiyeti

"Allah hiç bir kimsenin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır" [el-Ahzab (33), 4] İslâm dini tevhîd dinidir. Allah'ın birliği esasına dayanır. Bu temel inancın ifadesi, "Allah'tan başka kulluk edilecek ilah yoktur" kelime-i tevhididir. İnançtaki bu...


İslâm'ı Hayatta Tutmak

İnsanın sonsuzluğu idrak edeceği, kendisini yeni bir doğuşa hazırlayacağı alan, üzerinde yaşadığı yeryüzü ve içinde bulunduğu çevredir. Onun, hayat yolunda imtihan edileceği çalışma alanı buralardır, üzerindeki nimetlerden faydalanmamız için yaratıl...


Karye

Kur'an, insanlara bildirmek istediği gerçekleri, kendine özgü bir üslupla dile getirir. Hayatın tüm alanlarını kapsayıcı söylemiyle insanı aydınlatır. Onun gücü, anlamının her zaman geçerli ve canlı olmasında yatar. Kur'an, medeniyet oluşturan toplum...


Tevhid Gerçeği ve Bilinci

Kur'an, İslam'ı tarif eden son ilahi mesajdır. Bu mesajın özü tevhiddir. Dinde hiçbir emir, tevhidsiz sabit olmaz. Yapılan işlerin tamamı, tevhidden sapıldığı an geçerliliğini yitirir. (1)Kur'an, dinin tevhidsiz olamayacağını belirtmek için onun ika...


Fitne Kavramı ve İslam Dünyasının Gerçekleri

Kur'an, insanın sürekli deneneceğini; onun, özelliklerini geliştiren ve bakışlarını netleştiren bir imtihan yolundan geçeceğini bildirir. (1) İnsanın tekamülü için gerekli olan bu yolu, fitne kavramlarıyla dile getirir. Kur'an'da türevleriyle birlikt...


İslâm'da Birleşmek

Kur'an mesajı, İslâm gerçeğini açıklar. (1) İmanın bölünmez bütünlüğünü, İslâm'ın da tek makbul din olduğunu bildirir. (2) İslâm'ın sahibi Allah'tır. O, hoşnut olduğu dini, insanlara Kur'an kapsamında sunmuş; Peygamber Aleyhisselam da Allah'ın elçisi...


1