KUR'AN AYDINLIĞINDA

Kur’ân’ın Rehberliğinde

Düşmanın hilesi, dostun cehaleti sebebiyle bu kitabın kapağı kapatıldıktan sonra onun dışı değer kazanmaya başladı. Metni terk edildikten sonra cildi kıymete bindi. İlk emri oku olan bu kitap okunmamaya başlanınca sadece kutsanan, teberrük edilen, be


Şükre Muvaffak Olabilmek

“Nihâyet (Hz. Süleyman) karıncalar vâdisine geldiklerinde, bir karınca: “Ey karıncalar, yuvalarınıza girin; Süleyman ve orduları farkınıza varmadan sizi çiğneyip ezmesinler!” dedi. Bu sözleri işiten Süleyman masum bir mutluluk içinde tebessüm etti ve


Rûhu’l Beyan Vasiyeti

Kronik nefes darlığı yaşayan Mustafa Cihan Abinin Corona’ya yakalanmasından endişe ediliyordu. Mustafa Abinin vefatı düşme sonucu yaşanan beyin kanaması ile gerçekleşti. Çocuklarına vefatından önce Rûhu’l-Beyân tefsirinin 21. Cildine geldiğini eğer ö


Kemâl İklimine Doğru...

Recep, Şaban ve Ramazan; geleneğimizde “üç aylar” diye adlandırılır. Bu kutlu gün ve gecelerde yeni bir kemâl iklimine doğru yürüyoruz. Yapılan duaların dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen gözyaşlarının günahları silip süpürdüğü bu aylar, Ramazan v...


Yüce Kitâp'dan “Okuyun” Çağrısı

İlk vahyin “Oku!” emriyle geldiği yüce dînin mensupları için genelde okuma, özelde Kur’ân-ı Kerîm tilâveti olmazsa olmaz şartlardandır. Ve Kitâb-ı İlâhî’nin hususiyeti; kendisini okumaya/dinlemeye davet etmesidir; okumak için gerekli hazırlıkları, ok...


İşte Benim Dosdoğru Yolum

Sırât-ı Müstakîm” (dosdoğru yol) ifadesi Kur’ân-ı Kerîm’in birçok yerinde geçmektedir. Peki, Yüce Rabbimizin dosdoğru yolu nedir? Müfessirlerimiz, “dosdoğru yol”dan maksadın; Allah’ın yolu, hak yol, mutedil yol, Allah’ın kitabı, îman, islam, islam şe...


Fâtiha Sûresinde Korku ve Ümit Dengesi

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim, kâinatın fihristi ve bütün varlığın istikamet rehberidir. Kur’an, insanlık için yegâne reçete ve tek kılavuzdur. Kur’ân-ı Kerim’deki sûrelerin ve her sûrede geçen ayetlerin hatta her kelimenin sıralama şekli bir hikmete...


Kullukta Tevhid Hassasiyeti

"Allah hiç bir kimsenin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır" [el-Ahzab (33), 4] İslâm dini tevhîd dinidir. Allah'ın birliği esasına dayanır. Bu temel inancın ifadesi, "Allah'tan başka kulluk edilecek ilah yoktur" kelime-i tevhididir. İnançtaki ...


İslâm'ı Hayatta Tutmak

İnsanın sonsuzluğu idrak edeceği, kendisini yeni bir doğuşa hazırlayacağı alan, üzerinde yaşadığı yeryüzü ve içinde bulunduğu çevredir. Onun, hayat yolunda imtihan edileceği çalışma alanı buralardır, üzerindeki nimetlerden faydalanmamız için yaratılm...


Karye

Kur'an, insanlara bildirmek istediği gerçekleri, kendine özgü bir üslupla dile getirir. Hayatın tüm alanlarını kapsayıcı söylemiyle insanı aydınlatır. Onun gücü, anlamının her zaman geçerli ve canlı olmasında yatar. Kur'an, medeniyet oluşturan toplu...