KUR'AN AYDINLIĞINDA

Kullukta Tevhid Hassasiyeti

"Allah hiç bir kimsenin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır" [el-Ahzab (33), 4] İslâm dini tevhîd dinidir. Allah'ın birliği esasına dayanır. Bu temel inancın ifadesi, "Allah'tan başka kulluk edilecek ilah yoktur" kelime-i tevhididir. İnançtaki bu...


İslâm'ı Hayatta Tutmak

İnsanın sonsuzluğu idrak edeceği, kendisini yeni bir doğuşa hazırlayacağı alan, üzerinde yaşadığı yeryüzü ve içinde bulunduğu çevredir. Onun, hayat yolunda imtihan edileceği çalışma alanı buralardır, üzerindeki nimetlerden faydalanmamız için yaratıl...


Karye

Kur'an, insanlara bildirmek istediği gerçekleri, kendine özgü bir üslupla dile getirir. Hayatın tüm alanlarını kapsayıcı söylemiyle insanı aydınlatır. Onun gücü, anlamının her zaman geçerli ve canlı olmasında yatar. Kur'an, medeniyet oluşturan toplum...


Tevhid Gerçeği ve Bilinci

Kur'an, İslam'ı tarif eden son ilahi mesajdır. Bu mesajın özü tevhiddir. Dinde hiçbir emir, tevhidsiz sabit olmaz. Yapılan işlerin tamamı, tevhidden sapıldığı an geçerliliğini yitirir. (1)Kur'an, dinin tevhidsiz olamayacağını belirtmek için onun ika...


Fitne Kavramı ve İslam Dünyasının Gerçekleri

Kur'an, insanın sürekli deneneceğini; onun, özelliklerini geliştiren ve bakışlarını netleştiren bir imtihan yolundan geçeceğini bildirir. (1) İnsanın tekamülü için gerekli olan bu yolu, fitne kavramlarıyla dile getirir. Kur'an'da türevleriyle birlikt...


İslâm'da Birleşmek

Kur'an mesajı, İslâm gerçeğini açıklar. (1) İmanın bölünmez bütünlüğünü, İslâm'ın da tek makbul din olduğunu bildirir. (2) İslâm'ın sahibi Allah'tır. O, hoşnut olduğu dini, insanlara Kur'an kapsamında sunmuş; Peygamber Aleyhisselam da Allah'ın elçisi...


Ahlâk Toplumu

Kur'anın temel gayesi, doğruluk ve adalet üzerine kurulmuş olan bir ahlak toplumunu varlık alanına çıkarmaktır. Peygamber Aleyhisselamın: "Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim" (1) sözü, bu gayeyi açık bir şekilde dile getirir. Çünkü ...


Sevgi Değeri

İnsanda şuur ve zihin çevikliği, kalp tasvibi ve özenle iş yapmasını isteyen Kur'an,(1) inançsız ve isteksiz işlerin kabul edilmeyeceğini; iman ve sevgi değerinden yoksun insanların da mü'minlerden sayılamayacaklarım bildirir.(2) Kur'an'a göre imanın...


Din "İslâm"dır

Din, insanlıkla yaşıttır. Onun mahiyetinin ne olduğu, her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Ancak kesin olan şudur ki, dini kabul edenler kadar reddedenlerin de, onun insanlıkla beraber varolduğunu, insanlık var oldukça da varlığını sürdüreceğini...


İnsan Allah'a Muhtaçtır

Peygamber aleyhisselam'ın önderliğinde oluşan ilk islâm toplumu, Kur'ân'la varlık alanına çıkmıştır. Eğer bu gün de islâm toplumu çıkacaksa yine bu kitapla ortaya çıkmıştır. çünkü kur'an'a dayalı bir yaşayış hayat boyu süren değişmez bir ibadettir. E...