Kâbe'de Bir Meczubun Yakarışı

0
Kâbe'de Bir Meczubun Yakarışı - Mahmut Kaya
Sayı : 363 - Mayıs 2016 - Sayfa : 57

1) Bir meczubun Harem’deki yakarışını hatırladıkça hâla vücudum ürperir
Ürperirim aklıma düştükçe hâla o an
Kâbe’de bir meczubun dua ettiği zaman

2) Gönlü yaralı bu meczup “ Allah’ım lutfeyle bana, zillette koyma beni” diyordu
Ne olursun Allah’ım beni zelil eyleme
Mahrum edip kapından beni rezil eyleme

3) Yana yana şöyle diyordu: Bunca feryat edenler hürmetine bırakma beni. Sen bırakırsan kimse tutmaz elimden
Ağlayıp sızlayanlar hürmetine bırakma
Kimse tutmaz elimden beni ateşe yakma

4) İster lütfunla çağır, ister kapından kov; ben başımı senin eşiğinden başka yere koymadım
Dilersen kabul eyle, dilemezsen reddeyle
İlk ve son sığınaksın tut elimden lutfeyle

5) Biliyorsun ki ben yoksul ve zavallıyım. Nefsi emmâreye mağlup olmuşum
Bilirsin ki ben miskin zavallı biçareyim
Nefs elinde esirim, kimsesiz âvâreyim

6) Bu azgın nefis öyle koşuyor ki dizgini akılla zaptedilecek gibi değil
Lutfedip inayetin eğer ki yetişmese
Akıl nasıl gem vursun şâha kalkmış bu nefse

7) Kendi gücüyle nefsin ve şeytanın hakkından kim gelebilir? Karınca kaplanlarla dövüşemez ki
Kolay mı mağlup etmek nefis ile şeytanı
Bir zavallı karınca nasıl yener kaplanı

8) Yolunun erleri hakkiyçün bana bir yol ver, bu düşmanlardan sığınacak bir yer göster
Has kulların hakkiyçün  n’olur yol göster bana
Kurtar yol kesenlerden, doğru varayım sana

9) Allah’ım ulûhiyetin hakkiyçün, benzersiz sıfatların hakkiyçün
Ya ilâhî o eşsiz mukaddes zâtın için
Benzeri bulunmayan ulvî sıfâtın için

10) Kâbe’de hacıların söylediği “ Lebbeyk!” hakkiyçün; Medine’de medfun ulu Peygamberin hakkiyçün
Kâbe’de hacıların lebbeyk sesleri için
Ravza’da visâline eren Peygamber için

11) Karşılarındaki düşmanı kadın sayıp kılıç vuran yiğitlerin getirdikleri tekbirler hakkiyçün
Gazilerin dilinde yükselen tekbir için
Mücahidin elinde parlayan şemşîr için

12) Temiz ihtiyarların ibadetleri, tâzecik gençlerin samimiyeti hakkiyçün
Huzurda iki büklüm el açan pirler için
Yolunda canla başla cenk eden gençler için

13) Bizi son nefeste bire iki deme mahcubiyetinden sen koru
Ya Rabbi son nefeste yetiş imdadımıza
Bire iki dedirtme, acı imanımıza

14) Umulur ki ibadet edenler ibadet etmeyenlere şefaat ederler
Ümidimiz odur ki o ibadet edenler
İbadet etmeyene bol şefaat ederler

15) Temiz kimseler hakkiyçün beni kötülüklerden uzak tut, bir hata ettimse hoş gör
O veliler aşkına ey yüce Rabbi gani
N’olur günah kirinden yuyup arındır beni

16) İbadet ederek beli bükülen ve günahından dolayı gözünü yerden ayıramayan ihtiyarlar hakkiyçün
Rızana ermek için bükülmüş bel aşkına
Ümitle huzuruna uzanmış el aşkına

17) Gözümü mutluluğu görmekten, ölürken dilimi şehadet getirmekten mahrum etme
Kör eyleme gözümü cemalini görmekten
Mahrum kalmasın dilim şehadet getirmekten
Devam Edecek...

 

Yorum Yazın

Facebook