Sunuş - Eylül 2018

0
Sunuş - Eylül 2018 - Altınoluk
Sayı : 391 - Eylül 2018 - Sayfa : 1

Aziz Okuyucu
İslam - Müslüman ilişkisinde bulunduğumuz ortamı seçmek hayati önem taşıyor.
Aile, cemaat, tarikat, teşkilat - örgüt, şirket, parti vs... İnsanın aidiyet duygusu taşıyacağı her ortam kişiliğin inşasında etki ediyor ve İslam bu etkinin müspet olmasını, hiç olmazsa menfi olmamasını öngörüyor.
Misk satan adamın yanında duruyorsan misk kokarsın, körükçünün yanında duruyorsan üzerine ateş sıçrar.
Bunlar dar ilişki alanlarıdır müspetinin de menfisinin de kişiliğe sirayeti sür’atlidir, kalıcıdır.
Toplum çok daha geniş bir insan kümesini ifade eder, toplum değerleri dediğimiz şeyin artıları - eksileri de insanın şahsiyet kalitesine etki eder. O yüzden duyarlı insanlar kendilerinin ve ailelerinin içinde yaşayacağı toplumun değerler dünyasını da tahlil ederler.
İslam - Müslüman ilişkisinde en risksiz alanın cami cemaati alanı olduğuna dair genel bir kabul vardır.
Ancak Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı dönemde “cami”nin ve “cami cemaati”nin bile kabule şayan olanı olmayanı olabileceği görülmüştür. “Mescid-i dırar - Zararlı mescid” ifadesi Kur’an’a aittir. Yani “mescid” diye inşa edilen ve insanların orada toplanması öngörülen bir yapı Allah Teâlâ tarafından “Dırar” diye dışlanmış ve orada bulunan insanların niyetlerinin kötü olduğu bildirilmiştir.
Demek ki Müslüman alnını secdeye koyacağı, birlikte secde edip cemaat oluşturacağı mahallin inşa niyetine bile bakacaktır.
Cami Müslümanın buluşma yeridir. İslam camide buluşmayı da cemaat olmayı da bir İslam toplumu inşasının olmazsa olmazı olarak görmüştür.
Bir İslam toplumunda, başka birliktelik alanları da bulunur. Bunların da genel İslam toplumu ile ilişkisi, ihya edici, inşa edici, bütünleşmeyi özendirici, hayırda yarışan, günah ve düşmanlıkta yarışmayan nitelikte olmalıdır. Fesadı yaygınlaştırmak ferdi planda da merduttur, toplu halde yapıldığında da...
Adı ne olursa olsun, bir İslam toplumunda her duruş ve oluşum, İslam ölçülerini gözetmek durumundadır. Adını koymak yetmiyor, içi nasıl doluyor ona bakılacak.
Konu gündeme bu tür yapılanmalarda problem ortaya çıktığında geliyor.
“Bu İslam değil” diyorsunuz, ya da “Bu nasıl yapılır?” diye sorguluyorsunuz.
Cemaat, tarikat, örgüt - teşkilat her ne ise...
“Müstekıym olmak” adeta bir varoluş şartı.
Oradaki çarpılmalar İslam’ı temsil ediyor görüntüsüyle bilmeyen insanlar nezdinde İslam’a da zarar veriyor. Müslümanların bu noktalardaki sapmaları önleyecek “emr b’il ma’ruf, nehy an’il münker” yapıları olmalıdır.
Bunun yanında ferd ferd her insanın, bulunduğu, bunulmayı düşündüğü yapıların İslam’ın olmazsa olmazları konusundaki hal ve vasıflarını görmesi, incelemesi, irdelemesi ve kararını ona göre vermesi gerekir. “Uydum kalabalığa” yok! Müslümanın şuursuz işi olamaz. Anne-babanın bile Halik’a isyan mahiyeti taşıyan bir emrine uymak söz konusu değilken, herhangi bir yapının içinde yanlışlarla sürüklenip gitmek Müslümanca bir hassasiyeti ifade etmiyor.
Bunun yanında herhangi bir islami gaye ile herhangi bir birlikteliğin yapı taşlarını koymaya başlayan, ya da önceden kurulmuş yapıların sorumluluğunu alanların da, gerçekten gidişin İslam’a hizmet niteliğinde olup olmadığına bakmaları gerekir. Bu noktada sistem körlüğü gibi bir riski de dikkate alıp, ilerde büyüyecek bir günah mecrasının kapısının açılmasına izin vermemelidirler.
Bu sayımızda bu konuları ele aldık.
Keşke Müslümanlar olarak kendi içimizde bir murakabe düzeni oluşturabilsek.
“Devlet denetimi” altında çağrıların yapıldığı bir zamana geldik. Devlet döverse kötü dövüyor ve bazan iyi - kötü ayırdetmeden dövüyor. Hatta bazan her şeyin kökünü kazıma eğilimleri ortaya çıkıyor. Aman dikkat. Aman basiret. Aman iz’an.
Böyle bir hassasiyet içinde sizleri Altınoluk’la başbaşa bırakıyor, saygılar sunuyoruz. Allah’a emanet olunuz.

 

Yorum Yazın

Facebook