“UYAN” DİYOR BU AŞK BANA!..

0

A hicranla yanan gönül,

“Dayan” diyor bu aşk bana!..

İlm-i ledün gizli değil;

“Ayan” diyor bu aşk bana!..

Geç, üç günlük itibarı;

Âdem’de gör istiğfarı!..

Ehl-i Kehf’e aç esrârı;

“İrfân” diyor bu aşk bana!..

Ağyar ile o meyli kes;

Ta Elest’ten gelir bu ses!..

Sen, a Arş’ı tutan nefes;

“İhsân” diyor bu aşk bana!..

Yakûb’tan mı âh u zarım?

“Vuslat” ister intizârım!..

Bu kaçıncı can pazarım?

“İz’ân” diyor bu aşk bana!..

Eyyûb’u duy dolsun çile;

O kör nefse olma köle!..

Yûnus gibi tövbe eyle;

“Emân” diyor bu aşk bana!..

“Gül” renginde Hakk’a yönel;

Her ayette sensin emel!..

Gün sayılı, bekler ecel;

“Uyan” diyor bu aşk bana!..

Yorum Yazın

Facebook