YÜREĞİM SEVGİNLE DOLAR

0
YÜREĞİM SEVGİNLE DOLAR - Emel Okyar
Sayı : - Ocak 2015

Yâr

Bir bebek gülümsediğinde ilk defa

Bir beyaz güvercin kanat açtığında mavi göklere

Bir yetim sevindiğinde sonunda

Yüreğim sevginle dolar

Yâr

Ey yıllar yılı aradığım her güzelde

Ey aynalara aldanıp bulduğumu sandığım

Ey vuslatını ümit ettiğim, aşkını aradığım

Ey her yârdan yâr

Ey güzel Rabbim

Adını her andığımda Allah’ım diye diye

Yüreğim sevginle dolar ey güzel Rabbim

Yâr ey

Ey Cânân

Ey Lütfuyla da kahrıyla da hoş olan

Ümidim, saadetim, candan canım,

Adını her andığımda ey Rabbim

Yüreğim sevginle dolar

Yâr

Bir yanım hasretinden soldum sanırken

Bir yanım aşkınla dirilir

Bir yanım kavrulur toz duman olur

Bir yanım firâkına savrulur

Bir yanım vuslatına soyunur

Bir yanım dikenlere takılır kalır

Bir yanım gül açar Sana döner de

Sana döner de bir yanım

Cennet içre cemâline tâlip olur

Bir yanım gül açar Sana döner de

Ey Yâr

Kararım Sensin

Hasretim Sana

İltifat eyle ey Yâr

Ey Yâr

Bir gönül adını zikrettiğinde sonsuzluğa

Bir kırık yüreğin niyazı işitildiğinde inceden

Ve kâinat aşkınla titrediğinde

Yüreğim sevginle dolar

Peygamber ağzından adını duysam

Gülistan içinde Gül ile olsam

Ne zaman ismini diyecek olsam

Yüreğim sevginle dolar ey Yâr

Yüreğim seninle dolar

Yüreğim seninle dolar

Yorum Yazın

Facebook