Yeşil Alanlarda Büyüyen Çocukların IQ Oranları Daha Yüksek

Birleşmiş Milletlerin 2018 yılında yayınlamış olduğu ‘Dünya Kentleşme Beklentilerinin 2018 Revizyonu Raporu’nda’ Dünya nüfusunun %55’nin kentsel alanlarda yaşadığı ve 2050 yılına kadar bu oranın %68 e çıkacağı belirtiliyor.1 Dünyanın birçok bölgesinde insanlar köylerden kentlere göç ediyor. Köyde yaşayan insanların tabiatla, toprakla olan bağları güçlü bir şekilde devam ederken, şehirlerde ise hızlı nüfus artışı, yanlış yerleşim politikaları ve çevre düzenlemeleri yüzünden yeşil alanların azalmasıyla insanların tabiatla, toprakla olan organik bağları giderek azalıyor. Şehirler betondan çöllere dönüşürken, insanlarda dört duvar arasında doğadan yalıtılmış bir şekilde yaşıyor. Bu yaşam tarzının kısa ve uzun vadede meydana getireceği birçok olumsuzluk söz konusu. Özellikle betonarme yapıların kucağında büyüyen çocuklarımızın bundan ne derece olumsuz etkileneceğini de düşünmek gerekiyor.

Plos Medicine Dergisi’nde 2020 yılının Ağustos ayında yayınlanan bir çalışmada, kentsel bölgede, daha yeşil alanlarda yaşamanın çocuklar üzerindeki bazı olumlu etkileri araştırılmış. 7-15 yaş arasındaki 620 çocuk üzerinde yürütülen bu çalışma sonucunda, kentsel yaşamda belli bir alan içindeki yeşillik oranının %3.3 daha yüksek olmasının çocukların toplam IQ’ları üzerinde 2.6 puanlık bir artışa sebep olduğu görülmüş. Ayrıca kentsel bölgelerde, daha fazla yeşil alanda yaşamanın dikkat bozukluğu, saldırganlık, kaygı, çekingenlik gibi bazı davranış sorunları üzerinde de olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiş.2

Kentsel yaşamın planlanmasında insanın tabiatla ilişkisini de hesaba katmak gerekiyor. Şehirlerimizin doğa ile barışık ve daha fazla yeşil alan içerecek şekilde tasarlanması, daha sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için oldukça önemli. İnsanın doğasına ters olarak atılan her adımın kısa ya da uzun vadede faturası ağır oluyor. Bu nedenle bizi, kendimize yaklaştıran tabiatla bağlarımızı koparmamamız gerekiyor.

Kaynaklar

1. 2018 Revision of World Urbanization Prospects https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html, Erişim:13.12.2020

2. Bijnens E., Derom C., Residential Green Space And Child İntelligence And Behavior Across Urban, Suburban, And Rural Areas İn Belgium: A Longitudinal Birth Cohort Study Of Twins, Published: August 18, 2020 https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003213 

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle