İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı

0
Sayı: Mart 2020
İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı

Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:
– “Cennette öyle güzel köşkler vardır ki, bunlar hoş konuşan, yemek yediren ve herkes uykuda iken namaz kılanlar içindir.” (Tirmizî)
– “Amellerin en fazîletlisi, bir mü’minin ayıbını örtmek, karnını doyurmak ve bir ihtiyacını karşılamak sûretiyle onu sevindirmektir.” (Taberânî)
“Kıyâmet günü Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri bazı kullarına:
– Ey âdemoğlu, ben acıktım bana niçin yemek vermedin, diye sorar. O kul da: 
– Sen âlemlerin Rabbisin, sana nasıl yemek verebilirdik?
Allah teâlâ ve tekaddes hazretleri:
– Aç olan bir arkadaşın geldiğinde ona yemek vermedin. Eğer ona yemek verseydin, sanki bana yemek vermiş gibi sevap alırdın, buyurur.” (Müslim)
Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:
– Yemek ziyâfetlerinizi güzel ahlâklı kişilere veriniz. Giyeceklerinizden vereceklerinizi de mü’min kişilere veriniz.”
Abdülkâdir Geylânî -kuddise sirruh- buyurur:
– Sen güzel ahlâklı ve takvâ sahibi birisine ikramda bulunduğun ve dünya işlerinde yardım ettiğin zaman, onun işleyeceği güzel amellerde kendisine ortak olursun. Bununla beraber, onun ecrinden de herhangi bir şey eksilmez. Ona ikramda bulunmakla maksadında kendisine yardım etmiş, yükünü hafifletmiş ve Allah yolundaki adımlarını hızlandırmış olursun...
Eğer yemek ikrâmını münâfık, mürâî ve Allah’ın emirlerine karşı gelen birisine yapar ve dünya işlerinde ona yardım edersen, bu takdirde onun kötü amellerine ortak olursun. Bununla beraber onun çekeceği cezadan herhangi bir şey eksilmez. Sen ona ikramda bulunmakla Allah’a isyân bâbında kendisine yardım etmiş olursun, dolayısıyla şerri de sana sıçrar.
Bir hadîs-i şerîfte buyurulmuştur ki:

....

 

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook