AT Sadece İktisadi Yönü Olan Bir Teşebbüs Değildir.

0
Sayı: Temmuz 1987

Avrupa Topluluğu ve İslâm Düşünceler...


"Avrupa Topluluğu" adiyle anılan teşebbüs, sonuç itibariyle "Avrupa Birleşik Devletleri" şeklinde nihaî bir gayeye yöneliktir. Bugünkü dünyamızda benzer hukukî-siyasî oluşumlar vardır: "Amerika Birleşik Devletleri" , "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği" gibi... AT, sadece iktisadî yönü olan bir teşebbüs değildir; böyle başlamıştır ve fakat ilerde, hukukî, siyasî, askerî ve kültürel belli hedeflere ulaşma amacı taşımaktadır. Ülkemizde bugün kamuoyu oluşturma çabasında olan muhitler, maalesef sadece iktisadî yönünü ele alıp tartışma ile yetinmektedirler. Ben şahsen iktisatçı olmadığımdan teşebbüsün bu yanını ele alabilme gücüne sahip değilim. Türkiye'nin AT üyeliği için resmen ve hukuken yaptığı müracaat karşısında bunun millî kültürümüz, türkçemiz, edebiyatımız, her çeşit güzel san'at dallarımız, dinî yapımız, örf ve adetlerimiz konularında Türkiye'miz için ortaya çıkarabileceği meseleler henüz yeterince tartışılmamıştır. Bu konularda AT içinde ne kazanabiliriz, ne kaybedebiliriz? Bunların enine boyuna, akademik bir çerçeve içinde iyice tartışılmasında gecikilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Binlerce sahife tutarında AT mevzuatı, anlaşma metinleri, vesair dokümanın henüz Türkçemize kazandırılması gününü beklediği bir ortamda, Üniversitelerimize veya mütehassıs elemanlarımıza düşen çok gayretler vardır. Körükörüne: "AT'a evet" veya aynı biçimde "AT'a hayır" demenin müstakbel ve hayatı meselelerimizi çözebileceği fikrinde değilim.

Bu bir maraton ise, henüz Türkiyemiz "start-çıkış" hazırlıkları içinde görülmektedir.

 

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook