Ülke-Ülke Müslümanlar

0
Sayı: Ocak 1988

Dünyada 1 milyar civarında Müslüman Nüfus olduğu tahmin ediliyor. Bunlar değişik yönetimler altında yaşıyorlar. Aşağıda, Müslüman Nüfusla ilgili olarak Journal-Institute of Müslim Minority Affairs dergisinin 1979-1986 yılları arasında Londra'da yayınlanan yedi cildinin muhtelif sayılarından ve Ana Britanica Dünya Ülkeleri'nden derlediğimiz notları sunuyoruz.

 

Ülke : AFGANİSTAN

Nüfus : 14.366,434

Müslüman Nüfus Oranı : % 99

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Tek Partili Sosyalist Cum.

Ülke : BİRLEŞİK KRALLIK

Nüfus : 56.678.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 1,3

Genel Dinî Yapı ; Hristiyan % 87,8

Yönetim Biçimi : Meşrutî Monarşi

Ülke : ETİYOPYA

Nüfus : 44.675.700

Müslüman Nüfus Oranı : % 40

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 56

Yönetim Biçimi : Askeri Yönetim

Ülke :FEDERAL ALMANYA

Nüfus : 60.852.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2,4

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 92.8

Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet-Laik

Ülke : BİRMANYA

Nüfus : 38.438.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 3,6

Genel Dinî Yapı : Budacı % 87,2

Yönetim Biçimi : Halk Cumhuriyeti

Ülke : FAS

Nüfus ; 22.455.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 96,7

Genel Dini Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Nüfus : 241.077.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,8

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 72,1

Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet

Ülke : BRUNEl

Nüfus . : 232.600

Müslüman Nüfus Oranı : % 63,4

Genel Dinî Yapı : Müslüman (Budacı ve Hristiyan % 23)

Yönetim Biçimi : Sultanlık

Ülke : ÇİN

Nüfus : 1.053.100.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2,4

Genel Dinî Yapı : Dindışı,Ateist,Budacı% 78

Yönetim Şekli : Komünist Halk Cum.

Ülke : ARNAVUTLUK

Nüfus : 3.020.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 70

Genel Dinî Yapı : Din dışı ve Ateist % 30

Yönetim Biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Ülke : BULGARİSTAN

Nüfus : 8.970.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 17

Genel Dinî Yapı : Ateist % 65

Yönetim Biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Ülke : FİJİ

Nüfus : 714.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 7,8

Genel Dinî Yapı : Hristiyan%50,Hindu %40,9

Yönetim Biçimi : Askeri Yönetim

Ülke : AVUSTRALYA

Nüfus : 15.912.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,5

Genel Dini Yapı : Hristiyan % 76.4

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : BURKiNA FASO

Nüfus : 8.126.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 43

Genel Dinî Yapı : Kabile Dini % 44,8

Yönetim Biçimi : Askerî Yönetim

Ülke : FİLDİŞİ SAHİLİ

Nüfus : 10.624.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 24

Genel Dinî Yapı : Kabile Dinleri % 43.8

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : BAHREYN

Nüfus , : 435.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 95

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Emirlik

Ülke . : BURUNDİ

Nüfus : 4.830.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 5

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 86

Yönetim Biçimi Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : FİLİPİNLER

Nüfus : 56.004.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 5

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 84, l

Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Ülke : BANGLADEŞ

Nüfus : 103.204.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 88

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Askeri Yönetim

Ülke : CEZAYİR

Nüfus : 22.566.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,1

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Demokratik Halk Cum.

Ülke : FRANSA

Nüfus : 55.406.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 3

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 80.4

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : BELÇİKA

Nüfus : 9.856.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 1,3

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 95.3

Yönetim Biçimi : Meşrutî Monarşi

Ülke :CİBUTl

Nüfus . : 456.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 94

Genel Dinî Yapı Müslüman

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke ; FRANSIZ GUYANAS1

Nüfus ; 85.700

Müslüman Nüfus Oranı : % l

Genel Dinî Yapı : Hristiyan

Yönetim Biçimi : Dominyon

Ülke : BENİN

Nüfus : 4.126.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 50

Genel Dinî Yapı : Geleneksel inançlar % 61,5

Yönetim Biçimi ; Halk Cımhuriyeti

Ülke : CAD

Nüfus : 5.139.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 44

Genel Dinî Yapı ; Müslüman (Hristiyan % 33)

Yönetim Biçimi : Askerî Yönetim

Ülke : GABON

Nüfus : 1.187.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,8

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 4,5

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : BHUTAN

Nüfus : 1.446.03

Müslüman Nüfus Oranı : % 5

Genel Dinî Yapı : Budacı ve Hindu % 94

Yönetim Biçimi : Meşrutî Monarşi

Ülke : EKVATOR GİNESİ

Nüfus : 324.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,5

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 88,8

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : GAMBİYA

Nüfus ; 764.500

Müslüman Nüfus Oranı : % 95,4

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Çok partili Cumhuriyet

Ülke : BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Nüfus : 1.342,000

Müslüman Nüfus Oranı : % 94,4

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Emirlik

Ülke : ENDONEZYA

Nüfus : 168.662.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 90

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : GANA

Nüfus : 13.144.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 50

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 50. Müslüman % 50

Yönetim Biçimi : Askerî Yönetim

Ülke : GİNE

Nüfus : 5.563.000

Müslüman Nüfus Oranı : %69

3enel Dinî Yapı : Müslüman

Yönelim Biçimi : Askerî Yönetim

Ülke : KANADA

Nüfus : 25.638.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0',4

Genel Dini Yapı : Hristiyan % 88,5

Yönetim Biçimi : Çok Partili Federal Cumhuriyet

Ülke : MADAGASKAR

Nüfus : 10.303.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 4

Genel Dinî yapı : Geleneksel Dinler % 4 Hristiyan % 51

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriye

Ülke : GİNE-BlSAU

Nüfus : 891.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 30

Genel Dinî Yapı : Kabile Dinî % 65

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : KATAR

Nüfus : 311.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 92,4

Genel Dinî Yapı ; Müslüman

Yönetim Biçimi : Şeriat

Ülke : MALAVİ

Nüfus : 7.279.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 40

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 57,2

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyel

Ülke : GUADALUP

Nüfus : 334.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,9

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 90

Yönetim Biçimi : Dominyon (FRANSA)

Ülke : KENYA

Nüfus : 21.150.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 30

Genel Dini Yapı ; Hristiyan %47

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke :MALDlVLER

Nüfus : 190.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 100

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Halk Konseyi

Ülke : GUYANA

Nüfus : 776.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 9

Genel Dinî Yapı : Hindu %34, Hristiyan % 36

Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Ülke : KIBRIS RUM CUMHURlYETl

Nüfus : 503.498

Müslüman Nüfus Oranı : % 18.7

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 78,9

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : MALEZYA

Nüfus : 16.090.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 52,9

Genel Dinî yapışı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : HİNDİSTAN

Nüfus : 777.230.000

Müslüman Nüfus Oranı : %11,4

Genel Dinî Yapı : Hindu % 82,6

Yönetim Biçimi ; Cumhuriyet

Ülke :KOMOROLAR

Nüfus : 409.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,7

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Federal islam Cumhuriyeti

Ülke : MALI

Nüfus : 8.450.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 90

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriye

Ülke : HONDURAS

Nüfus : 3.398.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,3

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 94

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : KUVEYT

Nüfus : 1.791.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 91,7

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Emirlik

Ülke : MAURİTlUS

Nüfus : 1.031.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 16

Genel Dini Yapı : Hindu % 52. Hıristiyan % 26

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : IRAK

Nüfus : 15.946.000

Müslüman-Nüfus Oranı : % 95.8

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Askeri Yönetim

Ülke : KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Nüfus : 162.676

Müslüman Nüfus Oranı : %98,7

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : MAYOTTE

Nüfus : 70.300

Müslüman Nüfus Oranı : % 97

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Dominyon (FRANSA)

Ülke : İRAN

Nüfus : 45.895.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 98

Genel Dinî Yapı ; Müslüman

Yönetim Biçimi : islam Cumhuriyeti

Ülke : LAOS

Nüfus : 3.703.000

Müslüman Nüfus Oranı ; % l

Genel DiniYapı : Budacı % 57.8, Kabile dini % 33,6

Yönetim Biçimi : Halk Cumhuriyeti

Ülke : MISIR

Nüfus ; 48.009.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 81,8

Genel Dini Yapı ; Müslüman

Yönetim Biçimi : Tek Partili Halk Cumhuriyeti

Ülke : İSRAİL

Nüfus : 4.381.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 13

Genel Dinî Yapı : Yahudi % 82

Yönetim Biçimi : Çok partili Cumhuriyet

Ülke : LİBERYA

Nüfus : 2.303,000

Müslüman Nüfus Oranı : % 30

Genel Dinî Yapı : Kabile Dinî % 70

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : MORİTANYA

Nüfus : 1.689.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,4

Genel dini yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : İslam Cumhuriyeti

Ülke : KAMERUN

Nüfus : 9.873.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 24

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 53

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : LİBYA

Nüfus ' : 3.995.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 97

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Sosyalist Halk Cumhuriyeti

Ülke : MOZAMBİK

Nüfus : 14.177,900 Müslüman Nüfus Oranı : %16,5

Genel dini yapı : Kabile dini % 48. Hristiyan % 16.5

Yönetim Biçimi : Halk Cumhuriyeti

Ülke : KAMPUÇYA

Nüfus : 7.469.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2,4

Genel Dinî Yapı : Budacı % 88.4

Yönetim Biçimi : Halk Cumhuriyeti

Ülke : LÜBNAN

Nüfus : 2.707.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 53

Genel Dinî Yapı ; -Müslüman (Marunî Hristiyan 1 24.5)

Yönetim Biçimi ; Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : NEPAL

Nüfus : 16.-863.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2,7

Genel Dini Yapı : Hindu % 90

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke: NİJER

Nüfus :6.423.000

Müslüman Nüfus Oranı: % 98

Genel dini yapı: Müslüman

Yönetim Biçimi: Askeri yönetim

Ülke : SSCB

Nüfus :280.036.000

Müslüman Nüfus Oranı :% 12

Genel Dinî Yapı :Dindışı % 30, Ateist % 22

Yönetim Biçimi :Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

Ülke : TÜRKİYE

Nüfus : 51.546.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,2

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi ; Çok Partili Cumhuriyet

Ülke NİJERYA

Nüfus : 98.112.000

Müslünnan Nüfus Oranı : % 45

Genel Dinî Yapı :Müslüman (Hristiyan % 39)

Yönetim Biçimi : Askeri yönetim

Ülke : SRİ LANKA

Nüfus : 16.060.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 7

Genel Dini Yapı : Budacı % 70, Hindu % 16

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : UGANDA

Nüfus : 15.638.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 16

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 79

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke: ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Nüfus : 2.706.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 33

Genel Dini Yapı : Hristiyan % 67

Yönetim Biçimi : Askeri yönetim

Ülke : SUDAN

Nüfus : 24.610.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 80

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : UMMAN

Nüfus : 1.271.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Sultanlık

Ülke : PAKİSTAN

Nüfus : 102.878.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 97

Genel dini yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : İslam Cumhuriyeti

Ülke : SURiNAM

Nüfus : 393.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 20

Genel Dinî Yapı : Hindu % 30, Hristiyan % 22

Yönetim Biçimi : Askeri Dikta

Ülke : ÜRDÜN

Nüfus : 2.750.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 94

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : PANAMA

Nüfus : 2.227.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 4,5

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 89

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : SURİYE

Nüfus : 10.612.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 90

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : VİETNAM

Nüfus : 61.218.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 4

Genel Dinî Yapı : Budacı % 56

Yönetim Biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Ülke : PORTEKİZ

Nüfus : 10.250.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,1

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 96

Yönetim biçimi : Cumhuriyet

Ülke : SUUDÎ ARABİSTAN

Nüfus : 11.670.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 98,8

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Monarşi

Ülke : YEMEN ARAP CUMHURİYETİ

Nüfus : 7.046.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 100

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönelim Biçimi : Genel Halk Kongresi

Ülke : REUNİON

Nüfus : 555.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2,2

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 97

Yönetim Biçimi : Dominyon (FRANSA)

Ülke : TANZANYA

Nüfus : 22.463.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 55

Genel Dinî Yapı : Müslüman (Hristiyan % 40)

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : YEMEN DEMOKRATİK HALKCUMHURİYETİ

Nüfus : 2.365.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,5

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Demokratik Cumhuriyet

Ülke : ROMANYA

Nüfus : 22.807.000

Müslüman Nüfus Oranı : % l

Genel Dini Yapı : Hristiyan % 80

Yönetim biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Ülke : TAYLAND

Nüfus : 52.654.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 4

Genel Dini Yapı : Budacı % 95

Yönetim Biçimi : Meşruti Monarşi

Ülke : YENİ KALEDONYA

Nüfus : 151.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 4,1

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 90

Yönetim Biçimi : Dominyon (FRANSA)

Ülke : RUANDA

Nüfus : 6.331.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 9

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 68

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : TAYVAN

Nüfus : 19.408.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 0,5

Genel Dinî Yapı : Yerel din % 45, Budacı % 40

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : YUGOSLAVYA

Nüfus : 23.289.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 12

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 72

Yönetim Biçimi : Sosyalist Cumhuriyet

Ülke : SENEGAL

Nüfus : 6.699.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 91

Genel Dinî Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : TOGO

Nüfus : 3.072.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 50

Genel Dinî Yapı : Animist Hristiyan % 50

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

Ülke : YUNANİSTAN

Nüfus : 10.008.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 1,5

Genel Dini Yapı : Hristiyan : % 93, l

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : SİERRA LEONE

Nüfus : 3.732.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 40

Genel Dinî Yapı : Geleneksel inançlar % 51,5

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : TRiNiDAD ve TOBAGO

Nüfus : 1.202.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 6

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 62

Yönetim Biçimi : Çok Partili Cumhuriyet

Ülke : ZAİRE

Nüfus :.30.874.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 1,4

Genel Dinî Yapı : Hristiyan % 95

Yönetim Biçimi ; Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : SOMALİ

Nüfus : 5.991.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,8

Genel Dinî : Müslüman

Yapı Yönetim biçimi : Askeri Cumhuriyet

Ülke : TUNUS

Nüfus : 7.326.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 99,4

Genel Dini Yapı : Müslüman

Yönetim Biçimi : Tek Partili Cumhuriyet

Ülke : ZAMBİYA

Nüfus : 6.896.000

Müslüman Nüfus Oranı : % 2

Genel Dint Yapı : Hristiyan % 72

Yönetim Biçimi : Cumhuriyet

 

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook