Rıfk Sahibi Olmak

0
Sayı: Temmuz 1991

İslâm, mü'minlere dîne ve dünyaya aid bütün işlerde taassub ve ifrat göstermeyerek tahammüllü olmayı emrediyor.

Hain veyahut muharib olmamak şartıyla isterse gayr-i müslim olsun herkese karşı rıfk ile muameleye teşvikte bulunuyor.

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz halkı yirmi üç yıl dine davet etmiştir. O Resul-i muhterem insanlar için en kamil bir nümune-i imtisal idi. Şefik idi, mahza rahmet idi.

Kur'an-ı Kerim; Resul-i zişan -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin ne kadar tahammüllü bulunduklarını ve bütün işlerde ne büyük bir rıfku incelik, nezaket, lütufkarlık ile hareket buyurduklarını bizlere gösterecek ilahî emirleri beyan etmektedir.

Bu hususa dair bazı ayetleri nakl edelim:

"İhtar et ki vazifen ancak ihtardır. Yoksa üzerlerinde mütehakkim değilsin." (Gaşiye, 21-22)

"Onları cebrile yola getirecek değilsin. Onun için tehdidinden korkanlara Kur'an ile ihtarda bulun" (Kaf, 45)

"Ehl-i Kitab ile mücadele ederken en güzel tarz hangisi ise ancak onunla mücadele edin."(Ankebut, 46)

"Allah'ın yoluna hikmetle, bir de beliğ mev'ıza ile davette bulun ve kendileriyle münakaşa için en güzel yolu ihtiyar et. Senin Rabbin yok mu? Yolundan sapanı herkesten iyi bilir, doğru yolu tutanları da herkesten iyi bilir." (Nahl, 125)

"Ey iman edenler! Yalnız kendinize bakınız. Sizler doğru yolu tutmuşsanız dalalete düşen bir başkasının zararı size dokunmaz." (Maide, 105)

"Nazarında hak zahir olduktan sonra hala peygambere muhalefetle mümin'lerin tuttuğu yoldan başkasına gidenleri bizler dünyada kendi haline bırakırız, ahirette de cehenneme koyarız" (Nisa,115)

"Şayed sana karşı gelirlerse, kendilerine ben sizin işlediklerinizden mes'ul değilim, dersin" (Şura, 48) buyurulmuştur.

"Kötülüğün cezası onun aynı olan bir kötülüktür. Bununla beraber kim afveder, barışırsa Allah mutlaka ecrini verir." (Şura, 40)

"Öfkesini yenenler, insanların suçunu bağışlayanlar da cennetliktir. Allah iyilik edenleri sever." (Ali İmran,134)

"Afvetmeniz takvaya daha yakın bir harekettir. Aranızda lütuf ile muameleyi unutmayın. Şüphe yoktur ki Allah işlediklerinizi görüyor." (Bakara, 237)

"Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur, onlardan sakının. Fakat kendilerine afvile safhile muamele eder, kabahatlerini örter iseniz, bilmiş olun ki Allah da sizlere karşı Gafür'dur, Rahim' dir,"(Teğabun, 14)

"İçinizdeki fazilet ve servet sahipleri kendi akrabalarına, öksüzlere, bîçarelere ve Allah yolunda hicret edenlere yardımda bulunmamak için yemin etmesinler. Onların kabahatlerine afvile, safhile mukabelede bulunsunlar. Ya sizler Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah Gafurdur, Rahîm'dir." (Nur, 22)

Musa aleyhisselam: "Ya Rabb! Senin ind-i uluhiyyetinde en aziz kulun kimdir?" diye sual ettiğinde Hak Teala Hazretleri:

"Kendisine eza edenin cezasını vermeğe kudreti olduğu halde affeyleyendir." buyurdu.

Hadis-i şerifte:

"Haksızlık yapan kimseyi hakkını almağa kaadir olduğu halde affedeni Cenab-ı Allah da kıyamet gününde affeder."

"Müslim kardeşinin çıplak olduğunu görüp de setr ile alemde rüsvay etmeyen kimsenin Cenab-ı Allah Kıyamet gününde ayıblarını setreder." buyurulmuştur.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook