Camimizi Tanıyor muyuz?

0
Sayı: Temmuz 2005

Din hizmetinde bulunan insanlar olarak çalışma mekanımızı tanıyor muyuz? Camiler çalışma, irşad, ibadet mekanı olarak günün belirli saatlerinde dolup boşalır.

Mahalle içlerinde yapılan camilerin değişik özellikleri yanında çarşı, pazar yanında bulunan camilerin farklı cemaat yapıları her zaman gözönünde bulundurulmalıdır. Mesela şehirlerin Ulucamileri her zaman o bölgede bulunan müftülüklerin vitrinidir. Ulucaminin kentin ruhani hayatında çok önemli fonksiyonu vardır. Bu camilerde görevlendirilecek personelin çok farklı özelliği yanında medeni cesaret sahibi insanlar olmalarının önemi büyüktür. Güzel ülkemizin değişimi çok üst boyutlarda yaşadığı hepimizin malumudur. Ulucamilerde görev yapan görevlilerin orta yaş üzeri olmaları ve meslekte onbeşyılı gerilerde bırakmaları gibi özel tesbitlerimin yanı sıra üniversite mezunu olmalarıda gerekmektedir. Camilerde baş imam olan kişinin caminin dini havasını muhafaza etmede muhakkak kitaplardan yararlanması gerekir. Cami hücreleri hocaefendiler aynı zamanda çalışma odaları da olmalı, namaz kılmaya gelen insanlar kitaplar içerisinde kendilerini dinleyen imam efendiye sorunlarını iletebilmelidirler.

Camilerin genel bakımı için ‘camiler haftası! İyi bir vesile olmakta ama yetersizliğide gün gibi ortadadır. Kendi oturduğumuz evimizi güzel, yaşanılır kılmak için ne kadar temizliğe vakit ayırdığımızı biz biliyoruz; acaba aynı vakiti beş vakit din hizmetlerinin verildiği camiler içinde yapsak ne iyi olur. Cami görevlileri ekonomik problemleri ileri sürerek temizlik çalışmalarını ihmal etmelerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyorlar. Bahaneler kirliliği örtbas edemez. Camiler her halükarda temizlenmeli, güzel kokularla havası değiştirilerek sağlıklı ibadet ortamına hazır tutulmalıdır.

Camilerimizde yıllardır kullanılan halı, kilim ve benzeri sergiler özel bakımla temizlenmeli, cami iç aydınlığına önem verilmelidir.

Bugün cami ısıtmalarında kullanılan elektrikli ısıtıcıların yer yer camilerimizde yangınlara sebebiyet verdiği hatırda tutulmalıdır. Camilere alınan ısıtıcılardan önce caminin elektrik tesisatının ölçümü yapılarak bu yükü kaldırıp kaldırmayacağı öğrenilmelidir.

Eski camilerimizde bulunan orjinal hat levhaları cami görevlileri tarafından özenle muhafaza edilmeli, uluslararası hırsızlık şebekelerinin Türk-İslam eserlerini çalma çabaları boşa çıkartılmalıdır.

Tarihi dokuma özellikleri bulunan halılar özenle korunmalı o bölge de bulunan tamir ustalarından yararlanılarak bakımları yerli yerince yaptırılmalı.

Camilerimizin bir de tarihi vardır. Her cami imamı çalıştığı caminin tarihçesi için sanat tarihi uzmanlarından bilgi almalı, cami özel defteri oluşturarak cami hakkında yapılan tamirat ve önemli değişiklikleri usta adı zikrederek tarihiyle kaydetmelidir. Camilerin çevre düzenlemesi, bahçe bakımı, şadırvan ve oturma grubları orada yaşayan hayırsever insanlar tarafından imam efendinin önderliğinde yapılarak yaşlı, çocuk her yaşta insan camiyi kendi evi bilmelidir.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook