Zeki Soyak Hocaefendi

0
Sayı: Temmuz 2005

Müjdelenen gariplerin yaşadığı çağımızda, garipliğin ızdırabını gönlümüzde dindiren, bu çorak mevsimde, çöl ikliminde, özenle bahçıvanlığını yaptığı vahalarda, güller deren; dünyanın ihtirasları kamçılayan görkemli güzelliklerine zerre tenezzül etmeden, sade ve örnek bir hayatı seçen Muhterem Zeki Soyak Hocamızı, kah ayrılığın verdiği hüzün dolu duygularla, kah bir şeb’i aruS neşesiyle dar-ı bekaya uğurladık.

1938 yılında Kayseri’ye bağlı Süksün kasabasında dünyaya gelmişti.Kayseri İHL’den mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yüksek tahsilini tamamladı.

İlk görevi Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğretim görevliliği oldu. Daha sonra Kayseri, Urfa, Nevşehir İ.H. Liselerinde öğretmenlik ve idari görevler yaptı. Çok muhabbet beslediği M. Sami Ramazanoğlu’ndan aldığı feyizlerle, gönül dünyasına manevi alemin güzellikleri nakşedilmişti.

Mefkureci Öğretmenler Derneği, Enderun Vakfı gibi bir çok hizmet kuruluşunun teşkilatlanmasında İlk Adım dergisi, ART fm radyosu gibi yayın kuruluşunun tesisine öncülük etti.

İnsanlar ancak karakter ve şahsiyetinden etkilendikleri kişilerin peşinden giderler. Zeki SOYAK Hocaefendi de binlerle ifade edilebilecek memleket evladına, şahsiyet ve karakteriyle etki etmiş, onlara hayat rehberi olmuştu.

Zenginliklerle dolu gönül ve fikir dünyasını, bütün cömertliğiyle, iletişim kurabildiği her kesimden insana açardı. Kalp kırmamaya ve insanlığa hizmetten yılmamaya özen gösterir, müslümanların aleyhinde asla konuşmazdı.

İslamı güzel öğrenmiş bir alim, çağını iyi anlamış bir mütefekkir olduğu kadar, onu güzel yaşayan bir dervişti. Hem de halk içinde Hak’la beraber olma şuuruna sahip, sosyal ve teşkilatçı bir derviş! Hitap ettiği kitlelerin zihin dünyalarını İslamın berraklığıyla aydınlattığı gibi, onların manevi dünyalarını coşturan deruni bir cezbesi vardı. Zaman zaman Osmanlı haritasını izler, gözleri dolar, hasretini şiirleştirirdi.

İstişaresiz hareket etmezdi. Bütün faaliyetlerde işin bizzat takipçisi olurdu. Çağın müşevveş girdabında bunalan, türlü açmazlara düşen gençler, onun huzurunda, gönül ve fikir pınarından aldıkları ab-ı hayatın tesiriyle rahatlar, istişarelerinin bereketini derhal görürlerdi. Karışan kafalardaki fırtınalar onun firasetinden yansıyan nurlu telkinlerle sükuna ererdi.

‘Bir insanı kazanmak zor, ama kaybetmek kolaydır.’, ‘Fedakarlıklarının hesabını tutanlar, bu davayı yürütemezler.’ ‘Hizmet heyecanını kaybeden insanlar; damarlarındaki kanı kuruyan insanlar gibidirler.’,’Sevdan olacak, sancın olacak o zaman çileler zevke dönüşür.’ , ‘küfrün kalbini incittiği kadar çalışırsın, küfürden rahatsız olmazsan çalışmayı da istemezsin.’, ,’unutmayalım ki islamı gerçekten yaşamayan bir kitle, islamı temsil edemez.’, ‘Ümidini yitiren fert ve toplumlar, hayatiyetini kaybeder.Yaşayan ölüler haline gelir.’,’Bütün korkulardan emin olmak için yalnız Allah’tan korkmak lazım.’,’Bir çekirdeği isterseniz çorak bir toprağa atınız. İsterseniz münbit bir toprağa bırakınız. Netice değişmez. Sadece bünye farkı olur. Fakat çekirdeğin özünde ne varsa ağacı da o özün tezahürü olur. Asrımız kimlikli ve kimliğinin gereğini yapan Müslümanlara muhtaçtır.’,’Müslümanlar çalışmaya mahkumdur. Çalışmak, çalışmak, hep çalışmak.. Nereden başlayıp hangi güzergahı takip ederek, nereye varılacağını bilerek çalışmak..’

Hakikatte O, ahiret hesabından başka hesapları unutmuştu. Haline ve yaşayışına muttali olanlar, nasıl bir zühd hayatı yaşadığını iyi bilirler. O kadar sade yaşardı ki, elinde değerlendirebileceği bir takım imkanlar olmasına rağmen, himmet ve gayret atını o sahaya sürmedi. Gece maksuduyla baş başa bir derviş, gündüz inanç ve mefkure cephesinde alperen ruhlu bir mücahitti.

Çağımızda Allah Rasulu’nün ahlakıyla ahlaklanmış numune bir şahsiyet gösterin deseler, tereddütsüz gözlerimizi çevireceğimiz kamil mü’minlerden biri olan Zeki SOYAK Hocaefendi’yi kaybetmenin hüznü ile ona fatihalar gönderiyor, Rasulullah’ın sancağı altında buluşmayı ümit ediyoruz.


Yayınlanmış Eserleri: 1-İslam Ahkamı 2-Kıssalar Hisseler (2C.) 3-Kırk Hadis (Şerh) 4-Ölçüler Dengeler 5-Ummandan Katreler.

Yazının hazırlanmasında A.Baki ÖNCEL’in Not defterinden faydalanılmıştır.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook