Bir Kurban Böyle Geçti

0
Sayı: Şubat 2008

IBS olarak, “Varlık ile yokluk… Her şey bu iki kelimenin içinde!..”, diyerek başlamıştık kurban organizasyonu çalışmalarımıza… İşte iki farklı dünya arasında bir köprü olan derneğiniz IBS, bu kurbanda da dünyanın dört bir tarafında siz şefkatli gönüller ile kırık kalpler arasında onbinlerce merhamet köprüsü inşa etti.

Hazret-i Mevlânâ hayır sahiplerinin muhtaçları arayıp bulması hususunda; “Gönül almaya bak; güçsüzlere hizmet et! Zayıfları, gönlü kırıkları koru! Onlar öyle kimselerdir ki, halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzuru, tevâzû ve gönül kırıklığı içinde kalıp giderler. Onları ara, bul!” buyurmaktadır.

IBS, bu kurban bayramında da dünyanın dört kıtasında, kimsesiz ve çaresiz hayatları sizler adına arayıp buldu; kurbanlarınızı onlara en güzel bir şekilde ikram etti.

IBS gönüllüleri olan siz Altınoluk okuyucularının, kurban öncesi dünyadaki muhtaçlar için gösterdiği fedakârâne gayretler, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar muhteşem bir merhamet nişânesidir. Gönüllülerimizin bir kısmı, coşkun bir merhamet seli gibi bütün imkânlarını seferber etmiş ve gücünü son damlasına kadar kullanmışken; bazı gönüldaşlarımız da kendileri gurbette okuyan talebeler oldukları hâlde, bu infak seferberliğinden geri kalmak istememiş ve harçlıklarını birleştirerek kurban hissesi almışlardır. Bu ve benzeri tablolar; her kurban bayramında pek çok kez tekrarlanarak bize ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı göstermektedir.

Bu sorumluluğun bilincinde olan IBS personeli de, gerek merkezde çalışanlarıyla, gerekse muhtaç ülkelerde bizzat hizmet edeniyle bu sene de bütün güç, kabiliyet ve gayretini kullandı. Daha çok insana, daha mükemmel bir organizasyonla hizmetlerimizi götürmeye çalıştı. Bu vesileyle hem fedakâr ve cömert halkımıza, hem de IBS gönüllü ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz.

Sizin hayır niyet ve desteklerinizle bu sene IBS; Türkiye’den Afrika’ya, Ace’den Balkanlar’a, Kafkaslar’dan Ortaasya’ya ve Güney Amerika’dan Rus Cumhuriyetlerine kadar yirmi beş ülkede kurbanlarınızı fakir ve muhtaçlara ulaştırdı. Göndermiş olduğunuz kurbanlar, onbinlerce kişiye ikram edildi. Bu etler, muhtaç ve gariplerin belki de birçoğunun yılda bir kez bulabildikleri bir yiyecekti.

Bazı bölgelerde kurbanlarınız eksi on (-10) dereceye yakın soğukta kesilip dağıtılırken, bazı bölgelerde artı kırk (+40) derecede kesilip dağıtıldı. Sırf bu sıcaklık farkları bile hizmet götürdüğümüz coğrafî şartların ve insan mozayiğinin ne kadar farklı olduğunu gözler önüne sermektedir.

IBS, bu yıl ilk kez, Güneydoğu’daki şehirlerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadı. Onbine yakın âileye, arefe günü gıda dağıtımı yaparken üç ilimizde de kurban faaliyeti düzenledi. Cumhurbaşkanımızın teşviki ile yaptığımız bu hizmetimiz, basında da çok geniş yankı buldu.

Bütün bu hizmet ve faaliyetlerimiz; garip ve muhtaçların duâ ve gözyaşlarıyla taçlandı. Bu duygu yüklü manzaralara yakînen şahit olmak ise, bizim için en büyük huzur kaynağı oldu.

Kurbanlarınızı kesip fukaraya dağıtmak için dünyaya dağılan IBS personeli, acı-tatlı onlarca hâtırayla ülkemize döndüler. Kimi hâtıralar bizi sevince boğarken, kimi duyduğumuz acı gerçekler de bizi hüzne gark etti. Bu hizmetin belki de insanı en çok bahtiyar eden yönü bu… Bir taraftan ihtiyaç sahibi kimselerin acı ve hüzün dolu manzaraları, diğer taraftan da dertlerine derman olmanın mutluluk ve sevinci, aynı anda gözünüzün önünde cereyan etmekte…

Senegal’de Etiyopya’da Brezilya’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Ortaasya’da, Rusya’da üzerinde isimleriniz yazılı vekâletler tek tek okundu ve isimleriniz, bu coğrafyalarda meleklerin şehâdetiyle göklere yükseldi.

Daha ismini sayamadığımız birçok Afrika ülkesinde, kurbanlarınız sâlimen yerlerine ulaştırıldı. Hatta topladığımız kurbanlardan, iki yüz hisse civarında daha fazla kesim yaparak olabilecek herhangi bir vebalden kurtulmak için gayret ettik. Bu fazladan kesilmiş kurbanlarımızı da; vatanımız ve milletimizin selameti niyetiyle yine sizler adına fakirlere dağıttık.

Oralardan emanet edilen teşekkürleri, 30 Aralık’ta İstanbul’da düzenlediğimiz bir programla Anadolu’nun muhtelif şehir ve bölgelerinden gelen gönüllülerimize ulaştırdık. Bu yazı vesileyle de bize, bizzat veya duâlarıyla destek olan bütün hayır sahiplerine teşekkür etmek istiyoruz. Allah yaptığınız ve yapmaya niyet ettiğiniz her türlü hayrı, katında kabul buyursun.

Son olarak biz IBS olarak, senenin her ayı, her günü mâtemlerin civarındayız. Sizlerin ikramlarını onlara, onların da teşekkür ve duâlarını size ulaştırmak için bir köprü olarak vazife görmekteyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kimselere ulaşan yardım ve hayırlar, hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Ve o muhtaç ve gariplerin duâlarıyla Arş-ı âlâ arasında hiçbir perde yoktur. Sizi, her ân, her hayır yarışında buluşmaya bekliyoruz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook