Terapi: Kültürel Bir Eleştiri

0
Sayı: Ocak 2012

İnsanlar kendilerini, modern çağda giderek daha fazla yalnız hissediyorlar. Toplum içinde bile bireysel bir dünya yaşanılır hale geldi. Bunun sonucu olarak çağımızın en büyük hastalıklarının başında psikolojik sorunlar geliyor. Bütün dünyada sağlık giderleri içerisinde psikolojik rahatsızlıklara ayrılan bütçeler çok hızlı artıyor. Öyle ki bir çok ülkede bu giderler birinci sıraya yerleşmiş durumda. Bu yüzden psikolojik rahatsızlıklara çağın hastalığı nitelendirmesi yapılıyor.

Terapi: Kültürel bir Eleştiri adlı bu kitabında Prof. Dr. Kemal Sayarbu ‘çağın hastalığı’na ve tedavi yöntemlerine içerden bir bakışla ışık tutuyor. Aslında kitap günümüzde uygulanan terapi yöntemlerine ve uygulamalarına eleştirisel bir gözle değerlendiriyor. ‘Çok terapist kültürü, dini, geleneği, örfleri çok iyi tanımıyor. Batı insanı için geliştirilmiş yöntemleri alıp Türk insanına uyguluyor.’ uygulanan yöntemin yanlışlığını ortaya koyuyor. İnsanı toplumsal, kültürel ve kendi çevresi bakımından ele almayan terapi tekniklerinin aslında tedavi yerine rahatsızlıkları büyüten yapısını gözler önüne seriyor. Psikoterapinin kendi içinden yükselen bu eleştiriyi dikkate almakta fayda var. Çünkü sıkıntınıza çare olsun diye başladığınız terapi sizi çok daha çaresiz bir duruma sokabilir.

İsteme adresi: Timaş Yayınları, Alayköşkü Cad. No: 11 Cağaloğlu / İstanbul. Tel: 0212 511 24 24

İlim Şehri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in ‘Kırk hadis ezberlemeye’ yönelik teşviki ve tavsiyesi nedeniyle geçmişten günümüze alimler ‘Kırk Hadis’ kitapları yazmaya büyük önem vermişlerdir. Hatta büyük hadis külliyatları yazan alimler bile 40 hadis kitapları yayınlamışlardır.

Hadis ve sünnet bir Müslümanın dini hayatında önemli bir yere sahiptir. Çünkü Kur’an’ı Kerim’den sonra ikinci ana kaynağıdır. Bu bakımdan her Müslümanın hayatının her alanında hadislerin önemli izdüşümleri olması gerekir. Peygamber Efendimizin hayatı, Asr-ı Saadet ve hadisler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Metin Karabaşoğluyıllardır düzenli olarak sürdürdüğü hadis okuma çalışmalarının bir kısmını İlim Şehri’nde kırk yazı olarak bir araya toplamış.

Hadisten yola çıkarak günlük hayatın içinde, hadisin hayata yansımalarını ve sonuçları üzerine kafa yoran metinlerden oluşuyor kitap.  Yani klasik manada yazılmış olana ‘Kırk Hadis’ kitaplarından bu  yönüyle farklılıklar gösteriyor. Hadis metni yanında etrafımızda cereyan eden olaylardan örnekler vererek o hadisle ilgili uymamız gerekirken yerine getiremediğimiz eksiklikleri bizlere hatırlatıyor.

İsteme adresi: Nesil Yayınları, Sanayi Cad. Bilgi Sok. No: 2 Yenibosna – Bahçelievler/ İstanbul. Tel: 0212 551 32 25

İslami İlimler Dergisi

Çorum Çağrı Eğitim Vakfı, klasik vakıf hizmetleri yanında ilim sahasında yaptığı çalışmalarla farklı bir vakıf kimliği sergiliyor. İslami İlimler Dergisi bu vakfın yılda iki defa yayınladığı, içinde akademik çalışmaların yer aldığı derginin ismi. Derginin her sayısı islami ilimlerin farklı bir sahasına ayrılmış. Bu güne kadar tefsir, kelam, mantık, İslam tarihçiliği, hadis, fıkıh sayısı gibi özel konular ele alınmış. Her sayının editörlüğünü farklı bir üniversiteden bir öğretim görevlisinin üstlendiği dergi, farklı üniversitelerde bulunan akademisyenlerin makalelerinin yayınlamasıyla zengin bir içerikle yayınlanıyor. 6 yayın yılına ulaşan derginin son sayısı 2011 yılının bahar ayında Zeydiyye Sayısıylayayınlanmış.

Ayrıca vakıf daha önceki yıllarda Çorum’da düzenlediği Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyu’nda sunulan tebliğleri bir araya toplayarak aynı isimle hacimli bir kitap halinde yayınladı. 11 oturumdan oluşan sempozyum ele aldığı çok farklı konularla zengin bir içeriğe sahip bir çalışma olmuş.

İsteme adresi: Çorum Çağrı Eğitim Vakfı, Yeniyol Mahallesi 1. Gazi Sk No: 9/2 Çorum  Tel: 0364 224 81 18

Övülmüş Şehir

Bursalı şair ve yazar Mücahit Koca’nın İstanbul’un Fethini konu alan yeni romanı “Övülmüş Şehir”, Sur Yayınları’ndan çıktı.

Mehmet Çelebi’nin babasının tahta geri dönmesi ile Manisa’ya yeniden şehzade olarak gitmesiyle başlayan “Sürgündeki Sultan” başlılıklı ilk bölümle başlayan eser, Ayasofya’da İlk Cuma Namazı başlıklı son bölümünde “Allahuekber” nidasıyla sona eriyor...

Aslında roman tarih okumayı zor bulanlar için, Fatih Sultan Mehmed’in yetişmesini, hazırlıkları, onu hazırlayan şartları, İstanbul’un Fethini kolay ve zevkle okunacak bir formatta sunuyor. Tarihi zaman, mekan ve olaylara sadık kalınarak akıcı bir üslupla kaleme alınan eser tarih okumalarına farklı bir pencereden bakıyor.

İsteme adresi: Sur Yayınları, Selimzade Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 148  Yıldırım - Bursa Tel: 0224 360 56 73

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook