Temiz Rızık, Salih Amel Güzel Hayat

Kazancımızın, rızkımızın, eşimizin, zürriyetimizin, amelimizin, yaşadığımız ülkemizin, son nefesimizin, ahiretimizin, varacağımız cennetimizin, kalacağımız köşklerimizin gönlümüzün sevdiği, canımızın çektiği temizlik ve güzellikte olması için Yüce Kitabımız’ın seçmiş olduğu şifre tayyib kelimesidir. ....

Kazancımızın, rızkımızın, eşimizin, zürriyetimizin, amelimizin, yaşadığımız ülkemizin, son nefesimizin, ahiretimizin, varacağımız cennetimizin, kalacağımız köşklerimizin gönlümüzün sevdiği, canımızın çektiği temizlik ve güzellikte olması için Yüce Kitabımız’ın seçmiş olduğu şifre tayyib kelimesidir.
Tayyib; helal, güzel, hoş, temiz anlamlarına gelir. Meselâ; nefse hoş gelen yemeğe taamun tayyibetün li’n-nefs; ağza tatlı bir koku ve hoşluk veren misvak için sivâkun tayyibun li’l-fem denilir. Yemeğin tayyibi; caiz olacak şekilde, caiz olacak miktarda ve caiz olacak yerde elde edilip yenilen yemektir. İnsanın tayyibi ise cehâlet, fısk ve kötü amellerden arınmış; ilim, iman ve güzel amellerle süslenmiş kişidir.1
Kur’an-ı Kerim bize sonsuza kadar uzayan temiz ve güzel bir yol tarif etmekte; o temiz yolda yürüyerek, can emanetimizi temiz bir şekilde teslim ederek, temiz bir şekilde âhiret sabahına uyanarak, temiz cennetlere erişmemizi istemektedir. Resûlullah (s.a.s.)’in ifadesiyle; “Allah tayyibdir/temizdir, tayyibi/temiz olanı sever” (Tirmizi, Edeb, 41) Kulluk hayatı helal ve temiz lokma ile başlar. Bu sebeple ağızdan girecek lokmalar helal ve temiz olmalıdır: “Ey insanlar! Yeryüzündeki helâl ve temiz nimetlerden (helâlen tayyiben) yiyin…” (Bakara 2/68) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından (tayyibât) yiyin…” (Bakara 2/172)
Böylece bedenler helal ve temiz lokmalarla beslenecek; hücreler, ilikler, kaslar, deriler helal ve temiz lokmalarla gelişip büyüyecek; erkek de kadın da temiz birer insan olacaklardır. Bu vasıftaki kişiler evlenecek, Allah ve Resûlü’nün sevdiği temiz bir yuva kuracaklardır. “Temiz ve iffetli kadınlar temiz ve iffetli erkeklere, temiz ve iffetli erkekler de temiz ve iffetli kadınlara yakışır (tayyibûn-tayyibât)” (Nûr 24/26) âyeti bu gerçeğe işaret eder. Bunların izdivacından temiz zürriyetler meydana gelecektir. Zekeriya (a.s.)’ın “Rabbim! Bana katından tertemiz bir evlat (zürriyeten tayyibeten) ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, duaları hakkiyle işitensin” (Âl-i İmrân 3/38) duası ne kadar anlamlıdır. Yine; “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydınlatacak, gönlümüzü sevindirecek sâlih kimseler (kurrate a‘yün) ihsan eyle! Bizi takvâ sahiplerine önder yap!” (Furkan 25/74) duasında da yine böyle temiz bir zürriyetin istenmesine işaret vardır.

 

...

 

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle