Zamana Vurulan Mühür: Oruç

0
Sayı: Mayıs 2018


Dini kuru bir iddia olmaktan çıkaran davranışlara salih amel denir. Düşünce zenginliği hayatı yaşatabilir ama var olmanın temelinde hareket vardır.
Allah’ın varlığının delillerinden birisi de O’nun harekete geçiren olması değil midir? Mükemmelliği yaşayan insanoğlu tabi ihtiyaçlarını gidermek için durmadan çalışıp çabalamak zorundadır. İbadet adı verilen diriliş gökkuşakları işte bu yapıp etmeleri anlamlı kılan en büyük güç kaynaklarının başında gelir. Yemek, içmek varlığımızı devam ettirmek adına bizleri farklı işler yapmaya sevk eder.
Hayatın rastgele devam ettiği zannedilmesin.
Büyük sistemin alt yapılarını oluşturan bizlerin imtihanla sınandığı malum iken gaflette olmaya ne gerek var?
Sıradan olan günde üç defa yemeğe içmeye bizi zorlayan vücut sistemin oluşturduğu doğal yapının belirli aralıklarla sınanması değişiklik açısından önemlidir. On bir ay süren alışkanlıklar zincirin bir yerde kırılması hikmete açılan kapıdır.
Oruç gökkuşağının altında bakın neler gizlenmiş; Kur’ân-ı Kerim, takva, zikir, şükür, feraset, hikmet, tevbe, itikaf, fıkıh ve Kadir gecesi.
Fert olarak yaşanan dindarlık ramazan ayında toplumsal görünüme bürünmekte, irade eğitimi kitlesel direnç merkezleri oluşturmaktadır. Ramazanla birlikte zaman algısı değişirken, iletişim, ulaşım, güvenlik ve moral değerlerde meydana gelen iyileştirmeler hepimizin malumudur.
Ramazan milletimizin cansuyudur!
Ramazan, ilmin, ibadetin, imanın, ahlâkın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da olgunlaştırılabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereket mevsimidir.
Peygamberimizden Ubade b. Samit (r.a.) şöyle rivayet ediyor. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin (Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda) birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana, Allah Teala’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Mecmeu’z Zevaid, III, 344)
Oruç perhiz değildir!
İnsan varlığına bir mühür vurulacaksa bu ramazan mührü olacaktır. Karanlığın içinde atan yüreği görmek isteyenler, gecenin zifiri karanlığında nura dönüşecek kutlu seherlere oruçla ulaşılacaktır.

 

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook