Yalnız Kaldıkça Sosyal Olarak Acıkıyoruz

Sevdiklerimizle bir araya gelmek bir şeyleri daha anlamlı kılıyor, mutlu oluyoruz. Hatta sevdiğimiz bir dostumuzun eliyle omzumuza şöyle bir dokunması bile, bizim için birkaç aylık terapi yerine geçiyor. İlgi, alâka görmek, sevmek, sevilmek istiyoruz. Alâka kelimesi Arapça bir kelime ve bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi gibi anlamlara geliyor. İnsan ‘Alak’tan yaratılmıştır.1 Alak; asılma, sarkma anlamına geliyor (ayrıca asılıp tutunan zigot anlamına da geliyor).2 ‘Alâka’ kelimesi ‘Alak’ kelimesi ile eş kökenli bir kelime.3 İnsanın yaratılmasındaki bir hakikat ile alâka kelimesinin bu bağlantısını düşündüğümüzde, ilgi, alâka göstermenin/görmenin mânâsını daha iyi tefekkür edebiliriz.

Geçtiğimiz aylarda insan için sosyal olarak etkileşimde bulunmanın önemini gösteren bir deney gerçekleştirilmiş. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan deneyde, araştırmacılar şöyle bir soruyu konu edinmişler; “İnsanlar sosyal olarak zorla birbirinden izole edildiklerinde sosyal etkileşime girme konusunda bir istek/arzu duyuyorlar mı?

Deney, 18–40 yaş arasındaki sağlıklı, sosyal olarak etkileşim içinde olan 40 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş. Öncelikle bu 40 kişilik katılımcı grubu 10 saat boyunca aç bırakılmış. Daha sonra bu katılımcılara yiyecek fotoğrafları gösterilip, fonksiyonel manyetik rezonans ile beyinleri görüntülenmiş. Yine aynı 40 kişilik ekip 10 saat boyunca birbirinden ayrı şekilde sosyal olarak izole edilmiş. Daha sonra katılımcılara sosyal etkileşimde bulunmak ile ilgili fotoğraflar gösterilip aynı yöntemle beyinleri görüntülenmiş. Her iki durumda elde edilen beyin görüntülerinde orta beynin açlık ve sosyal izolasyon sonunda gösterilen resimlere seçici olarak tepki gösterdiği tespit edilmiş. Bunun anlamı ise şu; insanlar uzun süre aç kaldıklarında yiyeceklere karşı şiddetli bir açlık hissettikleri gibi, zorla izolasyona tabi tutulduklarında da deyim yerindeyse sosyalleşmeye karşı da açlık çekiyorlar.4

Belli bir süre sosyal olarak izole olup yalnız kaldığımızda sosyal olarak açlık çekiyoruz yani birbirimize hasret kalıyoruz. Bu günlerde bunun anlamını belki daha iyi anlıyoruz. Ayrıca salgın dönemi nedeniyle yürütülen sosyal izolasyonların, insanları ruhsal yönden nasıl etkileyeceğini de düşünülmek gerekiyor.

 

Kaynaklar

1. Alak Suresi, 2. Ayet-i Kerime

2. Kur'an Yolu Tefsiri  Cilt:5 Sayfa:651-653

3. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/alaka, Erişim: 10.12.2020

4. Tomova L., Thompson T., vd., Acute Social İsolation Evokes Midbrain Craving Responses Similar To Hunger, Nature Neuroscience | VOL 23 | December 2020 | 1597–1605

 

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle