KULLUK GÜNDEMİ

Her Gelen Gidicidir

Bâkî olmanın peşine değil bâki olanın peşine düşmeliyiz. Hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar, hiç yaşamamış gibi ölürler. Her başlangıcın bir sonu vardır. H...

SAĞLIK

Korona Sonrası Ne Olmalı?

Tam Anadolu lisanıyla söylersek “ hamlaşmışız…” Hareketsizlik özellikle belli bir yaşın üzerinde sizi çok geriletir. Karantina öncesi performansınıza ...