İLİMDEN TEFEKKÜRE

İnsan Kalmak Zor Yüreğim

Bir gemi fırtınaya tutulduğunda sığınacak liman arar. Hayat fırtınasında sığınacak limanımız Kur’an ve sünnettir. Yoksa dalgalar arasında batar gideri...

KÜLTÜR-SANAT

Hakani Mehmed Bey ve Hilye-i Saadet’i

Peygamberimizin hayatından, ahlâkından gazalarından, şemailinden bahseden eserlerin sayısı o kadar fazla ki, bunların sırf isimlerini sıralamak için b...

DÜNYA GÜNDEMİ

Jeopolitik Riskler ve “Yapay Kıtlık Silahı”

Sadece jeopolitik gerilimlerle sınanmıyor dünya; küresel enflasyon, tedarik zincirlerinde yaşanan zorluklar derken küresel çaptaki kıtlık tehlikesi ço...

KULLUK GÜNDEMİ

Haccın Hakikati Tevhide Ermektir

Haccın özü tek bir ruh, tek bir aile, tek bir topluluk, tek bir ümmet hâline gelmektir. Dünyayı terk edip ahiret meydanına girmek, insanlar, milletler...

SAĞLIK

Aman Eksik Olmasın

Farklı ülkelerde yapılan araştırmalarda nüfusun % 5-7’sinde DEHB var deniyor. Türkiye’de durum biraz daha sıkıntılı, genelde % 10-12 gibi rakamlar zik...

TARİH

Yeraltı Camii İmamı Üsküdarlı Ali Efendi -2

Yaradan Ali Efendi’ye gerçekten uzun bir ömür lütfetmişti, üstelik hiçbir düşkünlüğe uğratmadan… Efendi 1301 doğumluydu. Yeraltı Camii’ne otuz yaşları...