İLİMDEN TEFEKKÜRE

İnsan Kalmak Zor Yüreğim

Bir gemi fırtınaya tutulduğunda sığınacak liman arar. Hayat fırtınasında sığınacak limanımız Kur’an ve sünnettir. Yoksa dalgalar arasında batar gideri...

DÜNYA GÜNDEMİ

15 Temmuz’un Yıldönümünde Batının Darbe Geleneği ve Demokrasi Yalanı

Sözün özü, darbenin faili FETÖ olsa da onu azmettirenlerin, bu darbenin başarılı olması için çaba gösterenlerin dış odaklar olduğu ve bu dış odağa da ...

KULLUK GÜNDEMİ

Haccın Hakikati Tevhide Ermektir

Haccın özü tek bir ruh, tek bir aile, tek bir topluluk, tek bir ümmet hâline gelmektir. Dünyayı terk edip ahiret meydanına girmek, insanlar, milletler...

SAĞLIK

Takılmayalım (Demesi Kolay)

Evden çıktınız daha merdivenlerin yarısına gelmeden, ocak açık kaldı zannederek geri döndünüz. Arabanızın kapısını kapattınız, kilitlemeyi unutmuş ola...

TARİH

Ne İdik, Ne Olduk?

Zeki bir çocuğun gözünden eğitim hayatı, ilk okuma, ortaokul, lise ve askeri okulların eğitim-öğretim metotlarının ayrıntılarının da anlatıldığı kitap...