Aşure Günü

Rubeyyi' binti Muavviz -radıyallahu anha'nın- rivayet ettiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Ensar'ın köylerine Aşure Günü kuşluk zamanı haber gönderdi ve: "Her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalanını imsak etsin, yani bir şey yemesin, her kim oruca niyet etti ise orucunu tamamlasın,"(1) buyurdu.

 

Rubeyyı' -radıyallahu anha- der ki, biz artık Rasülullah'ın bu emrinden sonra Aşure gününün orucunu tutardık ve küçük çocuklarımıza da tuttururduk ve onlarla mescide giderdik ve çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak verirdik, bunlardan yemek için ağlayan olursa iftar vakti erişinceye kadar bu oyuncaklarla eğlendirirdik."(2)

Bakınız, Zaman-ı Saadette, Sadr-ı İslam'da müslüman evlatlarını namaz ve oruç gibi ibadetlere ta küçükten alıştırmağa nasıl dikkat edilmiştir!

Buharî'nin İbn- Abbas -radıyallahu anhüma'dan rivayet ettiğine göre: Nebiyyi Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz Medine'yi teşrif buyurduktan vakit Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve:

"- Bu ne orucudur?" diye sordu. Onlar da cevaben:

- Bu gün iyi bir gündür. Bu gün Allah -azze ve celle- Benî İsraîl'e düşmanlarından necat verdiği bir gündür; yani Fir'avn'ın şerrinden kurtulduğumuz gündür, dediler, Resülullah (s.a.) da:

"- Biz Musa'ya sizden daha yakın bulunuyoruz, buyurdu ve Mekke'deki gibi o gün oruç tuttu ve o günün oruç tutulmasını emir buyurdu." (3)

Bu günün faziletleri cümlesinden olarak, Allah'ın, Adem -aleyhisselam-ın tevbesini bu günde kabul ettiği, ve Adem'in bu günde (Safiyyullah' olduğu, İdris -aleyhisselam-ın yüce bir mekana bu günde refolunduğu, Nuh'u gemiden bu günde çıkardığı, İbrahim'i ateşten bu günde kurtardığı ve Muhammed -aleyhi's-salatü ve's-selam'ın geçmiş ve gelecek günahlarının bu günde mağfiret olunduğu rivayet olunur. Dünyanın yaratılmağa ilk başlandığı, yeryüzünde yağmurun ilk yağdığı gün aşure günüdür, diye de rivayet olunmuştur.

Bu günde eve çeşitli ve bol erzak almak, muhtaçlara tasaddukta, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. Yine bu günde oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rizay-ı ilahiye sebep olacağı ifade buyurulmuştur.

Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve onuncu günleri yahud onuncu ve on birinci günleri beraber oruç tutulması gerektiği İbn-i Abbas'dan rivayet edilmiştir.


Dipnotlar: (1) Buhari, Savm, 69 (2) Tecrid-i Sarih Terc. 6/288 (3) Buhari, Savm, 69

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle