Teheccüd Namazının İkramları

Ömer bin el-Hattâb radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘‘Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhâfaza ederse, noksanlıklardan sakınırsa Allah ona dokuz ikramda bulunur.’’

Ömer bin el-Hattâb radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

‘‘Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhâfaza ederse, noksanlıklardan sakınırsa Allah ona dokuz ikramda bulunur.’’

Bunların beşi dünyada dördü âhirettedir.

Dünyadaki beş ikramı:

1- Onu dünyada âfetlerden muhâfaza eder.

2- Namazın eserini yüzünde izhâr eder.

3- Onu sâlih kullarına ve bütün insanlara sevdirir.

4- Lisânında hikmeti câri kılar.

5- Dinde ince anlayışla nasiplendirir.

Ahiretteki dört ikramı:

1- Kıyâmet gününde kabrinden yüzü ak olarak kaldırarak haşreder.

2- Hesabını kolaylaştırır.

3- Kitabını sağ tarafından verir.

4- Sırattan berk-ı hâtif (şimşek) gibi geçer.

Lokman aleyhisselâm oğluna nasîhat eder ve der ki:

“Oğulcuğum! Horoz seherde sen uyurken öterek senden daha uyanık olmasın, dikkat et!”

Sultânü’l-enbiyâ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri geceleri kıyam ve teheccüde uzun müddet devam etmesinden dolayı mübârek ayakları şişer idi. Hakkında bu âyet-i celîlenin nâzil olduğu mervîdir:

Habîbim! Biz Kur’ân’ı senin meşakkat çekmen için inzâl etmedik. Ancak Allah’tan korkan kimse için mev’ıza olarak inzâl ettik.(Tâhâ Sûresi / 2-3)

Ehâdîs-i şerîfede ve tefsirlerde beyân olunduğu veçhile Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teheccüd namazında saatlerce ayakta durmasıyla mübârek ayaklarına ağrı ârız olup ayakları şişmeye başladığından Cibrîl-i Emîn:

– Ya Rasûlallah! Nefsine meşakkat verme, hakkını ver; zîra nefsin sende bir hakkı vardır, demesi üzerine bu âyet-i celîlenin nâzil olduğu mervîdir.

O ki sallallahu aleyhi ve sellem, böylece geceleri namazla, kıyâm ile secde ile geçirirse, bizlerin de nasıl namaz, niyâz, kıyâm-ı leyl, secde, evrâd ve ezkâr gibi ibâdât ve tâata devam etmemiz lâzım olduğunu nazar-ı insâfla teemmül edelim..

Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Mü’min-i kâmillerin yanları yataklarından uzak olur. Cenâb-ı Allah’ın azâbından korkularına ve rahmet-i ilâhiyeyi ümit ettiklerine binaen Rablerine tezarrû ve niyâz ederler ve onlar için verdiğimiz rızıklardan muhtaç olanlara infâk ederler.(Secde Sûresi /16)

Bu ayetten maksat, gece kılınan namaz ve teheccüd namazıdır. Beş vakit farz namazdan sonra efdal namaz teheccüd namazıdır.

Mahmûd Sâmi Ramazanoğlu, Musâhabe-3, s.83

PAYLAŞ:                

Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

Adana’da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Adana’da rüşdiye ve idâdîde okuduktan sonra İstanbul’a gidip Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydold

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle