Ahmet Perek Ağabey

Bilelim ki bizi saadete ulaştıracak şey Allah dostlarının halleriyle hallenebilmektir. Tarîkatı Âliyye’nin gerçekten ne demek olduğu maalesef çok iyi anlaşılamamakta, idrak edilememektedir. Burası evliya mektebidir. Eğer bu mektebe kayıt yapıldıysa mektepte doğru dürüst okunmalıdır.

Manevi yolun hizmetkârlarından ve Aksaray eşrafından Ahmet Perek ağabey Hak dostlarının izinde geçirdiği 87 yıllık bir ömrü tamamlayarak ebedi âleme irtihal etti. 1933 yılında dünyaya gelmişti. İlim ehli bir babanın oğluydu. Aksaray Medresesi’nde müderrislik yapan babası medreseler kapatıldıktan sonra manifaturacılık yapmaya başlamıştı. Hali vakti yerinde olmasına rağmen mütevazı yaşar, evlad ü iyaline de bu hali aksettirirdi. Manifaturacılığı geçim için yapar, mahalledeki çocuklara dini eğitim ve Kur’an-ı Kerim dersi vermeyi esas işi sayardı. 1960 yılında vefat etmiş bu muhterem insan Esad Erbili Hazretlerinin de bağlılarındandı.

Dini hassasiyetleri yüzünden resmi eğitim almayan, muhterem pederinin himaye ve terbiyesinde yetişen Ahmet Perek ağabey terzilik mesleğine intisap etmiş, manevi yolda istifade ettiği büyüklerden Hacı Şaban Efendi’nin “Terzilik yaparken valiye diktiğin elbise ile odacıya diktiğin elbise arasında fark olursa bil ki kazancın helal olmaz” sözünü mesleğinin ana düsturu kılmıştı.

Ahmet Perek ağabey Buharalı bir komşusunun ısrarı ile 33 yaşında manevi yola girmiş, Sami Efendi Hazretlerinin bizzat rahle-i tedrisinde aldığı eğitim ile gönlünü mamur etmişti. Üstadının vefatından sonra Musa Efendi Hazretleri ile seyr ü sülûkuna devam eden Perek ağabeye 66 yaşında Niğde’de manevi hizmet vazifesi tevdi edildi. Verilen hizmeti tam bir teslimiyet, muhabbet ve disiplinle ömrünün sonuna kadar yapma gayreti içinde oldu. Aksaray’da ikamet etmesine rağmen Niğde’deki manevi hizmetlerin inkişafı, müstait gönüllerin ihyası, Kur’an ve Sünnet yolunda bir neslin inşası için canla başla çalıştı. Şu sözleri kendisinin öncelikleri ve hayat görüşünü ana veçhesi ile ortaya koymaya kâfi gelecektir:

“Bilelim ki bizi saadete ulaştıracak şey Allah dostlarının halleriyle hallenebilmektir.

Tarîkatı Âliyye’nin gerçekten ne demek olduğu maalesef çok iyi anlaşılamamakta, idrak edilememektedir. Burası evliya mektebidir. Eğer bu mektebe kayıt yapıldıysa mektepte doğru dürüst okunmalıdır. Sabahtan akşama kadar Rabbimize “Bizi şeytanın şerrinden koru” diye dua ediyoruz. Düşmanımızın farkında olalım. Ona fırsat vermeyelim. Herkesin zaaf noktasına göre insanı bir dakikada tuş eder. Rabbim bizleri iddia sahibi olmaktan muhafaza buyursun. Allah hepimizin akıbetini hayr eylesin.”

Ahmet Perek ağabey Sami Efendi ve Musa Efendilerin bahçesinde yetişmiş son güllerdendi. Muhabbet, teslimiyet ve hizmeti ile Üstadlarının gösterdiği istikamette yaşadığı güzel ömre, yakınları, dostları ve kardeşleri şahittir. Altınoluk dergimizin hem güzel bir okuyucusu hem de başka gönüllere ulaşması çabasındaki fedakâr bir gönüllüsü olan Ahmet Perek ağabeyimize Rabbimizden rahmet niyaz ediyor, sizlerden ruhuna bir Fatiha istirham ediyoruz.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle