Allah'ın Yarattığı Gibi Kalmaya Mecburuz

0
Sayı: Haziran 2020
Allah'ın Yarattığı Gibi Kalmaya Mecburuz

İnsanı en güzel şekilde yaratan Rabbimize nihayetsiz hamd-ü senâlar olsun. Sȋreten ve sûreten yaratılmışların en mükemmeli olan âlemlerin Efendisine, O’nun âl ve ashabına salat selam olsun.
Yüce Rabbimiz “Biz insanı en güzel şekilde yarattık” (Tȋn, 4); “…size sûret/ şekil verip de, sûretlerinizi güzel yapan Allah’tır…” (Gâfir, 64) buyurmuştur. Bu âyetler insanın en mükemmel kıvamda yaratılmış olduğunu göstermektedir.
Allah Teâlâ insanın yaratılış evrelerini tafsilatlı bir şekilde verdikten sonra da “…Şânı yüce olan Allah yaratıcıların en güzelidir” (Müminun,14) buyurmaktadır. Yaratılışının her aşaması en mükemmel sûrette gerçekleşmiş ve insan âlemin gözbebeği olmuştur. Artık yaratılışa müdahale etmek her ne gerekçe ile olursa olsun ilahi yapıyı bir tahrip olacaktır. Nitekim yaratılışı değiştirme fiili Kur’an’da şeytanın emri olarak geçer: “…Ben onlara emredeceğim, onlar da Allah’ın yarattığını değiştirecekler\\bozacaklar…” (Nisâ,119). İnsanoğlunun amansız düşmanı şeytan, Allah’ın lanetine uğramasının intikamını böyle almaya çalışacaktır.
Yaratılışı Bozmak
Allah Teâlâ dışındaki her şey yaratılmıştır. Allah her şeyi yaratandır. Allah Teâlâ’nın yaratması; bir hikmete\\gayeye mebni olarak yoktan var etmesidir. Allah cinleri ve insanları kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır (Zâriyat, 56). Allah’ın yaratışında değişiklik yoktur (Rûm, 30). Yeryüzünde ilk insandan sonuncusuna kadar bütün insanların görevi Allah’a kulluktur. Yaratılışımızın gayesi olan kulluktan bir sapma söz konusu olamaz.
Şeytan, yaratılış gayesi olan kulluk görevini, itaati terk ettiği\\ bozduğu için lanetlendi. Şeytan aslında görevin muhtevasına; Âdem’e secde etmeye itiraz ediyor, ben ondan hayırlıyım, diyordu. Bunu ispat etmek için Allah Teâlâ’dan izin istiyor, Allah’ın lanetini üzerine çekmiş olarak kendine rakip gördüğü insanoğlu ile mücadeleye girişeceğini bildiriyordu: “Onlar Allah’ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: “Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah’ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim” diyen, Allah’ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah’ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır” (Nisâ,117,118,119) .
Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, yaratılış gayesinden sapanlar, Allah’ın yaptığını, emrettiğini beğenmeyip bozmaya çalışanlar lanete uğrarlar. Allah’ın lanetine uğramak; rahmetinden kovulmak, azabını hak etmek ve cennetinden mahrum kalmaktır. Muvaffakiyeti kaybetmektir (bkz. Tehânevî, Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn).
Allah Teâlâ dışında her şey yaratılmıştır, Allah tarafından var edilmiştir. Allah’ın yarattığı her şey O’nu tespih eder (İsrâ, 44). Yani yaratılış gayesine uygun hareket eder. Tespihini kaybeden yaratılış gayesini de terk etmiş, lanete uğramış demektir.

...

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook